Karat
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch
Dytron
Siemens - CAM webinar
SolidWorks

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak evidovat vodohospodářské aktivity

Pondělí, 25 Srpen 2008 11:41
T-MapyEVA835.jpgSpolečnost T-MAPY byla pověřena vývojem aplikace pro Krajský úřad Plzeňského kraje, který se zhruba před rokem rozhodl sjednotit informace a evidence využívané Oddělením vodního hospodářství. Úkolem bylo sjednotit dostupné evidence a dát základ dalším agendám potřebným pro výkon státní správy a samosprávy. Společnost T-Mapy pro tento účel využila prostředí T-WIST jako základní platformu pro požadovanou aplikaci. Základním úkolem bylo navrhnout vhodnou datovou strukturu, která by na jedné straně reflektovala současné datové zdroje a na straně druhé umožňovala efektivně informace využívat. Zároveň byla navrhnuta struktura dat pro evidence údajů, které nebyly dosud databázově ani tabelárně zpracovávány.
Cegra - Graphisoft ARCHICAD 22
Následujícím krokem byl import dostupných dat do navržené struktury a následně vytvoření aplikační nadstavby, která by umožňovala s daty efektivně pracovat. Výsledkem je aplikace Evidence vodohospodářských aktivit, která obsahuje jedenáct různých agend, které jsou vzájemně propojeny. Některé agendy obsahují informace dosud evidované oddělením vodního hospodářství (došlo k migraci dat), některé agendy jsou naplňovány postupně od zprovoznění aplikace.
Aplikace umožňuje nejen zprávu databázových údajů a jejich prezentaci veřejnosti, ale je možné přikládat k záznamům potřebné dokumenty, nebo propojovat záznamy s mapovým projektem (např. agenda Obce ohrožené povodněmi).
Nutným krokem před zveřejněním aplikace bylo pročištění dat, neboť hromadnou migrací nedatabázových dat (jednalo se především o tabelární data z Excelu) byly vytvořeny duplicity, které musely být odstraněny ručně (např. jednotné pojmenování ekonomických subjektů). Základní nedostatky již byly pracovníky oddělení napraveny a i když stále probíhá oprava dat, byla aplikace již zpřístupněna veřejnosti. Odkaz naleznete na portále krajského úřadu nebo zde.
V neposlední řadě je záměrem aplikace také zjednodušení toku informací. Poskytovatelům informací (provozovatelé zařízení) by měl být zajištěn editační přístup do aplikace a pravidelná hlášení o měřeních by měli vkládat přímo do aplikace. To by usnadnilo práci nejen úřadu, ale i samotným poskytovatelům informací.
(Zdroj T-Mapy)

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit