Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo fdm

Celkem nalezeno výsledků : 32.

1. Stratasys představuje certifikační program FDM
(Matching tags: FDM,3D tiskárny,Certifikace,Technologie,Stratasys)
Stra­ta­sys ozná­mil nový cer­ti­fi­kač­ní pro­gram pro ope­rá­to­ry a in­že­ný­ry 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys FDM, který je prv­ním z řady cer­ti­fi­kač­ních pro­gra­mů pro uži­va­te­le 3D tis­ká­ren ...
Pondělí, 26 Září 2022
2. Webinář 3D tisk kompozitních a velkoobjemových dílů
(Matching tags: 3D tisk,Stratasys,FDM,Kompozity,MCAE Systems,Webináře,F770,F123CR)
Tisk­ne­te formy, ná­hrad­ní díly pro ro­bo­ty, mo­de­ly pro od­lé­vá­ní nebo různé pří­prav­ky a upín­ky? Je vaše 3D tis­kár­na málo pro­duk­tiv­ní nebo jste li­mi­to­vá­ni ma­te­ri­á­ly? Chce­te ...
Úterý, 06 Září 2022
3. Tři nové 3D tiskárny společnosti Stratasys
(Matching tags: F770,Technologie P3,H350,Origin One,SAF,FDM,3D tiskárny,Stratasys)
Stra­ta­sys před­sta­vil 28. dubna 2021 tři nové 3D tis­kár­ny, které spo­leč­ně vý­raz­ně za­sáh­nou do mul­ti­mi­li­ar­do­vé­ho trhu vý­ro­by dílů pro kon­co­vé po­u­ži­tí. Po­slou­ži­la k tomu ...
Pondělí, 03 Květen 2021
4. Uživatelé Ultimakeru mohou tisknout materiály Lubrizol TPU
(Matching tags: Polyuretan,TPU,Marketplace,Ultimaker,Materiály,FDM,3D tisk)
... Ul­ti­ma­ker řadu po­ly­mer­ních ma­te­ri­á­lů pro po­u­ži­tí ve svém port­fo­liu Fused De­po­si­ti­on Mo­de­ling (FDM) 3D tis­ko­vých ma­te­ri­á­lů. Uži­va­te­lé tis­ká­ren Ul­ti­ma­ker budou mít nyní ...
Neděle, 21 Červen 2020
5. Turbo Print zvyšuje rychlost 3D tisku u Markforged X7
(Matching tags: 3D tisk,FDM,CFF,Uhlíková vlákna,Kovy,Rychlost,Turbo Print,Markforged X7)
Spo­leč­nost Mark­for­ged se síd­lem v Massa­chusetts, známá svými prů­mys­lo­vý­mi 3D tis­kár­na­mi pro tisk kovu a uh­lí­ko­vý­mi vlák­ny, vy­lep­ši­la jeden ze svých před­ních sys­té­mů a před­ved­la ...
Čtvrtek, 02 Leden 2020
6. Nejnovější GrabCAD Print nese číslo verze 1.35
(Matching tags: Vrze 1.35,AktualizaceJob Management,FDM,GrabCAD,Materiály,Print)
... jen spe­ci­fic­ké barvy Pan­to­ne, pře­de­vším Ve­roB­lac­kPlus na tis­kár­nách Po­ly­Jet, mož­nost zru­šit na­hrá­vá­ní mo­de­lu, mož­nost vy­nu­lo­vat vlast­nos­ti po­vr­chu v Advan­ced FDM. Sma­zat ...
Úterý, 29 Říjen 2019
7. FDM 3D tiskárna Anet ET4
(Matching tags: Anet,ET4,3D tiskárny,FDM,Hardware)
Nová tis­kár­na Anet ET4 na­bí­zí 25 bodů au­to­ma­tic­ké­ho na­sta­ve­ní po­lo­hy lůžka, vy­u­ží­va­jí­cích na tis­ko­vé hlavě při­pev­ně­ný in­dukč­ní sen­zor, mód ob­no­ve­ní tisku po pří­pad­ném vý­pad­ku ...
Čtvrtek, 05 Září 2019
8. Tiskněte s MCAE ve velkém
(Matching tags: F900,Ultem 9085,FDM Nylon 12CF,Stratasys,GrabCAD,FDM,MCAE Systems,3D tisk)
MCAE Systems rozšířila portfolio svých 3D tiskáren o Stratasys F900, tedy nejvýkonnější výrobní systém pracující na bázi technologie FDM, který zaručuje maximální přesnost a vysokou návratnost ...
Pátek, 15 Březen 2019
9. Nová tiskárna Prusa i3 MK3S a aktualizace MMU2S
(Matching tags: FDM,Prusa,PEI,i3 MK3S,MMU2S,MKS2,Extruder)
3D tiskárny Prusa mají za sebou přes 100 000 prodaných jednotek do celého světa, ocenění pro i3 časopisu Make a v seznamu 3D Hubs jsou nejlépe hodnocenými FDM tiskárnami. Josef ...
Čtvrtek, 21 Únor 2019
10. Rapid Prototyping a použití ve výrobě
(Matching tags: FDM,Rapid,Prototyping,SLS,SLA,DLP,CAD,CNC,3D tisk,CAM,Odlévání)
V dnešní době je kladen veliký důraz na snižování nákladů a zkracování výrobních časů. Při vývoji nového výrobku či zařízení se ve většině případů začíná s prototypem. Od prototypu očekáváte, ...
Úterý, 16 Leden 2018
11. ModuleWorks vydává CAD/CAM Components 2018.12
(Matching tags: 2018.12,NC Editor,ModuleWorks,Components,FDM,CAD/CAM,Obrábění)
... Nově nabízí kom­po­nen­ty pro FDM, a také nové funkce pro 5osé, 3osé a dvouosé ob­rá­bě­ní, simulaci stroje (kroky vpřed a vzad či rychlé přeskočení), post­pro­ce­sor MultiXPost (nová funkce ...
Úterý, 18 Prosinec 2018
12. BigRep nabízí PRO FLEX vlákno pro 3D tisk
(Matching tags: 3D tisk,FDM,Vlákna,BigRep,PRO FLEX)
Společnost BigRep uvedla na trh nové vlákno, určené pro vel­ko­for­má­to­vé FDM tiskárny –flexibilní materiál na základě TPU, nazvaný PRO FLEX, který byl vyzkoušen na největší průmyslové ...
Neděle, 08 Duben 2018
13. CoLiDo představuje novou technologii kovového 3D tisku
(Matching tags: 3D tiskárny,FDM,3D tisk,Technologie,Delta,Kovy,D1315,AMSS,ColiDo)
... novou technologii pro 3D tisk kovů, a to AMSS (aditivní výroba pomocí selektivního slinování). Na vývoji začala pracovat v říjnu 2015. Metoda je podobná FDM tisku, co se postupu a rychlosti ...
Úterý, 02 Leden 2018
14. Co nového ve světě 3D tisku
(Matching tags: Futur3D,FDM,DLP,3D tisk,Hardware)
... výhody stereolitografického tisku oproti masově využívaným tiskárnám FDM tisknoucím z termoplastu. Jaké jsou tedy hlavní výhody stereolitografického tisku obecně? Na základní otázky odpoví hlavní konstruktér ...
Čtvrtek, 15 Červen 2017
15. PolyBox uchovává vlákna pro 3D tisk v suchu
(Matching tags: FDM,3D tisk,Hardware,PolyBox,Polymaker,PVA,Vlákna,Nylon)
Společnost Polymaker, výrobce 3D tiskových materiálů, nabízí nově PolyBox za 69,99 euro. Jde o ukládací box, který má udržet tisková vlákna pro FDM tisk v suchu a v bezpečí před ...
Čtvrtek, 28 Září 2017
16. 3D tiskárna Atom 3 kombinuje 3D tisk SLA a FDM v jednom
(Matching tags: FDM,SLA,3D tiskárna,Hardware,Atom 3,Kombinace 3D tisku,Layer One)
Společnost Layer One nabízí možnost jedné tiskárny pro dvě současné metody 3D tisku – FDM (Fused Deposition Modeling) a SLA (stereolitografie). Zatímco FDM se využívá pro 3D tisk silnějších a větších ...
Pondělí, 04 Září 2017
17. Simplify3D 4.0 přidává nové možnosti a zlepšuje kvalitu
(Matching tags: Kvalita,4.0,FDM,Zlepšení,Simplify3D,FFF,3D tisk,Software)
... jde měnit v určité sekci tloušťku. Nová technologie pro dynamickou změnu velikosti umožňuje tisk i malých, jemných nebo kuželovitých částí modelu pod 1 mm velikosti na 3D tiskárnách FFF/FDM, ...
Pátek, 28 Červenec 2017
18. Rapid Prototyping a použití ve výrobě
(Matching tags: 3D Printing,Odlévání,FDM,Rapid,Prototyping,DLP,SLS,SLA)
V dnešní době je kladen veliký důraz na snižování nákladů a zkracování výrobních časů. Při vývoji nového výrobku či zařízení se ve většině případů začíná s prototypem. Od prototypu očekáváte, ...
Pátek, 06 Leden 2017
19. 3Dwiser uvádí průmyslové 3D tiskárny 3ntr
(Matching tags: 3D tiskárny,FDM,3Dwiser,3ntr,FFF,Průmysl,Hardware)
... snadnou obsluhou i otevřeností pro software a materiály třetích stran. Ač obě novinky využívají dnes nejrozšířenější technologie 3D tisku FFF (FDM), jejich možnosti dramaticky překonávají ...
Pátek, 05 Květen 2017
20. Trendy a novinky v oblasti aditivní výroby firmy Stratasys
(Matching tags: Stratasys,GrabCAD,FDM,MCAE,Systems,Seminář,3D tisk)
Pod tímto názvem pořádá 4. května společnost MCAE Systems seminář ve spolupráci se svým dlouholetým partnerem a lídrem na trhu aditivní výroby, společností Stratasys. Zástupci Stratasysu ...
Úterý, 02 Květen 2017
21. Systémy DM Studio a DM Production od Desktop Metal
(Matching tags: 3D tisk,DM Studio,DM Production,Desktop Metal,BMD,Cloud,FDM)
Dva systémy pro kompletní produkční cyklus, od prototypu po masovou produkci, vydává společnost Desktop Metal. DM Studio a DM Production nabízejí inovativní řešení, co se výroby pomocí ...
Pátek, 28 Duben 2017
22. Možnosti RP technologií
(Matching tags: Stereolitografie,DMLS,CAD,rapid prototyping,3D tisk,SLS,3D data,FDM)
Termínem Rapid Prototyping (RP) jsou od konce 80. let minulého století označovány ty technologie, které výrobek vytváří neklasickými postupy – obvykle tzv. vrstveným aditivním ...
Pondělí, 04 Červenec 2016
23. MCAE Systems uvádí na trh nové 3D tiskárny Stratasys Fortus
(Matching tags: 900mc,FDM Nylon 6,Hardware,3D tiskárny,FDM,Stratasys,Fortus,MCAE,Systems)
Společnost MCAE Systems, jako dlouholetý distributor produktů firmy Stratasys, uvádí na český a slovenský trh novou generaci robustních, FDM 3D tiskáren Stratasys Fortus 900mc, určených jak pro ...
Úterý, 13 Prosinec 2016
24. Materiály RP technologií
(Matching tags: SLS,SLA,FDM,Prototypování,3D tisk,Strojírenství,DMLS)
V dynamicky se rozvíjející oblasti Rapid prototypingu dochází k neustálému zlepšování technologií, ale také používaných materiálů. Většina článků je zaměřená na podrobný popis jednotlivých technologií, ...
Pondělí, 11 Leden 2016
25. 3D tisk na formu je evolucí, nebo krokem zpátky?
(Matching tags: Inprimat,Tisk na formu,Opensource,Openhardware,Povrch,Inovace,FDM,3D tisk)
... plastů nebo vakuové lisování vyžadují vysokou počáteční investici na formu, která je vysoce namáhána. Proto jsou tyto technologie při menších sériích neekonomické. Běžný 3D tisk FDM metodou je při ...
Pondělí, 20 Červen 2016
26. Stratasys vydává GrabCAD Print
(Matching tags: Cloud,Stratasys,GrabCAD,PolyJet,FDM,3D tisk,Print)
Nový software je určen pro snadnější 3D tisk a nabízí novou, otevřenou architekturu „design-to-3D print“ (přímý 3D tisk z návrhu). GrabCAD Print je postaven na platformě GrabCAD SaaS, podporované ...
Čtvrtek, 19 Květen 2016
27. Kybersochař z MCAE vytvořil novou lišku Bystroušku
(Matching tags: Adam Krhánek,Obora,Hukvaldy,Compact,Scan,GOM,ATOS,FDM,Systems,MCAE)
Adam Krhánek, sochař pracující v MCAE Systems, byl vybrán zástupci Ostravsko-opavské diecéze, aby vymodeloval a vytvořil novou sochu lišky Bystroušky, která byla zcizena ze svého místa na jednom z bludných ...
Úterý, 05 Duben 2016
28. MecSoft oznámil Visual3DPRINT 2016
(Matching tags: Visual3DPRINT,Příprava,FDM,VisualCAD,Nástroje,3D tisk,Data,MecSoft)
... tisk, tvorba vzorů pro trysky a přidruženého G kódu pro FDM tiskárny nebo možnost zobrazení děr v síti a jejich manuální uzavření s pomocí různých metod.  ...
Čtvrtek, 18 Únor 2016
29. Spolupráce MCAE Systems a CTU CarTech
(Matching tags: rapid prototyping,CTU,CarTech,Systems,FDM,MCAE,3D skenování)
Na počátku bylo kolo. Spolupráci MCAE Systems a CTU CarTech odstartovala originální myšlenka na provedení uhlíkových disků, která se zrodila na půdě pražského ČVUT a která přinášela ojedinělé a nekonvenční ...
Čtvrtek, 14 Květen 2015
30. MecSoft uvádí na trh Rhino3DPRINT 2016
(Matching tags: 3D data,FDM,3D tisk,Rhinoceros,CAD/CAM,G-kód,Rhino3DPRINT,Doplněk)
... a asociace G-kódu pro ovládání FDM tiskáren, schopnost procházet otvory v síti a manuálně je opravit, možnost protnout a rozdělit dvě sady sítí či možnost výběru a manipulace vybraných ...
Pátek, 06 Listopad 2015
31. Nové on-line poznámky u souborů pro 3D tisk na 3DMT
(Matching tags: FDM,SLA,ARC,3D Material Technologies,MJP,3DMT,MLS,STL,CAD,3D tisk)
Firma ARC Group Worldwide, resp. její divize 3D Material Technologies spustila na svých stránkách novou možnost přidávání on-line poznámek pro 3D tiskové soubory, a to včetně FDM (Fused Deposition ...
Pátek, 18 Duben 2014
32. Fúze firem Stratasys a Objet
(Matching tags: Objet,3D tiskárny,PolyJet,FDM,Solidscape,Rapid,Prototyping,Stratasys)
Podle sdělení Scotta Crumpa, generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Stratasys, z 16. dubna 2012, které dorazilo do naší e-mailové schránky, se firmy Stratasys a Objet dohodly na fúzi, ...
Úterý, 17 Duben 2012