Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo 3dconnexion

Celkem nalezeno výsledků : 44.

1. Jarní akce na produkty 3Dconnexion
(Matching tags: CAD,Akce,Slevy,3D myši,3Dconnexion,SpaceMouse,Keyboard Pro,3D aplikace)
3D­con­nexi­on již přes 20 let vy­rá­bí za­ří­ze­ní, která mají za cíl zlep­šit kom­fort, efek­ti­vi­tu a ply­nu­lost práce de­sig­né­rů, ar­chi­tek­tů a uměl­ců tvo­ří­cích ve 3D a CAD ...
Pondělí, 11 Březen 2024
2. První 3D myš s technologií Blue­tooth od 3Dconnexion
(Matching tags: Wi­re­less,Spa­ce­Mou­se,Bluetooth,3Dconnexion,3D myši,Hardware)
3D­con­nexi­on ozna­mu­je uve­de­ní své dlou­ho oče­ká­va­né 3D myši, která se při­po­ju­je k po­čí­ta­či pro­střed­nic­tvím tech­no­lo­gie Blue­tooth – Spa­ce­Mou­se Pro Wi­re­less Blue­tooth Edi­ti­on. ...
Čtvrtek, 21 Prosinec 2023
3. Keyboard Pro s Numpadem v češtině a další novinky
(Matching tags: Klávessnice,Numpad Pro,Keyboard Pro,3DxWare,3Dconnexion,CAD)
Ve 3D­con­nexi­on vědí, jak dů­le­ži­té je pro české uži­va­te­le roz­lo­že­ní čes­kých pís­men na klá­ves­ni­ci, a proto uvádí na český trh klá­ves­ni­ci Key­bo­ard Pro with Num­pad s čes­ký­mi ...
Pondělí, 19 Prosinec 2022
4. 3Dconnexion zve na svůj stánek na veletrhu MSV 2022
(Matching tags: 3Dconnexion,3D myši,MSV,CAD/CAM)
Navštivte stánek 3Dconnexion během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a vyzkoušejte ergonomické nástroje pro práci s CAD/CAM. Na stánku na vás čeká mj. tombola o sadu ...
Čtvrtek, 15 Září 2022
5. Špičková zařízení od 3Dconnexion s dárkem do 31. 7.
(Matching tags: CAD,3Dconnexion,Keyboard Pro,Numpad Pro,CadMouse Pro Wireless)
3D­con­nexi­on Key­bo­ard Pro with Num­pad je nová, pro­fe­si­o­nál­ní a er­go­no­mic­ká klá­ves­ni­ce pro in­že­ný­ry, pro­jek­tan­ty, ar­chi­tek­ty a další pro­fe­si­o­ná­ly, kteří si cení po­hod­lí, ...
Úterý, 28 Červen 2022
6. 3Dconnexion přichází s klávesnicí pro CAD
(Matching tags: Numpad,Keyboard Pro,Klávesnice,3Dconnexion,Hardware)
Key­bo­ard Pro with Num­pad je nej­no­věj­ším pro­duk­tem spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­on, která se za­bý­vá vy­tvá­ře­ním nej­po­kro­či­lej­ších, nej­přes­něj­ších a nej­po­ho­dl­něj­ších pe­ri­fe­rií ...
Pátek, 15 Říjen 2021
7. Ocenění pro CadMouse Pro Wireless a akční nabídka
(Matching tags: CadMouse,Wireless,Pro,3Dconnexion,Ocenění,Myši,Hardware)
V únoru 2015 uvedl 3D­con­nexi­on na trh myš Cad­Mou­se. Byla to první myš na světě ur­če­ná hlav­ně pro práci s CAD a do­po­ru­če­ná pro­jek­tan­tům, kon­struk­té­rům, ar­chi­tek­tům a uměl­cům. ...
Středa, 16 Červen 2021
8. Plná integrace SpaceMouse do ZBrush
(Matching tags: ZBrush,Pixologic,Integrace,SpaceMouse,3Dconnexion)
Spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­on a Pi­xo­lo­gic spo­ji­ly své síly, aby di­gi­tál­ním uměl­cům pro­střed­nic­tvím peč­li­vé in­te­gra­ce řady 3D myši Spa­ce­Mou­se a apli­ka­ce ZBrush na­bíd­ly ...
Pondělí, 22 Únor 2021
9. 20 let polské pobočky 3Dconnexion a speciální nabídka
(Matching tags: Wroclaw,CadMouse,Pobočka,Výročí,SpaceMouse,3Dconnexion,Slevy)
Letos spo­leč­nost 3D­con­nexi­on slaví 20. vý­ro­čí úspěš­né­ho pů­so­be­ní v re­gi­o­nu vý­chod­ní a střed­ní Ev­ro­py. Pro­duk­ty Spa­ce­Mou­se a Cad­Mou­se firmy 3D­con­nexi­on jsou ...
Pátek, 20 Listopad 2020
10. 3Dconnexion uvádí nové modely myši CadMouse
(Matching tags: CadMouse,3Dconnexion,Myši,Hardware)
Spo­leč­nost 3D­con­nexi­on roz­ší­ři­la řadu pe­ri­fer­ních za­ří­ze­ní na­vr­že­ných pro po­tře­by pro­fe­si­o­nál­ních uži­va­te­lů. Do­kon­če­ná a vy­lep­še­ná řada pro­duk­tů Cad­Mou­se nyní ...
Pátek, 25 Září 2020
11. Speciální nabídka od 3Dconnexion prodloužena do 31. 5.
(Matching tags: 3D myši,3Dconnexion,SpaceMouse,CAD,Hardware,CadMouse,Pad Compact,Speciální nabídka)
... vzdá­le­ně.  Je­li­kož zdra­ví o po­hod­lí na­šich zá­kaz­ní­ků je pro 3Dconnexion pri­o­ri­tou, pre­zen­tuje na­bíd­ku, která po­mů­že uspo­řá­dat er­go­no­mic­ké a pro­duk­tiv­ní CAD pra­co­viš­tě ...
Čtvrtek, 09 Duben 2020
12. 3Dconnexion zve na svůj stánek během MSV 2019
(Matching tags: 3D myši,3Dconnexion,MSV,Tombola,CAD/CAM)
Na­vštiv­te stá­nek 3D­con­nexi­on během Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně a vy­zkou­šej­te er­go­no­mic­ké ná­stro­je pro prá­ci s CAD/ CAM. Na stán­ku na vás če­ká ...
Pondělí, 07 Říjen 2019
13. 3Dconnexion vychází vstříc levákům
(Matching tags: 3D myši,3Dconnexion,Pro,CAD,CadMouse,Wireless,Leváci)
Společnost 3Dconnexion představuje v červencové premiéře CadMouse Pro Wirless Left, ergonomicky dokonalou plnohodnotnou myš Cad­Mou­se pro profesionály, kteří preferují nebo vyžadují myš pro levou ...
Úterý, 09 Červenec 2019
14. 3Dconnexion nabízí myš CadMouse Pro Wireless
(Matching tags: Hardware,3Dconnexion,Pro Wireless,CadMouse)
Nová myš CadMouse Pro Wireless rozšiřuje řadu CAD produktů spo­leč­no­sti 3Dconnexion. Je odolná (vydrží údajně 50 milionů kliknutí) a plně ergonomická. Šikmější tvar dovoluje ideální natočení zápěstí ...
Čtvrtek, 06 Červen 2019
15. Nová promoakce od 3Dconnexion
(Matching tags: CadMouse,Promoakce,SpaceMouse Pro Wireless,Pad Compact,3Dconnexion)
Společnost 3Dconnexion oznamuje nejnovější promoakci na své produkty zavedenou za účelem zajistit CAD uživatelům efektivnější a pohodlnější způsob práce. Tato speciální nabídka je také spojená ...
Úterý, 26 Březen 2019
16. K VariCADu 2018 3D myš zdarma
(Matching tags: 3D CAD,Objednávky,VariCAD,3D myši,3Dconnexion)
Nová verze programu VariCAD 2018 podporuje používání 3D myši nově i pod Linuxem. Příkazy programu je možné spouštět také pomocí tlačítek 3D myši. Mezi nové funkce ve 3D patří např. izometrické ...
Úterý, 28 Listopad 2017
17. Comsol Multiphysics ve verzi 5.3a
(Matching tags: Verze 5.3a,BEM-FEM,Software,3Dconnexion,COMSOL,Multiphysics)
Software Comsol je určen pro multifyzikální modelování a simulace. Na výroční konferenci v Bostonu byly oznámeny aktualizace produktů Multiphysics a Server. Verze Comsol Multiphysics 5.3a by měla ...
Úterý, 10 Říjen 2017
18. CadMouse Wireless novým standardem pro mobilní pracovní stanice
(Matching tags: CAD,Hardware,3Dconnexion,Wireless,CadMouse)
Společnost 3Dconnexion, dodavatel vysoce výkonných vstupních zařízení pro CAD profesionály, rozšiřuje svoje produktové portfolio o nový výrobek CadMouse Wireless. Tento inovační produkt je první bezdrátovou ...
Středa, 20 Září 2017
19. Dva výrobky 3Dconnexion získaly iF Design Award 2017
(Matching tags: Hardware,3Dconnexion,iF Design Award,Spacemouse Enterprise,CadMouse)
Dodavatel 2D a 3D zařízení zaměřených převážně na CAD klientelu, 3Dconnexion, byl vyznamenán za dva svoje výrobky cenou iF Design Award 2017. Je to jedno z nejdůležitějších světových ...
Úterý, 20 Červen 2017
20. Tecplot 360 EX 2016 R2 s podporou 3D myší
(Matching tags: 3D myši,3Dconnexion,Analýza,2016,Tecplot,Release 2,360 EX,Zobrazení,Software,Data)
Software pro zobrazení dat a jejich analýzu od společnosti Tecplot vychází ve verzi Tecplot 360 EX 2016 Release 2. Hlavní nabídkou této verze je vylepšené nahrávání dat, kdy dochází nejen ...
Úterý, 03 Květen 2016
21. Nová SpaceMouse Enterprise od 3Dconnexion
(Matching tags: Enterprise,SpaceMouse,3D myši,3Dconnexion,Hardware,CAD)
Připravte se na vyšší úroveň projektování v CAD softwaru s nově uvedenou 3D myší SpaceMouse Enterprise od společnosti 3Dconnexion, určenou speciálně CAD profesionálům, kteří si ...
Pátek, 29 Duben 2016
22. Loterie o balíček od 3Dconnexion
(Matching tags: Pro,SpaceMouse,3Dconnexion,Loterie,Pad,Wireless,CadMouse)
Už jen pět dní zbývá do ukončení loterie o získání balíčku Nejlepšího přítele inženýra od společnosti 3Dconnexion. Jak známo, nejlepším přítelem člověka je pes a 3Dconnexion tvrdí, ...
Pondělí, 18 Duben 2016
23. Onshape nyní podporuje 3D myši od 3Dconnexion
(Matching tags: 3D myš,3Dconnexion,SpaceMouse,Windows,Onshape,CadMouse,Ovladače,Firefox,Chrome,CAD)
... stejně jako rychlý přístup k příkazům, které používáte znovu a znovu. Onshape s potěšením oznámil nové partnerství s 3Dconnexion, tvůrci CadMouse a 3D SpaceMouse myší, které dávají ...
Středa, 19 Srpen 2015
24. První myš na světě určená CAD profesionálům
(Matching tags: 3Dconnexion,CadMouse,Myš,Hardware,CAD)
Pátého února 2015 ohlásila firma 3Dconnexion uvedení výrobku CadMouse – první počítačové myši na světě navržené speciálně pro CAD profesionály – na trh. Díky spojení velmi výkonného ergonomického hardwaru ...
Pátek, 06 Únor 2015
25. 3Dconnexion aktualizoval ovladač pro 3D myši
(Matching tags: Software,3DxWare 10,Ovladač,Funkce,3D myš,3Dconnexion)
Zbrusu nový 3DxWare 10 není jen nový ovladač, je to zcela nový zážitek, jak říká zpráva od výrobce. 3D myš 3Dconnexion si můžete přizpůsobit a optimalizovat na nejvyšší výkon. Nastavení a tlačítka ...
Pátek, 21 Listopad 2014
26. 3Dconnexion uvede na trh další bezdrátovou 3D myš
(Matching tags: Wireless,Grafika,Hardware,CAD,3D myš,3Dconnexion,Pro,SpaceMouse)
Společnost 3Dconnexion přichází s novým produktem – SpaceMouse Pro Wireless – a uvede tak na trh první bezdrátovou 3D myš s komplexním výběrem profesionálních funkcí. Klobouček 3D myši SpaceMouse ...
Úterý, 17 Červen 2014
27. 3D myši 3Dconnexion mají podporu v BricsCADu V14
(Matching tags: 3Dconnexion,Bricscad,Podpora,dwg,3D myš,v14,CAD)
BricsCAD V14 nyní podporuje 3D myši společnosti 3Dconnexion. BricsCAD, nabízející všechny známé DWG CAD funkce a přímé 3D modelování (3D Direct modeling), je nyní mnohem výkonnější. Uživatelé mohou současně ...
Úterý, 10 Červen 2014
28. 3D myši od 3Dconnexion
(Matching tags: CAD,3D myši,3Dconnexion,příslušenství,ovládání)
V březnu 2011 společnost 3Dconnexion oznámila, že na trh dodala milióntou 3D myš a upevnila tak svou pozici předního světového poskytovatele 3D myší pro profesionální navrhování a vizualizace. ...
Čtvrtek, 19 Prosinec 2013
29. 3Dconnexion SpaceMouse Wireless s oceněním iF Design 2014
(Matching tags: SpaceMouse,3Dconnexion,3D myš,iF design,Wireless,Hardware,Design)
SpaceMouse Wireless od společnosti 3Dconnexion je první bezdrátovou 3D myší na světě, která vyhrála v roce 2014 v kategorii design produktu cenu iF design, což je jedna ze světově nejstarších ...
Pondělí, 17 Březen 2014
30. Soutěž pro uživatele 3D myší od společnosti 3Dconnexion
(Matching tags: 3D myš,3ds Max,3Dconnexion,SolidWorks,Soutěž,SketchUp,Inventor,Uživatelé)
Společnost 3Dconnexion představuje speciální akci pro všechny uživatele 3D myší, kteří pracují v programu SolidWorks, Inventor, SketchUp nebo 3ds Max. Také pracujete v těchto programech s produkty ...
Pátek, 24 Leden 2014
31. 3DConnexion nabízí bezdrátovou 3D myš SpaceMouse
(Matching tags: 3Dconnexion,3D myš,Hardware,Polohování,Bezdrátová)
SpaceMouse Wireless je první bezdrátovou 3D myší na světě a kombinuje 6stupňový senzor 6DoF od 3Dconnexion pro zoom, posouvání a rotaci 3D modelů, a také 2,4GHz bezdrátovou technologii. Lithium-iontové ...
Středa, 02 Říjen 2013
32. Soutěž na 3D CAD návrh vozů softwarem ZW3D
(Matching tags: GrabCAD,ZWSOFT,ZW3D,3Dconnexion,Tiertime Up!,Soutěž,CAM,CAD)
... také Tiertime Up! a 3Dconnexion. Pro potřeby tvorby designu aut pro své oblíbené superhrdiny je možné využít 30denní trial verzi softwaru, která je ke stažení zde.  ...
Středa, 18 Září 2013
33. 3Dconnexion vyhrálo cenu za produktový design 2013
(Matching tags: SpaceMouse Pro 3D,Red Dot Award 2013,3D myš,3Dconnexion)
Myš společnosti 3Dconnexion pojmenovaná SpaceMouse Pro 3D obdržela cenu Red Dot Award 2013 za produktový design. 3Dconnexion získává tuto cenu již podruhé (SpaceMouse Plus byla oceněna v roce ...
Pátek, 17 Květen 2013
34. Český Duratec využívá nástroje 3Dconnexion
(Matching tags: 3Dconnexion,SpacePilot,3D myš,Duratec)
Zajímavý článek vydal na svém firemním blogu John Moseley, ředitel pro celosvětový marketing firmy 3Dconnexion. Známý je také jako tvůrce 3D myši pro profesionály v oblasti designu a vizualizace, jež umožňuje ...
Pondělí, 06 Květen 2013
35. Rozšířená podpora 3Dconnexion 3D myší v Rhinu 5
(Matching tags: Rhino 5,3Dconnexion,3D myš)
Uživatelé Rhina se mohou radovat, nejnovější verze softwaru Rhino 5 je bez jakéhokoliv nastavování a modifikací kompatibilní se všemi současnými modely 3D myší 3Dconnexion. Začlenění 3D myší do procesů ...
Pátek, 15 Březen 2013
36. 3Dconnexion rozšiřuje dokonalou 3D navigaci na Inventor 2013
(Matching tags: 3Dconnexion,3D myš,2013,Inventor,Autodesk,3D CAD)
3Dconnexion ohlásila certifikovanou podporu 3Dconnexion 3D myší 3D CAD modelovacím softwaru Autodesk Inventor 2013, včetně verze Autodesk Inventor Professional. Inženýři nyní mohou v praxi využít výkonné ...
Středa, 11 Červenec 2012
37. Luxology modo 601 lze ovládat 3D myší od 3Dconnexion
(Matching tags: Grafika,Design,modo 601,3D myši,3Dconnexion,Luxion)
Společnost 3Dconnexion ohlásila 3. května, že Luxology  modo 601 obsahuje ověřenou podporu pro 3Dconnexion 3D myši, a umožňuje tak uživatelům „ponořit se“ do mocných animačních, modelovacích, malovacích ...
Pondělí, 07 Květen 2012
38. Soutěž o nejlepší předváděcí video 3D myši 3Dconnexion
(Matching tags: Video,3D myši,3Dconnexion,Uživatelé,Soutěž)
3Dconnexion chce s pomocí uživatelů 3D myší a jejich předváděcích videí ukázat těm, co je nepoužívají, o co přicházejí. Soutěž začala minulý týden! Skvělé ceny čekají na ty, kteří chtějí ukázat, jak používat ...
Pondělí, 26 Březen 2012
39. SpaceMouse Pro – nejnovější 3D myš od 3Dconnexion
(Matching tags: 3D myši,3Dconnexion,SpaceMouse)
Předposlední listopadový den dorazila do redakční pošty zpráva od 3Dconnexion s ohlášením SpaceMouse Pro - nejnovější 3D myši pro profesionální uživatele 3D softwaru, pracující v řadě průmyslových odvětví ...
Pondělí, 12 Prosinec 2011
40. Scott Bruins zvítězil v 3D Design Challenge II
(Matching tags: Soutěž,3D myši,3Dconnexion)
Společnost 3Dconnexion vyhlásila 7. října, zatím jen na svých facebookových stránkách, Scotta Bruinse jako vítěze Velké ceny 3D Design Challenge II. Scottova vize spojení 3D ovladače s displejem interaktivního ...
Pátek, 14 Říjen 2011
41. 3Dconnexion 3D myši podporují produkty Autodesk 2012
(Matching tags: 3D myši,3Dconnexion,Autodesk,Hardware)
Společnost 3Dconnexion ohlásila podporu pro 3D myší v několika 3D návrhových produktech Autodesk 2012, mezi něž patří Autodesk Inventor, Autodesk Inventor LT, Autodesk Inventor Fusion, Autodesk Alias Design, ...
Čtvrtek, 04 Srpen 2011
42. První návrhy 3D myší budoucnosti
(Matching tags: Soutěž,3D myši,3Dconnexion)
Společnost 3Dconnexion na Facebooku zveřejnila první červencové příspěvky účastníků soutěže 3D Design Challenge II. A mnohé jsou velmi povedené. Je vidět, že o soutěže podobného typu je zájem i během letní ...
Úterý, 26 Červenec 2011
43. 3Dconnexion odstartovala klání návrhářů o 3D myš budoucnosti
(Matching tags: Soutěž,3D myši,3Dconnexion)
Se zaměřením na zlepšení způsobu, jakým lidé pracují s digitálním 3D obsahem, odstartovala 3Dconnexion novou soutěž pro designéry na celém světě - výzvou k vytvoření „3D myši budoucnosti“. Během července, ...
Pondělí, 18 Červenec 2011
44. 3D myši nyní v jakékoliv aplikaci
(Matching tags: Hardware,3D myši,3Dconnexion,3DxWare)
Společnost 3Dconnexion ohlásila na začátku dubna průlomovou platformu ovladačů 3DxWare 10, která rozšiřuje využití 3D myší v libovolných aplikacích, od Microsoft Office přes internetové prohlížeče a přehrávače ...
Úterý, 12 Duben 2011