Presco Group
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PLM systém Teamcenter s integrovaným modulem Change Management poskytuje produktivní nástroj pro změnové řízení

Autor článku: Petr Mňačko   

Tags: Řízení | Siemens | Teamcenter | Výroba | Vývoj

Siemens PLM01Změna v různých fázích vývoje a výroby je každodenním jevem ve většině průmyslových odvětví. A tudíž správně zavedené změnové řízení je zásadní pro schopnost výrobce pružně a rychle reagovat na zákaznické požadavky a změny, ale také na změny vzniklé úpravami, vylepšeními nebo odstraňováním nedostatků. Je zřejmé, že náklady na změnu v průběhu vývoje jsou výrazně nižší, než když je díl již v přípravě výroby nebo dokonce v sériové výrobě.

Každý výrobce se tak pochopitelně snaží vyřešit většinu změn v konstrukční fázi. Jeden z účinných nástrojů, který vede k cíli, je Change management integrovaný do PLM systému (product lifecycle management). Tento systém řídí celý životní cyklus výrobku a spravuje veškerou technickou dokumentaci.

A právě proto Siemens PLM – jako dodavatel nejrozšířenější PLM technologie Teamcenter – klade velký důraz na modul Change Management, který zajištuje ono komplexní propojení všech dat, jež souvisejí se změnou, a který nabízí možnost změn napříč podnikem prostřednictvím workflow procesů. Výhodou změnového řízení v PLM Teamcentru je, že obsahuje všechny potřebné informace pro provedení změny, jako např. aktuální 3D a 2D data, kusovníky, a kromě toho nabízí možnost rychlé analýzy dopadu změny. Analýza obsahuje informace o tom, jaké položky budou změnou ovlivněny, a umožní tak učinit správné rozhodnutí o dalším postupu. Změnové řízení v Teamcentru je předdefinováno podle praxe z podniků, které dlouhodobě vykazují úspěchy na poli Change Managementu, ale zároveň je také v souladu se standardem CMII. V neposlední řadě je také potřeba zmínit přímé provázání s TC Project Managementem pro snadné definování implementačních plánů pro realizace změn.

Siemens PLM02
Siemens PLM03Teamcenter Change Management je založen na následujících typech změn dle standardu CMII.

Standardní průběh změnového řízení je možné popsat následujícím procesem. Tento proces se samozřejmě upravuje podle zvyklostí ve firmě a zpravidla také podle typu výroby a velikosti firmy. (obr 3)

Workflow procesy zajišťují řízené šíření informací o změně napříč firmou, přesnost (aktuálnost) a komplexnost dat v souvislostech. Takže každý, kdo v daném okamžiku potřebuje udělat důležité rozhodnutí, má k dispozici správné informace – např. které položky jsou změnou ovlivněny, u jakých položek je potřeba udělat změny formou nové revize, které položky jsou již ve výrobě, a tudíž je potřeba výrobu zastavit nebo nechat doběhnout výrobní dávku atd. Hovoříme zde o tzv. traceabilite (dohledatelnosti díky správnému provázaní dat).

Siemens PLM01x
Standardní průběh změnového řízení je možné popsat následujícím procesem. Tento proces se samozřejmě
upravuje podle zvyklostí ve firmě a zpravidla také podle typu výroby a velikosti firmy.

Siemens PLM04

Vývoj změny od zaznamenání problému po realizaci změny (PR-CHR-CHN).

Efektivita změnového řízení v Teamcentru je podpořena řadou automatických funkcí, které např. umožňují nalézt všechny ovlivněné položky a sestavy a interaktivně je hromadně revidovat na novou revizi, automaticky odvodit návazné typy změn se zachováním vazeb na připojená data (PR-CHR-CHN), ale také např. porovnat dva stavy – před změnou a po změně. Pro manažerské vyhodnocování efektivity a produktivity vývojové a výrobní fáze výrobku je možné vytvářet různé typy reportů, které zobrazují např. množství a typy změn pro daný projekt a další.

Change Management v Teamcentru je také přímo propojen s modulem řízení kvality (Issue Management a CAPA), takže je zde možné sledovat a vytvářet propojení na objekty Issue a CAPA.

Siemens PLM05Propojení Change Managementu a Issue Managementu (obr 5)

Zlepšení spolupráce

Teamcenter usnadňuje komunikaci týmů propojením a sdílením potřebných informací. Vaše týmy s ním budou lépe spolupracovat a vizuálně sdílet informace. S Teamcenter Change Managementem zrychlíte zavádění změn až o 30 %.

Autor je Technical Sale Support Engineer, PLM Teamcenter ve společnosti Siemens.


Mohlo by vás zajímat: