Dassault - SolidWorks
Siemens
Google překladač: English Deutsch

Jak evidovat vodohospodářské aktivity

Pondělí, 25 Srpen 2008 11:41
T-MapyEVA835.jpgSpolečnost T-MAPY byla pověřena vývojem aplikace pro Krajský úřad Plzeňského kraje, který se zhruba před rokem rozhodl sjednotit informace a evidence využívané Oddělením vodního hospodářství. Úkolem bylo sjednotit dostupné evidence a dát základ dalším agendám potřebným pro výkon státní správy a samosprávy. Společnost T-Mapy pro tento účel využila prostředí T-WIST jako základní platformu pro požadovanou aplikaci. Základním úkolem bylo navrhnout vhodnou datovou strukturu, která by na jedné straně reflektovala současné datové zdroje a na straně druhé umožňovala efektivně informace využívat. Zároveň byla navrhnuta struktura dat pro evidence údajů, které nebyly dosud databázově ani tabelárně zpracovávány.
Dytron
Následujícím krokem byl import dostupných dat do navržené struktury a následně vytvoření aplikační nadstavby, která by umožňovala s daty efektivně pracovat. Výsledkem je aplikace Evidence vodohospodářských aktivit, která obsahuje jedenáct různých agend, které jsou vzájemně propojeny. Některé agendy obsahují informace dosud evidované oddělením vodního hospodářství (došlo k migraci dat), některé agendy jsou naplňovány postupně od zprovoznění aplikace.
Aplikace umožňuje nejen zprávu databázových údajů a jejich prezentaci veřejnosti, ale je možné přikládat k záznamům potřebné dokumenty, nebo propojovat záznamy s mapovým projektem (např. agenda Obce ohrožené povodněmi).
Nutným krokem před zveřejněním aplikace bylo pročištění dat, neboť hromadnou migrací nedatabázových dat (jednalo se především o tabelární data z Excelu) byly vytvořeny duplicity, které musely být odstraněny ručně (např. jednotné pojmenování ekonomických subjektů). Základní nedostatky již byly pracovníky oddělení napraveny a i když stále probíhá oprava dat, byla aplikace již zpřístupněna veřejnosti. Odkaz naleznete na portále krajského úřadu nebo zde.
V neposlední řadě je záměrem aplikace také zjednodušení toku informací. Poskytovatelům informací (provozovatelé zařízení) by měl být zajištěn editační přístup do aplikace a pravidelná hlášení o měřeních by měli vkládat přímo do aplikace. To by usnadnilo práci nejen úřadu, ale i samotným poskytovatelům informací.
(Zdroj T-Mapy)

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit