Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Soft8Soft vydal Verge3D 2.2 pro 3ds Max

Pátek, 16 Březen 2018 10:04

Tags: 3ds Max | glTF | Soft8Soft | Verge3D | WebGL

Verge3D smoothing-groups-1811Po měsíci od prvního vydání vychází nová verze Verge3D, jež zahrnuje přepracovaný systém fyzických materiálů, podporu pro editované nor­má­ly a skupiny vyhlazených ploch, stíny a průhlednost, další puzzle s příkazy a nechybějí ani opravy chyb. Barvy vrcholů lze nyní využít mí­s­to textur a ušetřit šířku pásma pomocí mapy Vertex Color a mo­di­fi­ká­to­ru VertexPaint. Průhlednost je možné nastavit u standardních i fy­zi­c­kých materiálů, a to v pěti typech: Opaque (neprůhlednost), Blend (prolínání), Add (přidání), Mask (maska) a Auto (automaticky). Nově podporovány jsou stíny pro různé světelné zdroje s nabídkou vybrat velikost a rozsah.

Dostupné jsou i materiály pro PBL, které by měly být připojeny pomocí vstupu Base Weight Map. Okluzní mapa se nyní při exportu automaticky sjednocuje s mapami kovu a tvrdosti, aby vytvořila jedinou strukturu v souladu s normou glTF. K příkazům pomocí puzzle přibylo 25 nových „skládaček“ z nástrojové sady Blockly.
Další informace v angličtině najdete na webu Soft8Softu www.soft8soft.com.


Mohlo by vás zajímat: