E LINKX
Siemens
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozitivní vliv navigace

Tags: Navigace

na řízení a dopravní bezpečnost
Společnost TomTom oznámila výsledky průzkumu provedeného přednímivědeckými institucemi v Evropě a ve Spojených státech, které prokázaly pozitivní vliv přístrojů satelitní navigace na řízení a dopravní bezpečnost. Studie byla vypracována na objednávku společnosti TomTom a v uplynulých měsících se uskutečnila na území Německa, Velké Británie, Francie, Španělska, Itálie a Spojených států. Rádi bychom tímto seznámili s výsledky i naše čtenáře.

Mezi klíčová zjištění průzkumu se řadí:

 • Používání zařízení satelitní navigace zvyšuje pozornost a snižuje úroveň stresu řidiče.
 • Používání navigačních přístrojů snižuje pracovní zátěž řidiče.
 • Používání satelitní navigace pozitivně ovlivňuje chování řidiče při jízdě přes neznámou lokalitu do neznámé destinace.
 • Používání satelitní navigace snižuje počet najetých kilometrů při jízdě přes neznámou lokalitu do neznámé destinace.
 • Používání satelitní navigace krátí cestovní čas při jízdě přes neznámou lokalitu do neznámé destinace.

„Společnost TomTom se dlouhodobě drží v čele trhu navigačních řešení i díky inovativním bezpečnostním funkcím, které ve svých navigacích používá, jako je např. hands-free volání, pohotovostní menu Help Me! či zřetelné hlasové instrukce,“ uvedl Harold Goddijn, CEO společnosti TomTom. „Jsme rádi, že vidíme další objektivní průzkum, který potvrzuje fakt, že navigace přispívá k bezpečnosti a efektivitě řízení. Studie ukazuje, že používání satelitní navigace v porovnání s konvenčními způsoby navigace snižuje počet najetých kilometrů v době, kdy řidič projíždí neznámou oblastí na neznámé místo, což má pozitivní vliv nejen na životní prostředí, ale i na náklady na pohonné hmoty.“

Lepší pozornost

Řidiči v Evropě a ve Spojených státech uvádějí, že při používání navigačního zařízení cítí, že mají řízení lépe pod kontrolou a jsou pozornější. Toto je jen několik příkladů z lokálních statistik:

 • 80 % německých řidičů se satelitní navigací uvedlo, že při používání navigačního přístroje mají lepší kontrolu nad řízením a cítí se o 66 % pozornější.
 • 81 % španělských řidičů se satelitní navigací tvrdí, že jejich pozornost během používání navigačního přístroje zůstala buď nezměněná, nebo se zvýšila.

Méně stresu a více relaxace

Redukce stresu se ukázala být významným argumentem,proč používat zařízení satelitní navigace, a zároveň i jedním z hlavních důsledků řízení s navigačním přístrojem, a to ve všech zkoumaných státech. Zde je několik příkladů z lokálních statistik:

 • Tři čtvrtiny (77 %) uživatelů navigace ve Velké Británii uvedlo, že používají navigační zařízení výslovně proto, že se s ním cítí při řízení uvolněnější. Zhruba tři čtvrtiny anglických uživatelů dále sdělily, že jsou při řízení s navigačním přístrojem méně ve stresu.
 • S pocitem většího klidu při řízení s navigačním přístrojem se ztotožnila převážná většina uživatelů ve všech zkoumaných státech. Uvedlo to například také 71 % řidičů ve Spojených státech a 68 % řidičů v Itálii.
Navigace v aute

Méně pracovní zátěže

Průzkumem bylo dále prokázáno, že pracovní zatížení řidiče je v případě používání satelitní navigace nižší než při využití konvenčních způsobů navigace. Společnosti TUV/DLR (Německo) a Virginia Tech Transportation Institute (Spojené státy) naměřily menší pracovní zátěž řidiče v době, kdy projížděl neznámými oblastmi v Německu, resp. ve Spojených státech. To jinými slovy znamená, že řízení při využití konvenčních navigačních pomůcek, jako jsou mapy a digitální internetové plánovače cest, představuje pro řidiče vyšší pracovní zátěž. Většina uživatelů v každém ze zkoumaných států v rámci průzkumu uvedla, že navigační systém usnadňuje udržení jejich pozornosti na cestách. Zde jsou opět některé příklady z lokálních statistik:

 • 74 % německých uživatelů satelitní navigace shledalo, že je pro ně snazší udržet pozrnost na cestách.
 • 59 % amerických uživatelů shledalo, že je pro ně snazší udržet pozornost na cestách.

Pozitivní vliv na chování řidiče

Změny v chování řidiče byly zkoumány experimentátorem / jízdním instruktorem, který během testovací jízdy seděl na místě spolujezdce. Bylo zjištěno, že v době řízení s navigačním systémem se řidič dopouštěl výrazně méně chyb. Například studie provedená ve Spojených státech prokázala zvýšený výskyt nebezpečných akcí na silnici a více případů nebezpečného řízení v době, kdy navigační systém nebyl používán. Obdobně pozitivní výsledky týkající se vlivu navigačních řešení na chování řidiče byly shledány i v rámci průzkumu. Například:

 • Většina uživatelů navigace ve Francii (60 %) uvedla, že s navigačním systémem řídí bezpečněji.
 • Také němečtí uživatelé (65 %) se vyjádřili, že s navigačním systémem cítí, že řídí bezpečněji.
Navigace na motorce

Výhody pro životní prostředí: redukce najetých kilometrů i času

Řidičský experiment prokázal, že počet najetých kilometrů je při používání satelitní navigace Tom- Tom nižší než při využití konvenčních způsobů navigace, a to v době, kdy řidič projíždí neznámou oblastí na neznámé místo. Například v Německu počet najetých kilometrů klesl o 6,5 %. Také čas strávený na cestách se ukázal být s použitím satelitní navigace kratší. V Německu se například jednalo o 11,2% pokles. S menším množstvím najetých kilometrů klesá také spotřeba paliva, což je výhoda jak pro samotného řidiče vozidla, tak i pro životní prostředí.

O průzkumu

K přesnému zodpovězení otázky „Jaké jsou dopady navigačních systémů na dopravní bezpečnost?“ posloužily dva elementy, které aplikovala společnost TNO. Průzkum se uskutečnil mezi reprezentativním vzorkem řidičů v Německu, Spojených státech, Velké Británii, Francii, Itálii a Španělsku. Testy uvnitř vozidel provedly společnosti TUV a DLR v Německu a Virginia Tech Transportation Institute ve Spojených státech. Výzkumný program trval přes tři měsíce a byl dokončen v květnu 2008. Všeobecná zjištění vyplývající z této studie ukazují, že řešení satelitní navigace mají pozitivní vliv na dopravní bezpečnost. Výsledky toho průzkumu jsou podporovány obdobnou studií, která byla provedena společností TNO v roce 2007.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit