Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový ESPRIT TNG 5.0

Pondělí, 09 Květen 2022 15:33

Tags: ESPRIT | PIMPEL | TNG | Verze 5.0

ESPRIT TNG 5 0-2219Jak ozná­mi­la spo­leč­nost Pim­pel, vyšel He­xa­gon ESPRIT TNG v nové verzi. Zá­kaz­ní­ci s ak­tiv­ním před­plat­ným ak­tu­a­li­za­cí a pod­po­ry si tuto verzi mohou stáh­nout. Mezi nej­dů­le­ži­těj­ší no­vin­ky ve verzi ESPRIT TNG 5.0 patří vy­lep­še­né pro­po­je­ní s apli­ka­cí He­xa­gon DE­SIG­NER, tří­dění ope­ra­cí, op­ti­ma­li­za­ce pro­gra­mu, di­gi­tál­ní dvoj­če – přes­ná doba cyklu, pře­jezdy nové ge­ne­ra­ce, vy­lep­še­ní hyb­rid­ní­ho hru­bo­vá­ní, ad­di­tiv­ní vý­ro­ba po­mo­cí ro­bo­tů a nové do­ob­ro­be­ní rohů.

Zá­kaz­ní­ci bez ak­tiv­ní SMC mohou ak­tu­a­li­zo­vat za dlou­ho­do­bě vý­hod­ných pod­mí­nek.

Zadost o ESPRIT TNG


Mohlo by vás zajímat: