Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Epson představil dvě nové velkoformátové tiskárny

Autor článku: Redakce   

Tags: Epson | Resin | SC-R5000 | SC-V7000 | SureColor | Tiskárny | Velkoformáty

Epson SureColor SC-V7000SC-R5000 je prv­ní vel­ko­for­má­to­vá tis­kár­na Ep­son s Re­sin in­kous­ty na bá­zi vo­dy a or­ga­nic­ké pry­sky­ři­ce s šíř­kou tis­ku 64 pal­ců, kte­rá na­bí­zí přes­né a rych­le­schnou­cí vý­tis­ky s kon­zis­tent­ní­mi bar­va­mi pro tisk na ši­ro­kou pa­le­tu mé­dií. Do­da­va­te­lé tis­ko­vých slu­žeb a agen­tu­ry na­bí­ze­jí­cí kre­a­tiv­ní de­sign tak ma­jí mož­nost vyt­vá­řet ši­ro­ké spek­trum rek­lam­ních pro­duk­tů i vy­so­ce hod­not­ných ap­li­ka­cí eko­lo­gic­ky a s vý­ji­meč­ný­mi výs­led­ky. Sure­Color SC-V7000 je prv­ní UV LED ro­vin­ná (flat­bed) tis­kár­na pro vý­rob­ce rek­lam­ní­ho tis­ku sou­stře­ďu­jí­cí se na zrych­le­ní vý­ro­by a niž­ší cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nict­ví bez kom­pro­mi­su na kva­li­tu vý­s­tu­pu.

SureColor SC-R5000

Nová série R je odpovědí na výzvy, které v tomto odvětví přináší práce s inkousty založenými na bázi vody a organické pryskyřice. Nová 64palcová tiskárna nabízí výjimečný výkon tisku a správu barev díky tiskové hlavě PrecisionCore Micro TFP. Přesná kontrola teploty, kterou monitorují čtyři teplotní senzory, zajišťuje konzistentnost barev v celé ploše tisku. Tři nezávislé systémy topení (předehřev, ohřev tiskové plochy, vytvrzování) zajišťují jednotnost barev a spolehlivou manipulaci s médii. Efektivní proces sušení a vytvrzování umožňuje laminaci a dodání ve stejný den, takže uživatelé mohou zkrátit čas vyřízení objednávky.

Tisková hlava PrecisionCore Micro TFP s dlouhou životností zajišťuje přesné a opakovatelné barvy od prvního výtisku. U piezoelektrických tiskových hlav nedochází k degradaci působením tepla a umístění kapek a velikost tiskových bodů zůstávají konstantní po celou dobu životnosti tiskové hlavy. Technologie Advanced Auto Tension Control (Ad-ATC) nabízí vysoce přesnou stabilitu rozměrů při tisku jednotlivých panelů velkých tiskových úloh, jako jsou například dekorace výloh nebo tapety. Konzistentní opakovatelnost omezuje plýtvání materiálem, zkracuje čas aplikace výtisku a zákazníkovi přináší bezproblémové výsledky.

Nová šestibarevná sada inkoustů UltraChrome RS je bez zápachu a používá Resin inkousty na vodní bázi, které jsou vhodné pro použití v jakémkoli prostředí, jako jsou například školy, nemocnice, hotely a interiéry. Řešení velkokapacitního zásobování inkoustem nabízí variantu 1,5litrových inkoustových vaků pro střední objemy tisku a rychle měnitelnou dvojitou sadu inkoustů pro velké objemy tisku, které jsou v nabídce pro SC-R5000L.

Klíčové vlastnosti SC-R5000 zahrnují:

 • Inkoust Epson UltraChrome RS – Resin inkoust na vodní bázi s organickými pryskyřicemi se širokým barevným gamutem
 • Vysokou odolnost výtisků proti poškrábání
 • Certifikace GreenGuard Gold, AgBB a French-VOC
 • Systém přesného podávání a navíjení výtisků – přináší tisk z role na roli podporující špičkovou produktivitu
 • Technologie Advanced Auto Tension Control (Ad-ATC) pro přesné a stabilní podávání médií
 • Náhradní díly může vyměňovat obsluha (tisková hlava vyměnitelná uživatelem)
 • Tři nově navržené nezávislé systémy topení (předehřev, ohřev tiskové plochy, vytvrzování)
 • Řešení s velkokapacitními zásobníky inkoustu – inkoustové vaky o objemu 1,5l pro uživatele se středními objemy tisku a 2 × 1,5l inkoustové vaky pro uživatele s velkým objemem tisku a podporou „hot swap“ výměny inkoustů v průběhu tisku
 • 4,3palcový dotykový displej pro intuitivní ovládání
 • Software Epson Edge Print RIP pro snadné nastavení tiskových úloh

Epson SureColor SC-R5000
Epson SureColor SC-R5000
Model SC-R5000 bude v prodeji od zimy 2020.

SureColor SC-V7000

První rovinná UV LED tiskárna Epson SureColor SC-V7000 staví na úspěchu oceňované řady tiskáren pro reklamní účely Epson SureColor SC-S. Přináší vysokou kvalitu, rychlost a spolehlivé výsledky na celé řadě různých médií. Model SC-V7000 byl navržen ke splnění potřeby dnešních výrobců signmakingu. Tato robustní a finančně dostupná tiskárna bude v prodeji od listopadu. Je vybavena tiskovými hlavami Epson Micro Piezo v kombinaci s nově vyvinutou sadou deseti originálních inkoustů, která obsahuje šedou, červenou, bílou a lak ve standardu. To zajišťuje přesné podání barev pro přímé a korporátní barvy.

Model je ve standardu vybaven čtyřzónovým vakuovým systémem – takže obsluha používá pouze místo, které je pro tiskovou úlohu potřebné. Další prvky, k nimž patří ionizátor a registrační kolíčky, zajišťují snadnost použití, efektivitu a produktivitu. Software Epson Edge Print RIP společně s kontrolérem pro UV flatbed umožňuje obsluze urychlit tisk a snadno a opakovaně produkovat kvalitní výtisky.

Tiskárna nabízí možnost tisknout až do formátu 2,5 × 1,25 metru přímo na široké spektrum médií o síle až 80 mm, vč. akrylu, polykarbonátu, PVC, skla, hliníku, kovu, polyesteru, pěnových desek, styrenu, dřeva a kamene.

Klíčové vlastnosti modelu SC-V7000:

 • Nově vyvinutá desetibarevná sada inkoustů obsahuje navíc barvy Light Cyan, Light Magenta a šedou, díky nimž nabízí nízkou zrnitost a také červenou pro zářivé a výrazné barvy tisku.
 • Vysokorychlostní tisk i při použití bílé barvy a laku díky unikátnímu uspořádání tiskové hlavy. Tyto dodatečné inkousty nabízejí možnost vylepšit speciální tisky bez ztráty produktivity.
 • Maximální velikost výtisku – š 2500 × v 1250 mm
 • Čtyřzónový vakuový systém
 • Registrační kolíčky pro snadné a pevné umístění
 • Maximální síla média je 80 mm s automatickou detekcí a úpravou výšky
 • Ionizátor ve standardu omezuje statický náboj, který může způsobit nepřesnosti při tisku.
 • Software Epson Edge Print RIP

Epson SureColor SC-V7000
Epson SureColor SC-V7000
Model SureColor SC-V7000 bude dostupný od dubna 2021.


Mohlo by vás zajímat: