Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Lokalizace Fusion 360 nyní opět i pro MacOS

Neděle, 18 Červenec 2021 21:09

Tags: Arkance Systems | Česká lo­ka­li­za­ce | Fusi­on 360 | MacOS

Fusion 360-2129Česká lo­ka­li­za­ce Fusi­on 360 for Mac je opět k dis­po­zi­ci. Po pře­chod­nou dobu na­bí­ze­la spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems lo­ka­li­za­ci pouze pro verzi Win­dows. Nyní jsou opět k dis­po­zi­ci obě verze – CZ lo­ka­li­za­ce pro Fusi­on 360 Win­dows i Fusi­on 360 MacOS. Roz­sah lo­ka­li­za­ce je stej­ný, Mac verze pouze ne­ob­sa­hu­je doplňkový panel výuky. Při ná­ku­pu a ná­sled­ných ak­tu­a­li­za­cích do­stá­va­jí uži­va­te­lé obě verze nad­stav­bo­vé lo­ka­li­za­ce. Viz fusioncesky.cz.


Mohlo by vás zajímat: