Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA
Bentley
Předplatné časopisu CAD
Gopas

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ARCHline.XP 2013 - nová verze softwaru pro architekty, stavební projektanty a návrhy interiérů

Autor článku: ArchiSoft a redakce   

Tags: ARCHIline.XP | Architektura | Projektování

ArchlineXP2013 01Netrpělivě očekávanou novinkou je určitě nová 64bitová verze. Počínaje verzí 2013 je ARCHline.XP nabízen jak 32bitová, tak i 64bitová aplikace. Nová 64bitová verze však dokáže přistupovat k většímu množství paměti a tím výrazně zrychluje nejen samotné kreslení, ale také rendering. S vydáním nové 64bitové verze souvisí i nové pracovní prostředí programu, které poskytuje rychlejší přístup k výkresům a nové možnosti manipulace.

Zcela nová je podpora dotykových displejů a funkce obraz v obraze. Nový algoritmus také výrazně zrychlil vektorové zobrazení bez neviditelných hran.

Pracovní prostředí bylo doplněno o nový způsob vyhledávání prvků v knihovnách, nová je i volba pro zobrazení objektů a jejich skupin. Výměna dat se rozšířila o nový souborový formát Autodesk FBX a Indigo render. Rozšíření kompatibility prezentuje nový formát DWG 2013.

Nové funkce obsahuje prakticky každý prvek v ARCHline.XP 2013, následuje přehled těch nejvýraznějších.

Stavební projektování

Nízkoenergetické, pasívní a nulové domy

ARCHline.XP 2013 nabízí nové nástroje pro účely vyhodnocení potřeby tepla na vytápění a vyhodnocení požadavků na prostup tepla obálkou budovy podle platných českých norem přímo při grafickém návrhu budovy.

S novým energetickým posouzením budovy souvisí i podpora programu Nová zelená úsporám a podpora zateplování veřejných budov z Operačního programu Životní prostředí. Kreslicí funkce nové verze softwaru ARCHline.XP jsou nastaveny přímo podle požadavků a výsledné protokoly porovnávají stávající a navrhovaný stav. Možné je připojit i ocenění a vytvářet rozpočet.

Energetický štítek obálky budovy

Archline-energeticky stitekEnergetický štítek obálky budovy a protokol k němu jsou přehledné technické dokumenty, kterými lze doložit splnění požadavku na prostup tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov – část 2 (2011).

Energetický štítek obálky budovy vytváří protokol s barevným grafem znázorňující sedm klasifikačních tříd prostupu tepla obálkou budovy, kterým jsou přiřazovány šipky, označující stávají stav budovy a stav po provedení doporučených opatření (stavebních úprav). Pro posuzování novostavby můžete použít u stávajícího stavu aktuální hodnoty konstrukcí a pro navrhovaný stav hodnoty požadované nebo doporučené, kterou má tzv. referenční budova.

Střechy

Nástroj střecha prošel komplexní přestavbou. Nyní je možné vyřešit celý skladebný systém. Každá vrstva pláště je plně editovatelná, jak parametricky, tak graficky. Kreslení řezů je přizpůsobeno požadavkům ČSN. Další novinkou je okapový systém podřízený obrysu střechy. Zcela novým nástrojem je však zaměřování střech. Tento nástroj kompletuje nástroje pro zaměřování.

Archline-nastroj strecha

Otvorové prvky

Knihovny dveří a oken obdržely nové uživatelské rozhraní, zároveň došlo k rozšíření jejich parametrů. Kromě dekoračních parametrů pro tvorbu různých ozdobných a funkčních detailů, jako jsou vlysy, prosklení a rustikální prolisy, je možné ke každému otvorovému prvku připojit jakýkoliv další prvek, což mohou být například překlady, podmítkové boxy, okenice, mříže, zdobení, klapačky, poutce, kování..., ale i komplexní objekty, jako například balkónová konstrukce.

Archline-generator dveri

Schodiště

Uspořádání sloupků balustrády a jejich typ můžete nastavit pro celé schodiště stejně, nebo postupně pro každé pole balustrády zvlášť. Pole balustrády je úsek mezi vrcholy trasy. Vrcholy trasy je možné přidávat a rušit.

Archline-balustrada

Balustrádu můžete doplnit další sekvencí doplňkových sloupků.

Další vylepšení

  • Rozšíření podpory kreslení podle ČSN – řez: hranice konstrukce – vzduch.
  • Terén – nový příkaz, který vám umožní v jednom kroku zvednout nebo snížit všechny body terénu, mimo zóny a plošiny.

Archline-konstrukce zidli
Archline-nabytkove dily calouneni
Archline-loft

  • PDF import, PDF/A export – ISO 19005-1:2005.
  • Nové nástroje pro tvorbu stínicích prvků Markýza a Slunečník.

Návrhy interiéru

Nábytkové díly včetně čalounění

Nábytkové díly je revoluční nástroj pro tvorbu 3D objektů, který umožňuje navrhovat například části čalouněného nábytku jako sedák, loketní opěrka nebo opěrák s texturovaným povrchem. Nábytkový díl se skládá z horizontální řídící křivky, vertikální řídící křivky a čelního profilu. Řídící křivky a čelní profil určují tvar 3D tělesa.

Konstrukce čalouněných židlí, křesel, sofa, divanů...

Nejen pro interiérové designéry byl vytvořen nový umělecký nástroj pro tvorbu čalouněných židlí, křesel, sofa, divanů a podobných objektů. Jedná se o skupinu parametrických dílů, jako je sedák, loketní opěrka nebo opěrák s texturovaným povrchem, které vytváří modelovou sestavu. Jednotlivé díly jsou popsány a propojeny mezi sebou, takže je tento nástroj vhodný nejen pro vizualizaci uměleckého návrhu, ale i pro výrobní proces.

Archline-interier

Loft

Loft je nový parametrický nástroj, který vytváří 3D těleso několika příčnými profily vytaženými podél trasy. Trasa může být přímá nebo křivka. Pomocí tohoto nástroje můžete například vytvářet rustikální díly nábytku.

Další vylepšení

Nové parametry nalezete i v průvodci tvorby skříně a v průvodci pracovní desky. Osvětlení bylo rozšířeno o LED matice a pásy.

Práce s daty

Zjednodušené a rychlé vyhledávání

Vlastnosti vyhledávácího pole se změnily a zjednodušily. Pro použití funkce Vyhledávací pole, klikněte do políčka označeného jako [Hledání ve všech položkách] a začněte psát název hledané položky (například „třešeň"). Pro zobrazení výsledků hledání již není zapotřebí stisknout klávesu Enter. Jak zadáváte písmena názvu hledané položky, zobrazují se v seznamu výsledky, které odpovídají hledanému názvu nebo tento název obsahují ve svém vlastním názvu. Počet výsledků je zobrazen v titulkovém pruhu.

Archline okna

Nový správce kategorií

Správce kategorií je výkonný a přehledný správce obsahu knihoven. Obsah zahrnuje všechny prvky knihoven objektů, světel, materiálů, skupin, profilů atd. Správce kategorií má jednotný vzhled a stejné nástroje. Poskytuje rychlejší přístup k prohlížení a editaci obsahu knihovny. Prvky v knihovnách jsou organizovány do flexibilních virtuálních složek, které nejsou závislé na umístění v adresářovém stromu. Tento systém virtuálních složek si můžete představit jako seznam všech prvků označených určitou značkou. Tato značka napomáhá popsat prvek a umožní jej vyhledat při prohlížení nebo vyhledávání. Prvky v této virtuální složky nejsou omezeny na žádné konkrétní místo na pevném disku, jako je tomu v případě tradičních složky, ale může být na libovolném místě.

Správce kategorií poskytuje připojení několika značek jednomu prvku. To znamená, že prvek může splnit více vyhledávacích podmínek současně.

PDF import, PDF/A export - ISO 19005-1:2005

PDF/A je oficiální archivační verze formátu PDF definovaná v standardech ISO 19005-1:2005. Jedná se o zúžení definice formátu PDF tak, aby bylo možné soubory uložené v PDF/A otevřít beze ztráty informace i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů. Specifikace PDF/A-1 byla vydána v roce 2005 a je založena na specifikaci PDF 1.4. PDF/A-1 podporuje dvě úrovně souladu s normou ISO 19005-1:2005:

  • PDF/A-1 Level „A" (PDF/A-1a) - vyžaduje přesnou vizuální reprodukci doplněnou o povinné namapovaní textu na standard Unicode a přesnou deklaraci a popis logické struktury dokumentu (Tagged PDF)
  • PDF/A-1 Level „B" (PDF/A-1b) - vyžaduje přesnou vizuální reprodukci, ale ne informace o struktuře nebo sémantické informace

Podpora dalších souborových formátů

ARCHline.XP podporuje nativně souborový formát Autodesk FBX. Tento formát poskytuje věrnější přenos exportovaných dat do několika softwarových balíků firmy Autodesk, jako například Autodesk 3ds Max a Autodesk Maya.

Pro zájemce, kteří požadují načíst DGN soubory, je nabízen převodník výkresů MicroStation V8.

Zároveň s novou verzí nabízí společnost ArchiSoft i nové typy školení – workshopy, které jsou určeny pro všechny uživatele ARCHline.XP, od úplných začátečníků po zkušené uživatele.

www.archline.cz


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit