Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo matlab

Celkem nalezeno výsledků : 48.

1. Cleve B. Moler z MathWorks obdržel ICIAM Industry Prize 2023
(Matching tags: Cleve B. Mo­le­r,ICIAM Industry Prize 2023,ICIAM,MathWorks,MATLAB)
Ve dnech 20.–25. srpna 2023 se v ja­pon­ském Tokiu konal 10. me­zi­ná­rod­ní kon­gres prů­mys­lo­vé a apli­ko­va­né ma­te­ma­ti­ky (ICIAM). Během ICIAM byla udě­le­na Prů­mys­lo­vá cena ICIAM ...
Pondělí, 28 Srpen 2023
2. MathWorks představuje MATLAB, Simulink R2022b
(Matching tags: MATLAB,MathWorks,Medical,R2022b,Si­mu­link,Sim­s­ca­pe Bat­te­ry)
Spo­leč­nost MathWorks před­sta­vi­la 20. září verzi 2022b (R2022b) ro­di­ny pro­duk­tů MATLAB a Si­mu­link. R2022b při­ná­ší dva nové pro­duk­ty a ně­ko­lik vy­lep­še­ných funk­cí, které zjed­no­du­šu­jí ...
Čtvrtek, 22 Září 2022
3. MathWorks uvádí na trh sady pro začínající firmy
(Matching tags: MathWorks,MATLAB,Simulink,Start-upy)
Spo­leč­nost MathWorks roz­ší­ři­la svou pod­po­ru pro novou ge­ne­ra­ci pod­ni­ka­te­lů, kteří se snaží pro­mě­nit své tech­nic­ké ná­pa­dy ve sku­teč­nost: Spo­leč­nost nyní na­bí­zí za­čí­na­jí­cím ...
Středa, 11 Květen 2022
4. Technical Computing Camp 2021
(Matching tags: Technical Computing Camp,TCC,dSpace,MATLAB,COMSOL,Humusoft)
Spo­leč­nost Hu­mu­soft zve k účas­ti na osmém roč­ní­ku se­tká­ní uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců vý­po­čet­ních a si­mu­lač­ních pro­stře­dí MATLAB, COM­SOL Mul­ti­phy­s­ics a dSPA­CE. ...
Úterý, 24 Srpen 2021
5. AMC Bridge vydává konektor Aras to MATLAB
(Matching tags: Konektor,Aras Innovator,AMC Bridge,Správa,MATLAB,Simulace,CAE,CAD)
S ros­tou­cím zá­jmem o sprá­vu vý­sled­ků si­mu­la­cí uvádí AMC Bridge ko­nek­tor Aras do Matla­bu, tech­no­lo­gic­kou ukázku na­va­zo­vá­ní obou­směr­né­ho spo­je­ní mezi soft­warem Matlab ...
Čtvrtek, 08 Říjen 2020
6. Technical Computing Camp 2020
(Matching tags: Technical Computing Camp,dSpace,MATLAB,COMSOL,Humusoft)
Spo­leč­nost Hu­mu­soft zve k účas­ti na sed­mém roč­ní­ku se­tká­ní uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců vý­po­čet­ních a si­mu­lač­ních pro­stře­dí MATLAB, COM­SOL Mul­ti­phy­s­ics a dSPA­CE. ...
Úterý, 11 Srpen 2020
7. HUMUSOFT pořádá Technical Computing Camp 2019
(Matching tags: TCC,Technical Computing Camp,Humusoft,COMSOL,Multiphysics,MATLAB,dSpace)
Společnost Humusoft zve k účasti na šestém ročníku setkání uživatelů a příznivců výpočetních a simulačních prostředí Matlab, Comsol, Mul­ti­phy­sics a dSpace. Technical Computing ...
Středa, 17 Červenec 2019
8. CFDTool s integrovaným solverem OpenFOAM
(Matching tags: Kapaliny,OpenFOAM,CFD,MATLAB,toolbox,CFDTool,Dynamika,FEATool)
CFDTool je založen na kódu FEATool Multiphysics v produktu Matlab CFD Toolbox a určen pro snadné simulace dynamiky kapalin a přenosu tepla a jejich rychlé nastavení. Nově byl aktualizován ...
Čtvrtek, 29 Listopad 2018
9. MathWorks oznamuje 5G Toolbox pro MATLAB
(Matching tags: MATLAB,MathWorks,Modelování,5G Toolbox,Bezdrátové sítě,Simulace)
5G Toolbox nabízí standardy splňující křivky vln a referenční příklady pro modelování, simulaci a ověření fyzické vrstvy komunikačních systémů 3GPP 5G New Radio (NR), možnost rychlého návrhu ...
Sobota, 13 Říjen 2018
10. Technical Computing Camp 2018
(Matching tags: Technical Computing Camp 2018,Humusoft,COMSOL,MATLAB,dSpace)
... se tak mohou v neformálním prostředí seznámit s možnostmi využití inženýrských nástrojů Matlab, Comsol a dSPACE. Na tuto bezplatnou akci zve pořadatel všechny technické pracovníky ...
Pátek, 22 Červen 2018
11. FEATool Multiphysics ve verzi 1.8
(Matching tags: Verze 1.8,PDE,FEATool,OpenFOAM,CFD,Multiphysics,MATLAB,FEM,Simulace)
Produkty FEATool Multiphysics PDE a FEM Simulation Toolbox fir­my Precise Simulation jsou určeny pro Matlab a GNU Octave a vy­chá­ze­jí ve verzi 1.8. Mezi novými funkcemi a vylepšeními ...
Pondělí, 21 Květen 2018
12. MATLAB a Simulink jsou na trhu ve verzi 2018a
(Matching tags: MathWorks,Simulink,Humusoft,MATLAB,ADAS,Výpočty)
Společnost Humusoft uvádí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab Release 2018a firmy MathWorks. Matlab R2018a přináší efektivnější ...
Čtvrtek, 03 Květen 2018
13. 24. ročník konferenční série Technical Computing
(Matching tags: Simulink,MATLAB,dSpace,Konference,24. ročník,Technical Computing)
Setkání uživatelů a příznivců nástrojů MATLAB & Simulink a dSPACE – 24. ročník konferenční série Technical Computing – se bude konat 8. listopadu 2017 v Praze v Kongresové ...
Středa, 01 Listopad 2017
14. Model-Based Development
(Matching tags: Simulace,CAE,LabVIEW,Simulink,Modelování,MATLAB,OpenWire,Octave,solidThinking)
V dnešní době, stejně jako kdykoliv dříve, trvá tlak na výkon, přesnost, spolehlivost výrobků a na jejich výrobní náklady. Modelování a simulace pomocí CAE se stávají stále dostupnějšími a jsou klíčem ...
Úterý, 07 Březen 2017
15. Modelon vydává OPTIMICA Compiler Toolkit 1.0
(Matching tags: Python,MATLAB,OPTIMICA,Compiler,Toolkit 1.0,Modelon,FMI)
... přechodné simulace, dynamickou optimalizaci, prediktivní řízení modelu a simulaci v ustáleném stavu, a rovněž nativně podporuje skriptování, automatizaci a vizualizaci Python a Matlab ...
Pátek, 16 Červen 2017
16. FMI Toolbox ve verzi 2.6
(Matching tags: Simulink,MATLAB,toolbox,FMU,Verze 2.6,Coder,FMI)
FMI Toolbox pro Matlab/Simulink a doplněk Toolbox Coder nabízejí podporu uživatelskému rozhraní FMI na platformě Matlab/Simulink. FMI Toolbox podporuje všechny hlavní postupy při vývoji řídicích ...
Neděle, 28 Květen 2017
17. Humusoft představil novinky programových nástrojů
(Matching tags: DS6001,MathWorks,Humusoft,COMSOL,Multiphysics,MATLAB,dSpace)
Na tiskové konferenci společnosti Humusoft, konané 11. května v Praze, byla představena nová vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2017a a softwarového inženýrského ...
Úterý, 16 Květen 2017
18. FMI Tools pro MATLAB/Simulink vydány ve verzi 2.5
(Matching tags: Modelon,FMI,Simulink,MATLAB,Tools)
Nejnovější verze 2.5 FMI Toolbox pro Matlab/Simulink nabízí dvě hlavní funkce. Doplněk Coder je nyní dostupný jak pro Linux, tak pro Windows. Uživatelé Linuxu nyní mohou exportovat své modely z platformy ...
Úterý, 14 Březen 2017
19. MATLAB a internet věcí
(Matching tags: MathWorks,Simulink,MATLAB,IoT)
... automatizaci až po nasazení v průmyslu. Výpočetní a vývojové prostředí MATLAB a Simulink firmy MathWorks nabízí plnou podporu vývoje aplikací v této oblasti.  ...
Pátek, 13 Květen 2016
20. Risk Management Toolbox pro Matlab
(Matching tags: Výpočty,Risk,toolbox,Management,MATLAB,MathWorks)
Risk Management Toolbox od firmy MathWorks nabízí manažerům hodnotícím rizika sadu funkcí a aplikací v Matlabu pro vývoj a validaci rizikových modelů a provedení simulací rizika, ...
Čtvrtek, 20 Říjen 2016
21. MathWorks aktualizuje navrhování řídicích systémů
(Matching tags: Release 2016a,Navrhování,Řídicí,Systémy,MathWorks,Simulink,MATLAB,Analýza,Aktualizace,Aplikace)
Nové a aktualizované aplikace pro analýzu a návrh řídicích systémů najdeme v Control System Toolboxu, jenž je součástí edice Matlab Release 2016a. Aplikace Control System Tuner (využívaná ...
Čtvrtek, 30 Červen 2016
22. Humusoft představil novinky dodávaných produktů
(Matching tags: 5.2,IoT,R2016a,ThingSpeak,Humusoft,COMSOL,Multiphysics,MATLAB,Simulink)
Zástupce odborného tisku seznámila v úterý 19. dubna 2016 společnost Humusoft s novinkami, které letos nastaly u produktů, jejichž distribucí se zabývá. Petr Byron, ředitel firmy, se věnoval ...
Čtvrtek, 21 Duben 2016
23. MATLAB a Simulink – Release 2015b na česko-slovenském trhu
(Matching tags: Humusoft,MATLAB,MathWorks,Simulink,Simulace,Výpočty)
Firmy Humusoft a MathWorks uvedly na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2015b. Významnou novinkou v základním modulu Matlab je nové výkonné ...
Úterý, 15 Září 2015
24. FEATool Multiphysics ve verzi 1.4
(Matching tags: Precise,FEATool,Octave,1.4,FEM,Analýza,MATLAB,Nástroje,Simulation)
Precise Simulation nabízí FEATool, sadu nástrojů pro analýzu pomocí konečných prvků v Matlabu a Octave, ve verzi 1.4. Novinkami jsou možnosti importu, exportu a konverze mezi formáty ...
Středa, 24 Únor 2016
25. Matlab a Simulink – Release 2015b na česko-slovenském trhu
(Matching tags: Humusoft,MATLAB,MathWorks,Slovensko,Česká republika,R2015b,Simulace,Výpočty,Vývoj)
Firmy Humusoft a MathWorks uvádějí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2015b. Významnou novinkou v základním ...
Pátek, 02 Říjen 2015
26. Efektivní vývoj řídicí jednotky automobilu
(Matching tags: Humusoft,MATLAB,Modelování,Simulink,Výpočty,Simulace)
... na nástrojích MATLAB a Simulink firmy MathWorks.  ...
Úterý, 20 Leden 2015
27. Humusoft představil nové verze výpočetních programů
(Matching tags: Humusoft,COMSOL,Multiphysics,MATLAB,MathWorks,Simulink,dSpace,MicroLabBox)
Na tiskové konferenci 28. dubna 2015 v Praze seznámila společnost Humusoft novináře s novinkami posledních verzí softwarů Comsol Multiphysics, Matlab a Simulink. Kromě toho také představila MicroLabBox, ...
Středa, 29 Duben 2015
28. MATLAB a Simulink – Release 2014b na trhu ČR a SR
(Matching tags: Software,Výpočty,Simulink,Humusoft,MATLAB,2014b,Release)
Firmy Humusoft a MathWorks uvádějí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2014b, které přináší revoluční změnu grafického ...
Pondělí, 08 Prosinec 2014
29. Humusoft představil novinky firem MathWorks a Comsol
(Matching tags: Simulace,Humusoft,MATLAB,MathWorks,Simulink,Modelování)
Humusoft s firmou MathWorks uvádějí na trhy České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2014a. Matlab R2014a přináší novou nadstavbu a další ...
Pátek, 23 Květen 2014
30. MATLAB ve verzi R2014b
(Matching tags: 2014b,Big data,Simulace,MathWorks,MATLAB)
Nové vydání softwaru Matlab ve verzi 2014b od společnosti MathWorks má nový grafický systém, možnost práce s velkými daty, vylepšené funkce pro spolupráci – pro balení a sdílení kódu a pro ...
Pondělí, 13 Říjen 2014
31. První ročník akce Technical Computing Camp 2014
(Matching tags: Bratislava,Workshop,Humusoft,COMSOL,Multiphysics,MATLAB,Vzdělávání,Technical,Computing,Camp)
... se setkat s lidmi se stejným zaměřením? Jste uživatelem nástrojů MATLAB nebo Comsol Multiphysics? Máte zájem se blíže seznámit s nástroji Matlab a Comsol Multiphysics? Pokud alespoň na jednu ...
Pondělí, 18 Srpen 2014
32. Workshop Analýza signálů a návrh digitálních filtrů
(Matching tags: Vzdělávání,Simulink,Workshop,Humusoft,MATLAB)
Společnost Humusoft pořádá ve čtvrtek 19. června od 9 hodin ve svém sídle v Praze, Pobřežní 20 seminář, jehož cílem je seznámit posluchače s využitím nástrojů Matlab a Simulink v aplikacích ...
Pátek, 30 Květen 2014
33. Humusoft představil novinky firem MathWorks a Comsol
(Matching tags: Humusoft,COMSOL,Multiphysics,MATLAB,MathWorks,Simulink,R2014a,MF644)
Humusoft s firmou MathWorks uvádějí na trhy České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2014a. Matlab R2014a přináší novou nadstavbu a další ...
Čtvrtek, 01 Květen 2014
34. Webinář o Simulinku 15. dubna 2014
(Matching tags: Webinar,Humusoft,MATLAB,Simulink,Model-Based Design)
... kteří se chtějí blíže seznámit s návrhem a implementací algoritmu na embedded platformy v prostředí Matlabu a Simulinku. Na příkladech bude ukázán například návrh algoritmu metodou ...
Úterý, 08 Duben 2014
35. MATLAB Virtual Conference 2014
(Matching tags: Konference,Vzdělávání,Virtual,MATLAB)
... laboratoře a získejte aktuální přehled o možnostech reálného využití systému Matlab a Simulink. Vybírat můžete ze čtyř sekcí konference (viz informace níže). Dále je připraveno on-line forum ...
Pátek, 14 Březen 2014
36. Humusoft pořádá workshop Počítačové vidění v Matlabu
(Matching tags: Simulink,Workshop,Humusoft,MATLAB,Computer vision,Vzdělávání)
Společnost Humusoft zve zájemce o Matlab a Simulink na seminář Počítačové viděni v Matlabu. Koná se v úterý 18. března 2014 ve školicím středisku firmy (Praha, Pobřežní 20) od 9 do ...
Úterý, 11 Březen 2014
37. Nobelova nadace využije Matlab
(Matching tags: Simulace,Analýza,Modelování,MATLAB,MathWorks,Monte Carlo,Nobel,Nadace)
Společnost MathWorks oznámila, že Nobelova nadace začala využívat Matlab na podporu strategií řízení aktiv a pasiv svého portfolia v hodnotě 500 miliónů amerických dolarů (3,3 miliard švédských ...
Čtvrtek, 16 Leden 2014
38. Nové vydání Matlabu a Simulinku – 2013b
(Matching tags: MathWorks,Simulink,Humusoft,MATLAB,Simulace,Výpočty)
Společnosti Humusoft a MathWorks uvádějí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2013b. Ten přináší dvě nové nadstavby a další ...
Pondělí, 09 Září 2013
39. Technical Computing Prague 2013
(Matching tags: Technical Computing,dSpace,Humusoft,COMSOL,MATLAB,Simulink,Konference)
Společnost Humusoft zve k účasti na 21. ročníku podzimního setkání uživatelů a příznivců výpočetních a simulačních prostředí MATLAB&Simulink, COMSOL Multiphysics a dSPACE. Konference Technical Computing ...
Pátek, 02 Srpen 2013
40. Humusoft uvádí novinky od MathWorks a Comsolu
(Matching tags: Multiphysics 4.3b,MF634,Humusoft,COMSOL,MATLAB,MathWorks)
První novinkou je další vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2013a. U něho přepracované grafické rozhraní základních modulů Matlab a Simulink, které bylo poprvé uvedeno na podzim ...
Čtvrtek, 02 Květen 2013
41. Seznámení s novými verzemi MATLAB & Simulink R2012b
(Matching tags: Seminář,Praha,Humusoft,MATLAB,ČVUT,Simulink)
Přijďte se přesvědčit, proč je systém MATLAB/Simulink považován za nejefektivnější výpočetní a simulační nástroj a jak jej můžete využít pro svou práci. Seznámíte se s integrovaným prostředím pro vědecko-technické ...
Pondělí, 01 Říjen 2012
42. MATLAB 8 a Simulink 8 na českém a slovenském trhu
(Matching tags: MathWorks,Simulink,Humusoft,MATLAB,Verze 8,Release 2012b)
... prostředí MATLAB R2012b. MATLAB R2012b přináší novinky v mnoha oblastech. Změny v základních modulech MATLAB a Simulink jsou tak významné, že autoři povýšili po osmi letech základní číslo verze na ...
Pondělí, 17 Září 2012
43. Květnové semináře, workshopy a konference Humusoftu
(Matching tags: Workshop,Humusoft,COMSOL,MATLAB,Webinar,Konference,Seminář)
S bohatý květnovým programem přichází společnost Humusoft. Již 3. 5. se například můžete zúčastnit školení Paralelní výpočty v Matlabu. V první dekádě měsíce jsou naplánovány on-line webináře ...
Středa, 02 Květen 2012
44. Verze R2012a přináší nové vlastnosti systému MATLAB
(Matching tags: Simulink,Humusoft,MATLAB)
Společnost HUMUSOFT uvádí na trh novou verzi systému MATLAB a Simulink. Verze R2012a zahrnuje nové vlastnosti systému, dva nové produkty a aktualizaci všech více než 80 nadstaveb. Mezi nové vlastnosti ...
Úterý, 06 Březen 2012
45. Pozvánka na Technical Computing Prague 2011
(Matching tags: Simulink,Humusoft,COMSOL,MATLAB,dSpace,Konference)
... přednáškám a prezentacím uživatelů systému MATLAB & Simulink, dSPACE a COMSOL Multiphysics. Své místo v programu naleznou i přednášky o nových produktech a odborné semináře firem COMSOL a dSPACE. Sborník ...
Úterý, 01 Listopad 2011
46. Webový seminář MATLAB
(Matching tags: Humusoft,MATLAB,Vzdělávání,Webinar)
Tvorbou samostatných aplikací, internetových aplikací a doplňků pro Microsoft Excel se bude zabývat webový seminář pořádaný společností Humusoft ve středu 12. října 2011. Začátek ve 14:00, délka 75 minut. ...
Úterý, 27 Září 2011
47. MathWorks oznamuje vydání MATLABu R2011b
(Matching tags: CAE,MathWorks,Simulink,R2011b,MATLAB)
Společnost MathWorks oznámila vydání nové verze 2011b (R2011b) svých produktů MATLAB a Simulink. Novinkou v této verzi je zavedení aplikace Simulink Code Inspector, která usnadňuje revize kódu generovaného ...
Pondělí, 05 Září 2011
48. Nové vydání vývojového a simulačního prostředí MATLAB
(Matching tags: Humusoft,MATLAB,Simulace)
HUMUSOFT uvádí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí MATLAB s názvem MATLAB Release 2011a. MATLAB Release 2011a přináší zásadní novinky v několika ...
Úterý, 10 Květen 2011