Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Risk Management Toolbox pro Matlab

Čtvrtek, 20 Říjen 2016 14:26

Tags: Management | MathWorks | MATLAB | Risk | toolbox | Výpočty

Risk Management Toolbox-1642Risk Management Toolbox od firmy MathWorks nabízí manažerům hodnotícím rizika sadu funkcí a aplikací v Matlabu pro vývoj a validaci rizikových modelů a provedení simulací rizika, např. úvěrových rizik nebo rizik na trhu. Klíčovými funkcemi jsou třeba aplikace Binning Explorer pro automatické i manuální uložení úvěrových výsledků, simulační nástroje pro analýzu rizika úvěrového portfolia nebo nástroje pro zpětné testování modelů hodnoty rizika (VaR).

Risk Management Toolbox nabízí v kombinaci s dalšími produkty Matlabu škálovatelné řešení s možnostmi výzkumu, produkce či detailních zpráv, a také otevřenou a přizpůsobitelnou platformu pro matematické modely, zobrazení a analýzu rizik, modelování i simulaci. Další podrobnosti je možné najít v angličtině na internetové stránce produktu.


Mohlo by vás zajímat: