Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výzvy v oblasti GIS informací

Tags: Trendy

Česká republika a celý region střední a východní Evropy zažívá v současné době období silného ekonomického růstu. Díky tomuto rychlému rozvoji se zvyšují mimo jiné také investice do rekonstrukce existujících infrastruktur a budování infrastruktur nových, jež  jsou hlavními zdroji rostoucí firemní poptávky po softwarových produktech a řešeních. Odhaduje se, že do globální infrastruktury je dnes potřeba investovat celkem 40 bilionů dolarů v současných cenách. Obchodní příležitosti jsou tedy skutečně obrovské a uspějí především ti, kteří dokáží efektivně zvládnout obrovské množství geoprostorových GIS informací.

Hlavní současné výzvy

V roce 2007 vybuchl parovod na Manhattanu v New Yorku - celková škoda: 30 milionů dolarů. Pravděpodobnou příčinou bylo nedostatečné zmapování parovodní sítě a  následná neadekvátní údržba za strany americké utilitní společnosti. Pokud by tato společnost věnovala zlomek této částky na vytvoření kvalitnější informační infrastruktury, k havárii by pravděpodobně nedošlo.

V regionu střední a východní Evropy je situace spíše špatná. Hlavním problémem je zde především stárnoucí infrastruktura vodovodních, kanalizačních, elektrických a dalších rozvodů. Rozvodné podniky ani nevědí, kudy vedou jejich kabely a potrubí. Výsledkem jsou neustálé opravy nejrůznějších inženýrských sítí, často opakovaně na jednom a tom samém místě.

Další výzvou, která není jen lokální ale celosvětová, je brzký odchod (v řádu několika let) až 50 % pracovníků utilitních společností, kteří nosí klíčové znalosti o utilitní infrastruktuře především ve své hlavě. S jejich odchodem hrozí ztráta důležitých informací, z čehož vyplývá potřeba přenesení jejich znalostí do něčeho udržitelného, ideálně do informačního systému.

A nakonec uveďme  výzvu, která souvisí s rozšiřováním měst. Již více než polovina lidské populace žije ve městech. Je tedy jasné, že je třeba posilovat či lépe vybavit městské infrastruktury dodávající vodu, teplo a energii.

Jak může pomoci geoprostorový (GIS) software

V oblasti GIS softwaru existují dvě hlavní oblasti, krabicový software a celopodniková řešení.
AutoCAD Map 3D

Krabicový software (např. Autodesk Map 3D) slouží pro sběr dat a vytváření podkladů pro projekční kanceláře. Zákazníci těchto řešení chtějí tento produkt používat okamžitě a potřebují vytvářet návrhy lépe a rychleji tak, aby mohli v daném čase zpracovat větší objem prací a zvýšili tak efektivitu.

Celopodniková řešení (sem patří například Autodesk Topobase) zajišťují automatizaci procesů a integraci geoprostorové části do firemních podnikových IT systémů – typicky ERP systém. Problémem těchto organizací je historicky příliš mnoho nejrůznějších oddělení (oddělení digitálních map, finanční oddělení a další), která používají různé nepropojené systémy a workflow). Tyto organizace potřebují přesunout grafická data, která jsou laikům nepříliš srozumitelná, do jednotného databázového prostředí (podnikového systému) a dát jim srozumitelnou podobu pro rozhodování, které tito lidé musejí dělat. Typicky se například jedná o posouzení proveditelnosti a ceny výstavby nové budovy. Problémem současných řešení jsou příliš velká chybovost zapříčiněná nekompatibilitou systémů na různých odděleních, manuální procesy a nedostatečně aktualizovaná data. Proto je cílem umístění dat v jedné variantě, jednom systému a používaném všemi pracovníky a odděleními, které šetří spoustu nákladů.
AutoCAD Map 3D

Typickou vlastností podnikového GIS softwaru je, že nevytváří data jen za účelem určitého projektu, ale poskytuje informace po celou dobu fungování a chodu organizace – včetně správy a údržby. Od ostatních návrhových stavebních či strojírenských řešení, které mají jasný začátek a konec se liší tím, že udržuje data stále aktuální, umožňuje je propojovat s celopodnikovými systémy a stává se součástí celé IT infrastruktury. Moderní GIS řešení kombinují projekční část s informační částí a pokrývají celý proces od návrhu přes stavbu až po údržbu, analýzu a chod systému, přičemž využívají dlouhodobě živá data.

Nároky na GIS systém

Podnikové GIS řešení zasahuje nejen CAD návrháře, ale všechny, kdo používají podnikový informační systém (tedy např. i finanční oddělení). Umožňuje zmapovat veškerý majetek a tím zvýšit jeho transparentnost, hodnotu a ziskovost celé organizace. Pro maximální efektivitu integruje grafickou složku, která poskytuje prostorové informace, s ERP systémem. Většina dat týkající se vzdálenosti, dostupné infrastruktury, terénu apod. se totiž vytváří v CAD systémech.
TOPOBASE přehled

Co by měl moderní GIS systém zajišťovat

Provozní udržitelnost

Měl by být dlouhodobě udržitelný v chodu, tj. s aktuálními daty. Nesmí se stát, že se za pár let údržba systému a dat z různých důvodů přeruší či zastaví – například kvůli nákladům na údržbu, fluktuaci lidí, nesplnitelné IT vazby apod.

Porozumění procesům

Měl by řešit konkrétní problémy zákazníka – zjistit jeho cíle, porozumět jeho procesům a ty pak reflektovat v systému.

Kontinuita

Systém nesmí znamenat převratnou změnu z pohledu uživatelů, kteří jsou zvyklí používat svoje řešení a svoje systémy. Autodesk Topobase je například řešení postaveno na AutoCADu, což je obrovská výhoda pro všechny, kdo jsou zvyklí pracovat v AutoCADu.

Otevřenost

Data by měla být ukládána ve standardní otevřené relační databázi, například v Oraclu, který definuje, jak mají vypadat prostorová data. Je to jedna z podmínek dlouhodobého rozvoje řešení. Je důležité mít technologii Open Source, která umožňuje se napojit na jakékoliv formáty dat. Představuje výhodu především v případě zákazníků ze státního sektoru, kde každá země má různým způsobem legislativně nadefinovány formáty prostorových dat.

Reflexe budoucích požadavků

Poskytnout kompatibilitu s budoucími požadavky prostřednictvím  technologií, které umožní vytvořit fungující digitální prototyp města, jež si nelze jen prohlédnout, ale jež umožňuje také vidět inženýrské sítě a modelovat různé situace (typicky dopad plánovaných oprav na obyvatele).
AutoCAD Map 3D

Obchodní přínosy

Přínosy integrovaného GIS řešení nejsou jen technologické ve smyslu lepšího fungování systému, ale přinášejí hmatatelná zlepšení v oblasti core businessu dané organizace. Se správně implementovaným a integrovaným systémem přichází:

  • Snížení nákladů z hlediska pracovních sil a jejich zaměření,
  • Přesnější a rychleji dostupné informace pro každého, kdo je potřebuje, a to ve srozumitelném formátu,
  • Podstatně menší chybovost dat ,
  • Rychlá návratnost investic (dle IDC již během 12 měsíců),
  • Vyšší efektivita při vyřizování žádostí zákazníků (v případě utilitních zákazníků),
  • Rychlejší vyřízení případných havárií.
AutoCAD Map 3D

Příklad řešení: Autodesk Topobase ve SPOLANA Neratovice

Společnost SPOLANA implementovala řešení postavené na otevřené GIS technologii Autodesk Topobase pro řešení údržby a správy areálu firmy. Hlavním cílem implementace, kterou realizovala společnost XANADU, partner firmy Autodesk, bylo sjednocení firemních prostorových informací do jednotné databáze, snadno přístupné širšímu okruhu uživatelů, a to i z webových klientů. Areál firmy SPOLANA v Neratovicích se rozkládá na ploše 262,5 hektaru. Nově zaváděné GIS řešení s technologiemi společností Autodesk a XANADU pokrývá kompletní mapu závodu, tedy budovy, venkovní plochy, inženýrské sítě i požární problematiku. Projekt rovněž zahrnuje řešení pronájmů a nájemních vztahů.

Autodesk Topobase nahradilo dosavadní systém podkladových DGN souborů z CAD aplikace Microstation, dokumentů Lotus Notes a databázových tabulek MS Access. Řešení čerpá rovněž data z katastru nemovitostí, a to prostřednictvím výměnného formátu katastru VFK. Geoprostorová databáze Topobase je napojená i na data z firemního ERP systému SAP.

Dan Míka pracuje ve společnosti Autodesk na pozici
Sales Execution Manager, řešení GIS, Emerging countries.


Mohlo by vás zajímat: