Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rozvoj dovedností žáků pro budoucí uplatnění

Autor článku: Marie Gregůrková a Karel Heinige   

Tags: Rok průmyslu | Vzdělávání | Základní školy

edu ilustacniMalé ohlédnutí za Rokem průmyslu a technického vzdělávání v názvech článků: „Strojírenské firmy budou nabírat lidi.“ „Průmysl roste a zase nejsou lidi.“ „Průmyslovým firmám chybí vyučení zaměstnanci.“ „Průmysl živí tuhle zemi. Technické vzdělávání je perspektivní.“ „Je jim dvacet a práci mají jistou. O techniky je rvačka.“ „Lídři průmyslu na Strojírenském fóru volali po změně školství.“ „Školy nerozvíjejí zájem dětí o techniku, míní rodiče.“ „Učitelé jsou pozadu v používání technologií.“ „Kampaň Svazu průmyslu cílila správným směrem, jeden rok však nestačí.“

Jeden rok skutečně nestačí. Vzdělávání je proces. Jak ale zkvalitnit a urychlit proces technického vzdělávání? Patří nové technologie do výuky na základních školách? Jistě budete se mnou souhlasit, že ano. Jednoznačně. Žijeme přece ve 21. století a technika není strašák. Technika je to, s čím se setkáváme a pracujeme v každodenním životě.

Kam na základní škole výuku techniky zařadit. Co je obsahem výuky a jaká je náplň pracovních činností např. podle školního vzdělávacího programu Člověk a svět práce? Odpovídá potřebám rozvoje dovedností žáků pro budoucí uplatnění? Je zvolený obsah ve výuce dostačující? Jak je to u vás na škole? Nelze s tím hnout? A co děti? Jak dostat k dětem na základních školách výhody technického vzdělávání a nových technologií? Jak rozvíjet jejich zájem o techniku a usnadnit jim rozhodování pro budoucí uplatnění? Taky jste se setkali s otázkou Bude je to bavit? Děti už to baví. A díky komu? Díky vám vyučujícím.

Pár příkladů: Studenti Katedry aplikované fyziky a techniky PF Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích se během průběžné pedagogické praxe studentů učitelství technické výchovy pod vedením PaedDr. Aleny Poláchové zaměřili na vzdělávací oblast Svět práce a Design a konstruování a Jak pracuje konstruktér.

Na ZŠ Matice školské v Českých Budějovicích ověřili zvládnutí konstruování v Solidworks se žáky 6. třídy. Zvládli to. Žáci i žákyně nadšeni.

Na SOŠ Frýdek Místek v rámci projektu NatTech vyučují žáky 2. stupně základních škol modelování ve 3D Solidworks. Se žáky zopakují základy pravoúhlé axonometrie, děti vytvoří model v Solidworks, naučí se čtení kót a pak jednoduše převedou data do *.stl a vytisknou na 3D tiskárně. A aby měly porovnání mezi 3D tiskem a skutečnou výrobou, ten stejný díl na jednoduché frézce pod odborným vedením vyfrézují.

Partner nejen dodavatel

Na trhu je široké spektrum dodavatelů nejmodernějších učebních pomůcek a technologií. Vyučující si mohou vybírat. S čím jim však málokdo pomůže jsou metodika nových technologií, příklady jak učit. Jak nebýt zatížen ve svém volném čase přípravami, ale věnovat se přímo kvalitní výuce. Máte zkušenosti i vy? Podělte se s námi jak probíhá výuka u vás na základní škole. Připravujme společně děti pro budoucnost.

edu 1

Technické vzdělání pro základní školy

EDU poradenství uspořádalo v Hradci Králové 28. dubna 2016 vzdělávací seminář s názvem „Rozvoj dovedností žáků pro budoucí uplatnění“, cílený především na technickou výuku na základních školách. Pedagogové na realizovaných projektech předvedli příklady a výukové hodiny se 3D CAD programy pro design a konstruování, 3D tisk. Ukázali rozdíly mezi obráběním a 3D tiskem nebo vysvětlili styl výuky robotiky na dostupných učebních pomůckách. Myslím, že většinu přítomných pedagogů program zaujal, i když výjimky potvrzují pravidlo. Jeden z pedagogů odešel už o přestávce, údajně se slovy: „Vždyť to vůbec není pro základní školy!“ Pravdou je, že technické vzdělávání a rozvoj technických schopností na základních školách pokulhává, vždyť byly zrušeny i dílny. O to víc stojí za uznání snaha Marie Gregůrkové z EDU poradenství, která nelení a snaží se hledat cesty, jak technické vzdělání na základních školách rozvíjet. Mohou jí v tom pomáhat zkušenosti ze zahraničí, kde zvídaví jedinci dokážou ovládat poměrně sofistikované CAD programy už v předškolním věku. V něm mají jistě na dítě velký vliv šikovní rodiče nebo prarodiče, ale škola by měla umět technické dovednosti nadaných žáků podchytit a dále je vhodně rozvíjet. V letošním roce Marie Planchard na konferenci Solidworks World dokonce představila aplikaci z dílny Solidworks – Solidworks Apps for Kids – která plně využívá možností současné dětmi hojně využívané techniky a jejich schopnosti si hrou osvojovat nové znalosti. Tato aplikace byla, a škoda že jen letmo, představena i na tomto vzdělávacím semináři.

Prezentované činnosti byly sice z realizovány až na druhém stupni ZŠ, ale podobné semináře se pokouší najít cestu, jak záběr rozšířit. Chce to ovšem pedagogy se zápalem pro věc a podporu z vyšších kruhů, tedy především z Ministerstva školství.


Mohlo by vás zajímat: