Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Smap3D Plant Design

Autor článku: Lukáš Hencl   
Čtvrtek, 18 Červenec 2013 15:40

Tags: Plant Design | Potrubní systémy | Smap3D

Smap3D Plant Design01V následujícím článku bych vás rád seznámil s doplňující aplikací pro 3D systém SolidWorks. Jedná se o program Smap3D Plant Design, jenž je nástrojem pro rychlé a snadné navrhování 3D potrubních systémů pro strojírenství, konstrukci výrobních zařízení a návrhy továren pro ropný, potravinářský a chemický průmysl. Tento program poskytuje integrované softwarové řešení pro optimalizaci procesního řetězce při návrhu potrubních celků. Návrh je prováděn přímo v prostředí CAD systému SolidWorks s vysokou úrovní automatizace. A tímto se zamezuje výskytu chyb způsobovaných lidským faktorem.

Princip práce Smap3D je založen na databázích potrubních tříd a systém následně řídí umístění jednotlivých komponent dle načtených dat z technologických schémat. Smap3D Plant Design je aplikace, která se skládá ze tří samostatně fungujících částí, které jsou zaměřeny na různé fáze návrhu.

Smap3D Plant Design05

Smap3D P&ID

2D diagramy a schémata – první fáze v procesním řetězci – patří mezi nejdůležitější dokumenty v návrhu velkoprůmyslových technologických celků. Tuto část nejčastěji využívají technologové a projektanti. S tímto databázově řízeným programem, který je nezávislý na CAD systému, vytváříme všechny relevantní výkresy schémat, rozpisy zapojení, soupisy materiálu a hodnocení projektové části. Smap3D P & ID automatizuje a zjednodušuje opakované úkoly. Všechny konstrukční výkresy, projektové listy a zprávy jsou řízeny šablonami a to značně zkrátí přípravu projektu a jeho nastavení. Nejdůležitější přínosy této aplikace jsou zachováním kontinuity prostřednictvím integrace dat z P & ID v Smap3D piping. Stále se rozšiřující knihovny symbolů (ISO/DIN, ISA).

Smap3D Plant Design02Technologické schéma - Smap3D P&ID

V databázi je možnost vytvářet i specifické symboly dle uživatelských zvyklostí. Tyto lze následně exportovat jako „inteligentní" PDF a jako 2D geometrii ve formátech DXF a DWG. Možnost kontroly firemních standardů pro hodnocení jednotlivých P & ID výkresů nebo pro celý projekt, pro jeho úplnost, platnost a přesnost. A jako poslední bych zmínil P & ID To-Do List, což je funkce, která poskytuje další propojení mezi technologickými schématy a 3Dmodelem. Přenáší stávající atributy symbolů a potrubních tras definované v P & ID technologem, konstruktérům, kteří pracují v systému SolidWorks a slouží jim jako podklad pro tvorbu 3D dat potrubních systémů.

Smap3D Piping

Druhým krokem v procesním řetězci je tvorba 3D modelu potrubí, ten je vysoce automatizován díky tomu, že Smap3D Piping je vytvořen jako Add-in modul pro prostředí SolidWorks. Dále pak je automatizace tvorby modelu založena na práci s potrubními třídami. Potrubní třída zajišťuje kompatibilitu komponent a jsou v ní definovány charakteristiky potrubních tras, jako je jmenovitý průměr a tlak. Tyto potrubní třídy lze vytvářet a kontrolovat několika specializovanými funkcemi programu. Tato technologie umožňuje vysoký nárůst výkonu a efektivity 3D konstrukčního návrhu v samotném CAD systému. Smap3D Piping analyzuje vytvořenou skicu a používá ji k automatické tvorbě odpovídající potrubí trasy, systém sám rozpozná hlavní trasu a její větve, v závislosti na logických kritériích importovaných z technologických schémat.

Smap3D Plant Design03Tvorba 3D modelu - Smap3D Piping

Program umístí příruby z knihovny standardizovaných součástí a mezi nimi vygeneruje potřebné díly potrubí, vloží kolena a rozbočovací armatury. Systém podporuje instalaci dalších komponent (např. ventilů a aparátů) do vytvořené potrubní trasy a zabezpečí možnost vložení pouze součástí, které jsou definovány v použité potrubní třídě. Při změně potrubní třídy systém sám přegeneruje všechny komponenty v potrubní trase. Funkce Smap3D Piping lze využívat při návrhu, kdy nejsou využita data z Smap3D P & ID.

Smap3D Isometric

Izometrický výkres je třetím a posledním krokem v procesním řetězci. Potrubní isometrie je zcela odlišný výkres, než jaké jsou vytvářeny konstruktéry pro ostatní odvětví strojírenství. Výkres je tvořen ve formě izometrických zastoupení značek a čar. Ty jsou využívány hlavně pro montáže potrubních systémů. Celá tato část je postavena na programu ISOGEN, který vyvíjí společnost Alias, a tento program má bezkonkurenčně vedoucí postavení na trhu. Program exportuje všechny 3D potrubní trasy a plně automaticky vytvoří izometrické výkresy. Do výkresů jsou vloženy všechny informace, jako rozměry, tabulky svarů, kusovníky. Všechny tyto anotace provádí systém sám přes přednastavené styly, aby se zabezpečil přenos všech potřebných informací.

Smap3D Plant Design04Izometrický výkres - Smap3D Isometric

Pár slov závěrem. Pokud se vaše společnost zabývá problematikou potrubních systémů, tak se v dnešní době neobejdete bez takového nástroje, jakým je Smap3D Plant Design. Tento program je vysoce specializovaný a sofistikovaný pro potřeby tohoto strojírenského odvětví. Největším přínosem je zkrácení celého návrhového cyklu. Zachování kontinuity toku dat v procesním řetězci. Absolutní omezení chybovosti díky systému práce využití potrubních tříd. A z těchto všech výše zmíněných důvodů následně i obrovská úspora všech prostředků, jak finančních tak, potřebných k realizaci projektů a zakázek.

Pokud vás tento článek oslovil, obraťte se prosím na pracovníky společnosti SolidVision, která je jediným dodavatelem tohoto programu pro Českou a Slovenskou republiku.

Autor poskytuje technickou podporu SolidWorks – CSWP, CSWI, CSWST – ve společnosti SolidVision.
www.solidvision.cz


Mohlo by vás zajímat: