Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo werock

Celkem nalezeno výsledků : 10.

1. WEROCK představuje odolný tablet Rocktab L210
(Matching tags: L210,Odolné,Robustní,Rocktab,WEROCK,Tablety,Windows,Hardware)
WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je Rocktab L210, vý­kon­ný a mi­mo­řád­ně odol­ný prů­mys­lo­vý tablet s mi­mo­řád­ně vel­kou ba­te­rií. Nyní doplňuje stá­va­jí­cí port­fo­lio o nový ...
Úterý, 07 Únor 2023
2. Tablety WEROCK Rocktab S512 s procesory Intel 12. generace
(Matching tags: Hardware,Tablety,Průmyslové,WEROCK,Rocktab,Robustní,Odolné,S512)
Spo­leč­nost Werock Tech­no­lo­gies vý­raz­ně roz­ši­řu­je mož­nos­ti kon­fi­gu­ra­ce odol­né­ho table­tu Rocktab S512. Kromě před­cho­zích kon­fi­gu­ra­cí je nyní kom­pakt­ní po­čí­tač k dis­po­zi­ci ...
Čtvrtek, 03 Listopad 2022
3. WEROCK rozšiřuje nabídku servisu a záruky
(Matching tags: Záruka Plus,Odolné,Robustní,WEROCK,Servis,Hardware)
Werock Tech­no­lo­gies, ino­va­tiv­ní vý­rob­ce prů­mys­lo­vých odol­ných table­tů, no­te­boo­ků a ka­pes­ních mo­bil­ních po­čí­ta­čů, roz­ši­řu­je a zkva­litňuje na­bíd­ku ser­vi­su a zá­ru­ky ...
Středa, 05 Říjen 2022
4. Nové plně odolné notebooky WEROCK Rockbook X550 G2 a X540
(Matching tags: Rock­book,WEROCK,Hardware,Notebooky,X550 G2,X540)
Spo­leč­nost WEROCK ozna­mu­je uve­de­ní dvou odol­ných no­te­boo­ků. Tyto vý­kon­né a ino­va­tiv­ní no­te­boo­ky byly na­vr­že­ny pro pro­fe­si­o­nál­ní prů­mys­lo­vé po­u­ži­tí se slo­ži­tý­mi úlo­ha­mi ...
Čtvrtek, 18 Srpen 2022
5. Tři nové odolné průmyslové tablety WEROCK
(Matching tags: Hardware,Tablety,Průmyslové,WEROCK,Rocktab,Robustní,Odolné,S500)
Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je novou řadu plně odol­ných table­tů „Rocktab S500“ ve třech ve­li­kos­tech ob­ra­zov­ky a s pro­ce­so­ry Intel ge­ne­ra­ce Jasper Lake. Jsou ...
Úterý, 05 Červenec 2022
6. Nový robustní průmyslový notebook Rockbook X130
(Matching tags: X130,Rockbook,WEROCK,Průmysl,Notebook,Hardware)
Společnost WEROCK Technologies představuje Rockbook X130, průmyslový notebook s 13,3" obrazovkou a procesory Intel Tiger Lake 11. generace. Byl navržen pro profesionální použití v náročných ...
Úterý, 11 Leden 2022
7. Katalog příslušenství pro průmyslové počítače WEROCK
(Matching tags: Průmyslové počítače,WEROCK,příslušenství,Katalog,Hardware)
Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je svůj první jed­not­ný ka­ta­log pří­slu­šen­ství pro prů­mys­lo­vé po­čí­ta­če. Díky roz­sáh­lé­mu sor­ti­men­tu vý­rob­ků doplňuje ka­ta­log spe­ci­a­lis­tů ...
Úterý, 28 Prosinec 2021
8. WEROCK aktualizuje řadu tabletů Rocktab Ultra
(Matching tags: Bluetooth 5.2,Wi-Fi 6E WLAN,U214,U212,Rocktab,WEROCK,Tablety,Hardware)
Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies ak­tu­a­li­zu­je své odol­né table­ty Rocktab U212 a Rocktab U214 z řady Rocktab Ultra. Za­ří­ze­ní jsou nyní do­dá­vá­na s Wi-Fi 6E WLAN a Blu­e­to­o­th ...
Čtvrtek, 02 Prosinec 2021
9. WEROCK představuje plně odolný tablet Rocktab U210
(Matching tags: Windows 11,U210,Rocktab,WEROCK,Ultra,Tablety,Hardware)
Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je Rocktab U210, vý­kon­ný, ul­tra­kom­pakt­ní a zá­ro­veň plně odol­ný tablet pro mo­bil­ní po­u­ži­tí ve vý­ro­bě, au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu a do­pra­vě ...
Úterý, 17 Srpen 2021
10. WEROCK představuje novou robustní průmyslovou řadu tabletů Rocktab Ultra
(Matching tags: U214,U212,U200,Rocktab,WEROCK,Ultra,Tablety,Hardware)
 WEROCK Tech­no­lo­gies GmbH, vý­rob­ce prů­mys­lo­vých IT a ko­mu­ni­kač­ních ře­še­ní, před­sta­vu­je řadu Rocktab Ultra U200, dva nové prů­mys­lo­vé table­ty pro vy­so­ké po­ža­dav­ky s dis­ple­ji ...
Čtvrtek, 04 Březen 2021