SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Asseco HELIOS - Seznam.cz (1/3)
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
Edgecam
SOPHOS - hacking webinar 2
Předplatné časopisu CAD

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: ArcGIS | biologie | GPS | Mapování

GIS-neofyty01

GIS v biologických oborech

Geografické informační systémy jsou často v kombinaci se systémem GPS a obecně geoinformačními technologiemi využívány v celé řadě technických i netechnických oborů. Čím dál větší použití můžeme v posledních letech sledovat i v biologických oborech. Zde se využívají např. pro monitoring pohybu zvířat (od klíšťat po šelmy) či mapování pozorovaných druhů. Posun lze sledovat i v řadách uživatelů. Nejedná se pouze o státní instituce a univerzitní pracoviště. GIS začínají využívat i neziskové organizace či jednotlivci. Na to reagují i výrobci softwaru a např. společnost ESRI poskytuje pro tyto účely neziskovým organizacím speciální zvýhodněnou licenci softwaru ArcGIS. Změny můžeme sledovat i v rozsahu využití technologií GIS a GPS. Zatímco před pár lety nejčastější úkon spočíval v prostém zaznamenání polohy sledovaného druhu do monochromatického přístroje GPS, dnes se běžně výsledky měření (a to často od řady různých uživatelů) ukládají a zpracovávají v GIS. Nad daty se provádějí analýzy, výsledky jsou dostupné formou tematických map či on-line pomocí mapového serveru a jsou uchovávány v prostorových geodatabázích.

Tags: Analýzy | HSI | RÚIAN

RUIAN-01Zájmem každého správce jakékoliv sítě (plyn, elektro, vodovod, telekomunikace, atd.) je popsat veškerá svá zařízení, tato data evidovat, chránit je a dále tyto informace co nejlépe využívat jak pro potřeby svých zákazníků, tak i pro optimální zajištění rozvoje a provozu společnosti. V rámci poskytování svých služeb spravují vlastníci technické infrastruktury v ČR více než 1 milión km liniových staveb sítě a desítky miliónů koncových bodů služeb či propojovacích bodů. Zároveň spolupracují také se státní správou či samosprávou např. v oblasti poskytování údajů o území, tvorbě digitálních technických map či poskytování dat pro účely krizového řízení.

Tags: geoportály | Geopro | Obce | pasporty

Gepro 01Na internetu je možné najít takřka vše. Jen v oblasti geografických informací existuje nepřeberné množství poskytovatelů těchto informací na všech úrovních. Známé geoportály, např. Mapy.cz nebo Google Maps, poskytují globální data typu ortofotomapy, topografické mapy, případně turistické mapy s navazujícími inzertními nebo obchodními kanály spojenými s lokalitou.

Tags: BI analýzy | geospatioal | OLAP

BI analyzy-0Termín Business Intelligence (BI) poprvé v roce 1989 definoval Howard Dresner ze společnosti Gartner Group takto: Business Intelligence je množina konceptů a metodik, které zlepšují rozhodovací proces za použití metrik nebo systémů založených na metrikách. Účelem procesu je konvertovat velké objemy dat na poznatky, které jsou potřebné pro koncové uživatele. Tyto poznatky se mohou pak efektivně využít například v procesu rozhodování.

Tags: Geodis | Mapování | Mobile Monster | Panorama GIS

Geodis 01„Číslo 5 žije" je poněkud legendární věta z neméně legendárního či kultovního filmu Short Circuit natočeného v roce 1986. O skutečnosti, že Číslo 5 skutečně žije, se začínají přesvědčovat také lidé v České republice. Domnělým robotem ale není ten známý filmový, nýbrž nově vyvinutý mobilní mapovací systém firmy GEODIS, který dostal jméno „Mobile Monster".

Tags: družicový radar | Interferometrie | terénní změny

Radar-sentinelDálkový průzkum Země plní v dnešní době roli nezaměnitelného pomocníka především v oborech rozhodujících spíše pro vývoj globálních problémů, jako je hodnocení vlivu odlesňování a zdrojů znečištění na globální kvalitu ovzduší či oteplování Země a s tím související úbytek ledovců; pomocí speciálních snímačů umístěných na družicích je možno sledovat meteorologické jevy nebo například zaznamenat změny v gravitačním poli Země. Lokálně dnes již nacházejí družicové snímky uplatnění obdobné snímání leteckému – vyhodnocuje se charakteristika oblastí pro územní plány, je možno sledovat kvalitu lesního pokryvu, stupeň znečištění vody anebo si jen nalézt vlastní dům na družicové „fotografii" na internetových mapových serverech.

Tags: Dokumentace komunikací | Geodis | GIS | Seminář

dkk-01Pod tímto názvem proběhl 12. dubna v hotelu Atlantis v Rozdrojovicích u Brna seminář společnosti Geodis, která zde představila hojnému počtu účastníků z řad zástupců správ údržby silnic z celé republiky nové možnosti sledování stavu komunikací. Těžiště spočívalo v představení využití mobilního mapování, však také všechny přítomné hned u vchodu do hotelu zaujaly automobily vybavené patřičnou technikou. Je škoda, že počasí ten den nepřálo a lilo doslova jako z konve, takže o dopředu avizované představení systému v terénu ani nebyl příliš zájem. Podobně dopadla i praktická ukázka zařízení na diagnostiku vozovek, kterou měla připravenou hostující společnost Consultest.

Tags: Autorské právo | Geodis | GIS | Mapy

geodis-01K rozhovoru o mapách zveřejněných na internetu a zákonných opatřeních proti jejich nelegálnímu užití mě přivedlo stále se zvyšující procento „krádeží", které avizovala společnost GEODIS. Proto jsem se setkal s jejími zástupci, Ing. Zdeňkem Hotařem (ZH) a právním zástupcem JUDr. Michalem Ptáčkem (MP) ze společnosti Advokátní kancelář Jansta, Kostka, spol. s r.o., abychom čtenářům InGISu trochu vysvětlili tuto problematiku a ukázali, co je a co není v této problematice legální.

Tags: GIS | GPS | MapFactor | Navigace | Sledování vozidel

mapfactor-01Chytré řešení pro vozový park

MapFactor je česká firma vyvíjející GPS navigace a systémy sledování pohybu vozidel, osob a zboží. Za její nabídkou produktů a služeb stojí jedenáct let zkušeností na poli působnosti nejen v České republice, ale i po celém světě. Její produkty jsou určeny jak pro jednotlivé koncové zákazníky, tak i pro profesionální řidiče a velké spediční firmy, které si přejí mít svou flotilu neustále pod kontrolou. Také sytémoví integrátoři využívají jednotlivé komponenty pro tvorbu komplexnejších logistických systémů.

Strana 11 z 27

<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další > Konec >>