Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GEPRO & ATLAS – setkání uživatelů produktů a služeb

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 12 Září 2022 10:37

Tags: Atlas | Geoingormatika | Gepro | Hotel Olšanka | Praha | Setkání uživatelů

GA2022-2237GEPRO a ATLAS po­řá­da­jí 28. roč­ník kon­fe­ren­ce Se­tká­ní uži­va­te­lů pro­duk­tů a slu­žeb spo­leč­nos­tí GEPRO & ATLAS, která se usku­teč­ní, jak se již stalo tra­di­cí, v ho­te­lu Ol­šan­ka v Praze ve dnech 14. a 15. září 2022. Po dvou on-line roč­ní­cích se účast­ní­ci s po­řa­da­te­li ko­neč­ně po­t­ka­jí na­ži­vo a poví si, co se za uply­nu­lé ob­do­bí událo i co se dá oče­ká­vat v blíz­ké bu­douc­nos­ti.

Čtyři sály, tři de­sít­ky před­ná­še­jí­cích a na 300 účast­ní­ků. Jde tak o jednu z nej­vyš­ších kon­cen­t­ra­cí ge­o­in­for­ma­ti­ků ve střed­ní Ev­ro­pě.

Časový harmonogram

Středa 14. září 2022
10:00-18:00 Přednášky a semináře
19:00-23:30 Afterparty

Čtvrtek 15. září 2022
09:00-13:00 Přednášky, semináře a školení
14:00-16:00 Setkání dealerů

Více informací najdete na www.gepro.cz, program pak ZDE.


Mohlo by vás zajímat: