Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo kurzy

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Povinné používání metody BIM je za dveřmi
(Matching tags: Veřejná správa,Čas,Kurzy,Vzdělávání,Stavebnictví,BIM)
Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci při­pra­vi­la nový Sys­tém vzdě­lá­vá­ní v me­to­dě BIM ur­če­ný pro pra­cov­ní­ky ve­řej­né sprá­vy. Jak před­po­klá­dá vlád­ní Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy ...
Úterý, 14 Červen 2022
2. Získejte náskok díky GOM kurzům
(Matching tags: AUKOM,3D měření,GOM,Kontrola kvality,Metrologie,Školení,Kurzy,Vzdělávání)
... sys­té­mů a in­spekč­ní­ho GOM soft­wa­ru. Kurzy jsou k dis­po­zi­ci na místě, on-line živě nebo on-line jako eLear­ning a na­bí­ze­jí te­o­re­tic­ké a prak­tic­ké zna­los­ti pro­střed­nic­tvím ...
Pondělí, 08 Březen 2021
3. Kurz Úvod do SOLIDWORKS
(Matching tags: SolidProfessor,Interaktivní,on-line,Kurzy,Vzdělávání,SolidWorks)
... na­bíd­ce ne­chy­bí ani kurzy pro pří­pra­vu na vy­ko­ná­ní cer­ti­fi­kač­ních zkou­šek. Jde sice o pla­ce­nou zá­le­ži­tost, ale čas od času, aby na­lá­ka­la nové zá­kaz­ní­ky, dává k dis­po­zi­ci ...
Pátek, 15 Leden 2021
4. On-line kurzy na CAM ESPRIT
(Matching tags: ESPRIT,on-line,PIMPEL,Semináře,Kurzy,CAM,Obrábění)
CAM ESPRIT nyní na­bí­zí mož­nost po­ří­dit si 30­den­ní zku­šeb­ní verzi včet­ně ukáz­ko­vých ma­te­ri­á­lů. Mů­že­te si sami vy­zkou­šet in­tu­i­tiv­nost CAM sys­té­mu, který po­mů­že ze­fek­tiv­nit ...
Úterý, 07 Duben 2020
5. Fusion 360 – nové uživatelské prostředí
(Matching tags: Michal Spielmann,Fusion 360,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Uživatelské prostředí)
Na za­čát­ku škol­ní­ho ro­ku, kon­krét­ně 4. zá­ří 2019, při­pra­vil vý­vo­jo­vý tým apli­ka­ce Fu­si­on 360 pod­zim­ní up­da­te, kte­rý má opět uži­va­te­lům po­mo­ci ze­fek­tiv­nit je­jich prá­ci. Na ...
Pondělí, 14 Říjen 2019
6. Rychlé měření v AutoCADu 2020
(Matching tags: Vzdělávání,Kurzy,Nicom,Rychlé měření,AutoCAD 2020,Michal Spielmann)
Jak jsem se zmínil v minulém článku, aplikace AutoCAD ve verzi 2020 přinesla pár zajímavých novinek. Další z nich, na kterou se podíváme blíže, je rozšíření příkazu pro měření ...
Pondělí, 29 Červenec 2019
7. Práce s bloky v AutoCADu 2020
(Matching tags: Vzdělávání,Kurzy,Nicom,Michal Spielmann,Práce s bloky,AutoCAD 2020)
Aplikace AutoCAD ve verzi 2020 přinesla pár zajímavých novinek. Jedním z cílů vývojářů bylo zpříjemnit a zpřehlednit uživateli práci s bloky. Podívejme se tedy trochu blíž, jak ...
Pondělí, 10 Červen 2019
8. Kolaborativní roboti v českých městech
(Matching tags: Semináře,Kurzy,Koboty,Seminar in the Box,Workshopy,Universal Robots)
 Universal Robots zve společně se svými partnery na sérii workshopů „Seminar in the Box“. Tyto bezplatné praktické kurzy jsou zaměřené na programování a práci s kolaborativními ...
Úterý, 23 Duben 2019
9. Fusion 360 – co je nového v lednovém update 2019
(Matching tags: Michal Spielmann,Vzdělávání,Kurzy,Nicom)
Máme tu rok 2019 a již tradičně vývojový tým aplikace Fusion 360 připravil pro tuto aplikaci update, který má opět uživatelům pomoci zefektivnit jejich práci. Pojďme si představit alespoň některé ...
Úterý, 26 Únor 2019
10. Superšrafy v aplikaci AutoCAD
(Matching tags: Vzdělávání,Kurzy,Autodesk,AutoCAD,Nicom,Superšrafy,Michal Spielmann)
Dnešní tip přidávám na žádost některých uživatelů, kteří reagovali na můj poslední článek o vytvoření šrafovacího vlastního vzoru. Prý slyšeli něco o superšrafách, tak jestli bych je nemohl uživatelům ...
Čtvrtek, 13 Prosinec 2018
11. Vlastní šrafovací vzor v aplikaci AutoCAD
(Matching tags: Michal Spielmann,AutoCAD,Nicom,Vzdělávání,Kurzy)
Dnešní tip přidávám opět na základě diskuze účastníků školení pro pokročilé v aplikaci AutoCAD, kde mimo jiné řešíme i vlastní šrafovací vzory. Vím, že na internetu je spousta ...
Čtvrtek, 29 Listopad 2018
12. Autodesk Inventor – použití iLogic k oříznutí názvu souboru
(Matching tags: Oříznutí,Název souboru,Michal Spielmann,iLogic,Inventor,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk)
Opět vám přináším tip, který vyplynul tentokrát z posledního work­sho­pu zaměřeného na iLogic v aplikaci Autodesk Inventor. Zákazník pou­ží­vá dlouhé názvy souborů, které se skládají ...
Čtvrtek, 15 Listopad 2018
13. Fusion 360 – 3D tisk
(Matching tags: Autodek,Fusion 360,Michal Spielmann,Vzdělávání,Kurzy,Nicom,3D tisk)
Na pokročilém školení aplikace Fusion 360 se mimo jiné věnujeme i 3D tisku. Autodesk Fusion 360 se stává jedním z nejoblíbenějších programů mezi komunitou 3D tisku, zejména pro ...
Čtvrtek, 01 Listopad 2018
14. Tip pro Fusion 360 – výběr oblastí
(Matching tags: Tipy,Výběr oblastí,Fusion 360,Michal Spielmann,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk,Nicom)
Na nedávném školení aplikace Fusion 360 překvapilo valnou většinu posluchačů, že výběr oblastí ve zmíněné aplikaci lze ještě dál řídit, že nemusí vyloženě odpovídat klasickým zobrazovacím standardům ...
Čtvrtek, 18 Říjen 2018
15. Předchozí vykreslování v aplikacích AutoCAD
(Matching tags: Michal Spielmann,Vzdělávání,Kurzy,Školení,AutoCAD,Nicom)
Dnešní tip se bude věnovat tisku v aplikacích AutoCAD. Zrovna v úterý mě dorazil email od zákazníka z brněnských veletrhů ohledně tisku. Postěžoval si, že má nový PC a když ...
Pátek, 05 Říjen 2018
16. Autodesk Inventor – profesionální zpětná vazba
(Matching tags: Vzdělávání,Kurzy,Inventor,Nicom,Autodesk,Profesionální zpětná vazba)
Když jsem byl naposledy řešit u zákazníka workflow v rámci jeho projektu v aplikaci Autodesk Inventor, posílal svému klientovi mail s komentářem k zadání součásti, kterou měl navrhnout. ...
Pátek, 21 Září 2018
17. SketchUp – tip: použití nástroje dělení
(Matching tags: Vzdělávání,Kurzy,SketchUp,Nicom,Nástroj dělení,Divide,Tipy)
Ve včerejším workshopu jsem řešil vytvoření dřevěného skládacího lehátka, kdy jsem pro jednotlivá žebra využil dělení objektu. Jeden z účastníků měl dotaz, zda by tohoto nástroje nešlo použít ...
Pátek, 07 Září 2018
18. Autodesk Inventor – tajemství Šablonování
(Matching tags: Šablonování,Loft,Inventor,Nicom,CAD,Autodesk,Vzdělávání,Kurzy)
Na poslední školení pro pokročilé modelování měli posluchači problém správně nastavit šablonování profilů. Ve valné většině případů totiž používáme tažení profilů, ať už se jedná o prvky ...
Středa, 29 Srpen 2018
19. Fusion 360 – co je nového v červencovém updatu 2018
(Matching tags: Michal Spielmann,Fusion 360,Vzdělávání,Kurzy,Nicom,Autodek,Aktualizace)
Uživatelům aplikace Autodesk Fusion 360 jistě neunikl update této aplikace, nicméně v době prázdnin, obzvlášť ve vedrech, která aktuálně panují, asi u počítače všichni netráví tolik času, ...
Pátek, 10 Srpen 2018
20. Efektivní čištění výkresu aplikace AutoCAD
(Matching tags: AutoCAD,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk,Výkres,Čištění)
Na jednom z posledních školení pro firmu pracující s velkým ob­je­mem dat jsme řešili, jak tyto výkresy optimalizovat. Optimalizované výkresy s minimálním množstvím nepotřebných dat ...
Pátek, 27 Červenec 2018
21. Uzavření mezer vzniklých špatným kreslením v AutoCADu
(Matching tags: Tipy,Michal Spielmann,Uzavření mezer,AutoCAD,Nicom,Vzdělávání,Kurzy)
Dnes zůstávám u tipů v aplikaci AutoCAD, protože jsem nedávno řešil se zákazníkem pro něj ožehavou situaci, kdy potřeboval pro svoji potřebu uzavřené profily pro vypalování, ale dodané výkresy ...
Čtvrtek, 28 Červen 2018
22. Ovládněte svůj kurzor v aplikaci AutoCAD
(Matching tags: Autodesk,AutoCAD,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Kurzor,ovládání)
Dnes se vracím k tipům AutoCADu a představíme si možnosti ovládání kurzoru v Aplikaci AutoCAD. Spousta uživatelů se dotazuje na změnu velikosti kurzoru, kterou většina skalních ...
Čtvrtek, 14 Červen 2018
23. AutoCAD 2019 – speciální sada nástrojů
(Matching tags: Vzdělávání,Kurzy,Autodesk,AutoCAD,Nicom,2019)
V předchozích článcích jsme si představili novinky aplikací Autodesk AutoCAD 2019. Nová verze tohoto produktu přináší ještě víc – speciální sadu nástrojů. Je jedno, jestli používáte holý AutoCAD nebo ...
Středa, 16 Květen 2018
24. Autodesk Inventor 2019 – co je nového
(Matching tags: Michal Spielmann,2019,Vzdělávání,Kurzy,Inventor,Nicom,Autodesk)
Jak je u nás zvykem, představujeme postupně novinky produktů společnosti Autodesk. Dalším v řadě, na který se podíváme, je Autodesk Inventor. Aplikace Inventor 2019 vylepšuje konstrukční ...
Čtvrtek, 26 Duben 2018
25. Autodesk Inventor – tip pro přidání hodnot rozvinu plechu do kusovníku
(Matching tags: CAD,Vzdělávání,Kurzy,Inventor,Nicom,Autodesk,Spielmann,Michal,Plechové díly)
Na posledním školení aplikace Autodesk Inventor jsme řešili v rámci vytváření plechových dílů problém, jak přidat do kusovníku hodnoty z rozvinu plechové součásti. Protože shodou okolností ...
Pátek, 02 Březen 2018
26. Autodesk Inventor – Jak změnit celou řadu vlastností modelů najednou!
(Matching tags: Michal,Spielmann,CAD,Inventor,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk)
Dnes přináším tip pro úpravu vlastností modelů v aplikaci Inventor. Běžně upravujeme vlastnosti modelu pomocí jeho iVlastností přes nabídku pravého tlačítko myši v prohlížeči. Nicméně jste se již ...
Pátek, 02 Únor 2018
27. Vizualizace pro SketchUp ZDARMA
(Matching tags: Spielmann,Michal,Vzdělávání,Kurzy,CAD,SketchUp,Nicom,Vizualizace)
Tak tu máme začátek nového roku, což znamená, že vánoční nabídku už máme za sebou. Profesionální lektoři CAD týmu Autodesk autorizovaného střediska NICOM, a. s., pro vás však připravili dárek, ...
Pátek, 19 Leden 2018
28. Co se děje kolem aplikace SketchUp 2018
(Matching tags: Vzdělávání,Kurzy,SketchUp,Nicom,CAD,Spielmann,Michal,Free,Make)
Jak jistě někteří z vás zaznamenali, společnost Trimble zveřejnila na sklonku října novou verzi aplikace SketchUp 2018. Ústředním bodem v nové verzi se programátoři zaměřili hlavně ...
Pátek, 01 Prosinec 2017
29. Vodoznak v aplikaci SketchUp
(Matching tags: Vzdělávání,Kurzy,SketchUp,Nicom,CAD,Michal,Spielmann)
V poslední době se na pokročilejších školeních 3D skicáře SketchUp setkávám s požadavkem pro doplnění vodoznaku do obrázkových prezentací jejich produktů pro zajištění originality ...
Úterý, 14 Listopad 2017
30. Fusion 360 – vytváření plechových součástí je tady!
(Matching tags: Plechové díly,Michal,Fusion 360,Spielmann,Vzdělávání,Kurzy,Nicom,CAD,Autodesk)
Na školeních 3D modelování v Autodesk ATC NICOM, a. s., volali uživatelé aplikace Autodesk Fusion 360 po vytváření plechových součástí a už se dočkali. Čekání je u konce! ...
Pátek, 03 Listopad 2017
31. Fusion 360 – tipy pro volné tvary - tip 177
(Matching tags: Nicom,Kurzy,Volné tvary,Tip 177,Vzdělávání.Michal Spielmann,Fusion 360)
Na školeních 3D modelování v Autodesk ATC NICOM, a. s., stále více uživatelů zajímá využití modelování na základě volných tvarů. Projděme si tedy pár oblíbených triků s nástroji pro ...
Pátek, 20 Říjen 2017
32. Inventor – správná velikost materiálu - tip 176
(Matching tags: Inventor,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,CAD,Autodesk,Tip 176,Michal,Spielmann)
Pokud v aplikaci Autodesk Inventor přiřazujete součástem materiály, jistě se Vám již stalo, že materiál neměl tu správnou velikost, lépe řečeno to správné měřítko. V dnešním tipu se podíváme ...
Pátek, 06 Říjen 2017
33. Profesionální certifikace Autodesk
(Matching tags: Michal,Spielmann,Certifikace,CAD,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk,Nicom)
Certifikujte se a dokažte své dovednosti! Dne 14. září 2017 začala společnost Autodesk ve spolupráci se společností Certiport uvolňovat nové verze testů pro CAD aplikace společnosti ...
Čtvrtek, 21 Září 2017
34. Fusion 360 – pohledy řezu - tip 175
(Matching tags: Pohledy řezu,Tip 175,Fusion 360,Nicom,Vzdělávání,Kurzy)
Tak máme po prázdninách a vzhůru do práce. Dnes mám pro uživatele aplikace Fusion 360 tip na rychlé vytvoření pohledů v řezu.
Čtvrtek, 07 Září 2017
35. Měřítka čar v AutoCADu – tip 174
(Matching tags: Měřítka čar,Tip 174,AutoCAD,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk)
Jistě jste se již potýkali ve vašich výkresech s měřítky jednotlivých čar. Jinak je potřebujete vidět v modelovém prostoru, jinak ve výkresovém prostoru a tam ještě nejlépe ...
Čtvrtek, 24 Srpen 2017
36. Fusion 360 je aktualizován
(Matching tags: Konzultace,Fusion,360,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk,CAD,Nicom)
Zdravím všechny online modeláře pracující v aplikaci Autodesk Fusion 360. V době prázdnin je dobré si připomenout, že chvíli před jejich začátkem byl Fusion 360 aktualizován. To znamená, ...
Úterý, 08 Srpen 2017
37. Tři výborné bezplatné pluginy pro SketchUp 2017 od Fredo6
(Matching tags: SketchUp 2017,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Zdarma,Pluginy)
Léto máme v plném proudu, tak jestli jste příznivci modeláře SketchUp, až se vrátíte od vody, vyzkoušejte následující pluginy pro SketchUp 2017, které jsou zcela zdarma a zefektivní ...
Úterý, 25 Červenec 2017
38. SketchUp – tip 173
(Matching tags: Spielmann,Michal,Vzdělávání,Kurzy,CAD,SketchUp,Nicom)
Zdravím naše příznivce CAD zajímavostí, tipů a triků a přeji vám pohodové prázdniny! Dnes přináším tipy k aplikaci SketchUp a to konkrétně pro Pole hodnot (Measurements Box). Mnozí ...
Čtvrtek, 13 Červenec 2017
39. Autodesk Inventor 2018 – co je nového 3
(Matching tags: 2018,Michal Spielmann,Vzdělávání,Kurzy,Inventor,Nicom,3D CAD,Autodesk)
V mém posledním článku jsme si představili další část novinek aplikace Autodesk Inventor 2018 a nyní je čas to „dorazit“. Co tedy ještě dalšího strojírenský parametrický kouzelník z rodiny ...
Úterý, 06 Červen 2017
40. Autodesk Inventor 2018 – co je nového 2
(Matching tags: 3D CAD,Inventor,Nicom,Autodesk,Vzdělávání,Kurzy,Michal Spielmann,2018)
V mém posledním článku jsme si představili první část novinek aplikace Autodesk Inventor 2018. Nyní je čas představit, co ještě dalšího strojírenský parametrický kouzelník z rodiny společnosti ...
Čtvrtek, 25 Květen 2017
41. Autodesk Inventor 2018 – co je nového
(Matching tags: Michal Spielmann,Data,Inventor,Nicom,Autodesk,Vzdělávání,Kurzy)
V mém posledním článku jsme se seznámili s novinkami AutoCADu 2018 a nyní je na řadě strojírenský parametrický kouzelník z rodiny společnosti Autodesk, Inventor 2018. Takže ...
Pátek, 12 Květen 2017
42. AutoCAD 2018 – co je nového – 2
(Matching tags: AutoCAD,Nicom,CAD,Vzdělávání,Kurzy,2018,Michal,Spielmann)
V závěru posledního mého článku jsem slíbil pokračovat v představení novinek aplikace AutoCAD 2018. Tak neotálejme a pojďme na to. Dnes se zaměřím na nástroj pro rozpoznávání textu fontů SHX, který rychle ...
Středa, 19 Duben 2017
43. AutoCAD 2018 – co je nového – 1
(Matching tags: 2018,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk,AutoCAD,Nicom,Novinky)
Tak jsme se zase po roce dočkali, Autodesk uvolnil novou verzi aplikace AutoCAD 2018. Ta přináší nové funkce, které vám umožní zůstat v čele světového designu. Můžete vytvářet a sdílet ...
Čtvrtek, 06 Duben 2017
44. Fusion 360 - tip 172
(Matching tags: Fusion,360,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk,Data,Michal Spielmann,Tip 172)
Dnes přináším další tip ke stále více využívané aplikaci Autodesk Fusion 360. Tato aplikace i mě stále více baví a stále mě překvapuje svojí jednoduchostí. Většina z vás, kteří již ...
Pátek, 24 Březen 2017
45. Přidání materiálu na nerovinné plochy v aplikaci SketchUp
(Matching tags: Vzdělávání,Kurzy,SketchUp,Nicom,CAD,Spielmann,Michal)
... Než se však dostanu k „jádru pudla“, chtěl bych všem poděkovat, kdo navštěvují moje CAD kurzy a CAD kurzy mých kolegů v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM, a. s.  ...
Středa, 08 Březen 2017
46. Režim dat v aplikaci Autodesk Fusion 360
(Matching tags: Vzdělávání,Kurzy,Nicom,Autodesk,Data,360,Fusion,Internet,Paměť)
Když jezdím po seminářích na téma Autodesk Fusion 360, spoustu z vás zajímá, jak je to s režimem dat. Může aplikace Fusion 360 pracovat s daty off-line? Setkáte se s odpovědí ...
Čtvrtek, 23 Únor 2017
47. Pár rychlých tipů pro sestavení v Autodesk Inventoru
(Matching tags: Inventor,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk,Rychlé tipy,Sestavení)
Dnes přináším pár rychlých tipů pro práci v sestavách Autodesk Inventor. Věřím, že vám zefektivní práci. Pokud také nějaké znáte, a myslíte si, že by mohly pomoci ostatním uživatelům, ...
Pátek, 10 Únor 2017
48. Přenesení hladin v AutoCADu
(Matching tags: AutoCAD,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk,DesignCenter)
Dnes přináším tip pro přenesení hladin v AutoCADu. Přiměla mě k němu poslední skupina mých posluchačů, kteří nemohou vždy využít klasické šablony s nastavenými hladinami, ale čas od času ...
Pátek, 27 Leden 2017
49. Fusion 360 - tip 171
(Matching tags: Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk,Michal Spielman,Tip 171,2017,Fusion 360)
Zdravím naše příznivce CAD zajímavostí, tipů a triků a přeji vám úspěšný rok 2017! Dnes přináším tip ke stále více využívané aplikaci Autodesk Fusion 360. Tato aplikace i mě stále více baví a stále mě ...
Středa, 18 Leden 2017
50. Autodesk Fusion 360: S-kye
(Matching tags: Autodesk,Vzdělávání,Kurzy,Nicom,Michal Spielman,2017,Fusion 360)
RYCHLÝ TIP: klávesa S Stále více uživatelů začíná využívat aplikaci pro online navrhování Autodesk Fusion 360. Stále více se také zapojují uživatelé, kteří využívají aplikaci jako svůj koníček. ...
Úterý, 20 Prosinec 2016