E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zkuste nasadit do výuky BIM

Autor článku: Petr Fořt   

Tags: Autodesk | BIM | ICT | PLM | Revit | SPŠ | Stavebnictví | VOŠ | Žďár nad Sázavou

BIM2503D technologie a jejich výhody ve spojení s výpočty a analýzami poměrně solidně ovládly svět předvýrobních etap ve strojírenství. Výhody přípravy digitálního prototypu v podobě analyzovatelných 3D dat jsou nesporné. Intuitivnost, názornost, možnost definovat fyzikální vlastnosti, to jsou jen základní možnosti povyšující novodobé metody konstruování a navrhování. Všechny tyto atributy dělají z těchto postupů výrazný posun nejen v oblasti přípravy projektu.

Spojení digitálních prototypů v oblasti stavebnictví není až tak rozšířené, jak je tomu v případě silně globalizovaného strojírenství. Přesto vývoj ve stavebních a příbuzných oborech začíná považovat BIM za velmi důležitou složku.

BIM (Building Information Modeling) umožňuje vznik kvalitního digitálního prototypu budov a zároveň spolupráci ve všech oblastech stavebního návrhu. Je obdobou PLM strategie pro komplexní nasazení ICT v oblasti řešení projektů ve stavebnictví a architektuře. BIM přístup je ve stavebnictvím stejným pokrokem jako PLM ve strojírenství. V roce 2006 a 2007 se první větší projekty začaly realizovat v BIM aplikaci Autodesk Revit také v ČR. Hlavním znakem BIM technologie (informační model budovy) je uložení koordinovaných a konzistentních informací o budově v jedné komplexní databázi, popisující projekt. Informace o projektu lze využívat jak ve fázi přípravy architektonického návrhu ve spolupráci s investorem, tak v dalších fázích návrhu stavby. BIM nástroje a informace z nich mohou být dále využity také ve fázi údržby stavby a jejího provozu. Mohou být také užitečnými podklady budoucí demolice, například u krátkodobě užitkových a dočasných staveb.

BIM Revit 01Autodesk Revit je nutné chápat jako komplexní 3D nástroj například včetně analýzy osvětlení

Pokud se pokusíme definovat základní výhody nasazení BIM nástrojů založených na principech tvorby digitálních prototypů, pak musíme uvést v první řadě analytické a marketingové důvody. Digitální model budovy umožňuje již v prvních fázích návrhu celou řadu kontrolních a orientačních výpočtů, které mohou zcela zásadně ovlivnit náhled na budoucí, ne zrovna malé investice. Ať se již jedná o dispozice zastavěné plochy, umístění stavebních celků nebo jejich urbanistické řešení, je vždy digitální model pro komunikaci názornější a přehlednější. Z hlediska plánování a prodeje již hotových řešení na klíč může být BIM ideálním nástrojem zákaznické optimalizace a modifikací projektu. Zcela zásadní výhodou BIM nástrojů jsou pak průběžné projekční analýzy a výpočty, které stejně jako u strojírenských PLM nástrojů umožňují hledat optimální řešení a testovat varianty.

Jedním z největších problémů nasazením BIM technologií je jejich ovládnutí a produktivní osvojení. Nástroje pro digitální prototypování jsou postaveny na odlišných principech než je tomu u 2D navrhování. Pokud srovnáme navíc nástroje pro tvorbu 3D prototypů ve strojírenství s BIM aplikacemi, jsou zde výrazné odlišnosti z hlediska přístupu a filosofie tvorby modelu. Což můžeme vidět například na integraci TZB řešení do vlastních staveb. Velmi kritickým bodem v případě aplikace BIM řešení na nových projektech je dlouhodobá koncepce a metodika realizace projektu a jeho přípravy. Experimentování v této oblasti je často velmi strastiplná a úporná cesta. Proto je na místě projít alespoň vstupním školením na některém z akreditovaných pracovišť.

Velkou výhodou dnešní mladé generace je dostupnost špičkových technologií. Lze říci, že dnešní mladí mohou ve výuce i mimo ni využívat doslova nástroje, jaké naše generace neznala vůbec, a pokud se s nimi setkala, tak pouze na pár špičkových pracovištích ve světě. 3D digitální prototyp v posledních deseti letech hýbe technickým světem, a kdo tento směr nerespektuje, ztratí jistě široké spektrum zákazníků.

BIM Revit 02Autodesk Revit jako BIM nástroj pro řešení exteriéru i interiéru

Pokud se podíváme například na problematiku nasazení BIM nástrojů do výuky na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou, můžeme vysledovat hned několik aspektů, které souvisí s aplikací těchto moderních nástrojů. Z pohledu využitého BIM softwaru se jedná o aktuálně velmi příznivou integraci produktů Autodesk Revit v návaznosti na výuku 2D navrhování v AutoCADu. Vstupní školení na Autodesk Revit bylo absolvováno v Computer Agency v Brně. Výraznou pomocí při nasazení Autodesk Revitu a obecně BIM nástrojů byla také úzká spolupráce Autodesku se SPŠ stavební v Plzni v rámci komunitní sítě Autodesk Academia.

Základní myšlenkou při osvojení BIM technologií na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou je vytvoření komplexního projektu, který bude řešen podle obdobných metodických pravidel a přístupů, jak je tomu v reálné technické praxi. Není žádným tajemstvím, že vlastní metodika realizace BIM projektu je optimalizována na základě aktivních zkušeností z dlouhodobých realizací zakázek pomocí PLM nástrojů především výrobních zařízení a nástrojů. Zde jsou přístupy poměrně výrazně optimalizovány a opírají se o specifika Autodesk Revitu.

I pro dlouholeté uživatele PLM nástrojů je Revit svou filosofií obsluhy prostě jiný. Hlavní postupy, nástroje a principy aplikace jsou zcela nové. Velmi nutným krokem ve správném využívání Autodesk Revitu je výběr vhodné šablony, která obsahuje pro začínající uživatele tolik podstatné konstrukční prvky a jejich rodiny. Nižší úroveň globalizace těchto odvětví ovšem způsobuje výrazně pomalejší nástup těchto technologií v praxi. Obecně lze mluvit o zdržení vývoje o osm až deset let proti strojírenství.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit