Alvao
Dermacol
Google překladač: English Deutsch
Alvao
Alvao

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo mcae systems

Celkem nalezeno výsledků : 38.

1. MCAE Systems pomáhá s 3D tiskem přípravků na šití roušek
(Matching tags: Roušky,CPS Servis,MCAE Systems,Stratasys,3D tisk)
MCAE Sys­tems spolu se spo­leč­nos­tí CPS Ser­vis vy­tis­kl a do­dá­vá zcela zdar­ma pří­prav­ky na šití tka­lou­nů pro zdra­vot­nic­ké rouš­ky, které u nás stále v boji proti Covid-19 chybí. ...
Středa, 25 Březen 2020
2. MCAE uvádí na trh 3D tiskárny MakerBot SKETCH Classroom
(Matching tags: MCAE Systems,3D tisk,3D tiskárny,MakerBot,SKETCH Clas­sro­om,Vzdělávání)
... po­tře­bu­jí, aby při výuce 3D tisku do­sáh­li úspě­chu. Pro Čes­kou a Slo­ven­skou re­pub­li­ku je vý­hrad­ním do­da­va­te­lem to­ho­to ře­še­ní právě MCAE Sys­tems. Uči­te­lé dnes čelí vý­znam­ným ...
Úterý, 17 Březen 2020
3. Nová 3D tiskárna střední třídy v nabídce MCAE Systems
(Matching tags: J826,Střední třída,Produktový design,MCAE Systems,PolyJet,3D tiskárny,Stratasys,Hardware,3D tisk)
Nová 3D tis­kár­na Stra­ta­sys J826 s ka­pa­ci­tou sedmi ma­te­ri­á­lů nyní zpří­stupňuje pl­no­ba­rev­ný 3D tisk tech­no­lo­gií Po­ly­Jet i men­ším fir­mám. Při­bliž­ně za po­lo­vi­nu ceny opro­ti ...
Čtvrtek, 27 Únor 2020
4. Partnerství MCAE Systems s Xact Metal
(Matching tags: Xact Metal,Kovy,Aditivní výroba,Laser,Partnerství,MCAE Systems,3D tiskárny)
Vstup do no­vé­ho roku za­há­ji­la ku­řim­ská spo­leč­nost MCAE Sys­tems uza­vře­ním no­vé­ho stra­te­gic­ké­ho part­ner­ství s ame­ric­kou spo­leč­nos­tí Xact Metal. Roz­ší­ři­la tak port­fo­lio ...
Úterý, 04 Únor 2020
5. 3D tiskárna J850 a nové materiály v nabídce MCAE Systems
(Matching tags: J850,MCAE Systems,3D tiskárny,Stratasys,Hardware,3D tisk)
Novou 3D tis­kár­nu J850 Spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys. o kte­ré jsme in­for­mo­va­li kon­cem října, do­dá­vá pro český i slo­ven­ský trh spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Nová ge­ne­ra­ce vý­kon­ných, ...
Pátek, 29 Listopad 2019
6. MCAE zve na 61. strojírenský veletrh v Brně
(Matching tags: Forum aditivní výroby,Masaryk,MCAE Systems,MSV,Stratasys,Brno,CAD/CAM,Tebis)
Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně se po­ma­lu blíží a MCAE Sys­tems tam jako dlou­ho­le­tý do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií ne­mů­že chy­bět. Ná­vštěv­ní­kům ukáže všech­ny své no­vin­ky ...
Pátek, 20 Září 2019
7. Opakování semináře Trendy a novinky v oblasti 3D tisku
(Matching tags: MCAE Systems,Novinky,ČVUT,Praha,Seminář,Vzdělávání,3D tisk,Trendy)
Pro velký zájem opa­ku­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems se­mi­nář Tren­dy a no­vin­ky v ob­las­ti 3D tisku, ten­to­krát na Fa­kul­tě stroj­ní ČVUT v Praze. Se­mi­nář je po­řá­dán ve spo­lu­prá­ci ...
Úterý, 10 Září 2019
8. MCAE dává život umě­lec­kým dílům po­mo­cí 3D tech­no­lo­gií
(Matching tags: Vějíř,Žofie Chotková,Martina Hozová,3D tech­no­lo­gie,Umě­lení,MCAE Systems,Tebis)
Mo­der­ní 3D tech­no­lo­gie po­moh­ly při­vést k ži­vo­tu pů­so­bi­vé umě­lec­ké dílo ne­da­le­ko Pí­sec­ké brá­ny v Praze 6. Spo­leč­nost MCAE Sys­tems spo­lu­pra­co­va­la s aka­de­mic­kou ...
Úterý, 13 Srpen 2019
9. Socha T. G. Masaryka se 7. 10. 2019 vrátí na výstaviště v Brně
(Matching tags: Ladislav Jezbera,100 Stories,TGM,BVV,MCAE Systems,CAD/CAM,Tebis)
Vzpomínáte si na sochu Tomáše Garriqua Masaryka, který se obráběl na MSV v pavilonu A? Firma MCAE Systems nezahálela a společně s BVV pomohla zajistit odlití bronzové sochy, ...
Úterý, 30 Červenec 2019
10. 5osé funkce v Tebisu V4.0 R7 pro kvalitnější povrch i ovládání
(Matching tags: V4.0 R7,MCAE Systems,Tebis,Obrábění,CAM,Strojírenství)
Česká společnost MCAE Systems uvedla na trh, jako výhradní distributor německé firmy Tebis, další verzi špičkového CAD/CAM softwaru. V nejnovější verzi programu Tebis V4.0 R7 se můžete těšit ...
Čtvrtek, 27 Červen 2019
11. Seminář Trendy a novinky v oblasti 3D tisku
(Matching tags: Aditivní výroba,MCAE Systems,Stratasys,Semináře,Vzdělávání,3D tisk)
Tým MCAE Systems zve zájemce na seminář 3D tisku, který pořádá ve spolupráci s svou partnerskou společností Stratasys 12. června 2019 ve svém sídle v Kuřimi. Představeny budou ...
Čtvrtek, 30 Květen 2019
12. Pozvánka na události týdne 20. až 24. května 2019
(Matching tags: SUPro 2019,AMTECH,MSV Nitra,MCAE Systems,CADservis,IT Forum,AV Engineering,Centersoft,TD-IS)
... společnost MCAE Systems (F-34), která bude ukazovat naživo kovový 3D tisk na zařízení Studio System+ a bude s sebou mít i dost dílů na ukázku, Advanced En­gi­nee­ring pořádá v rámci ...
Čtvrtek, 16 Květen 2019
13. Studenti a moderní 3D technologie při výrobě monopostu formule
(Matching tags: MakerBot,KUKA,MCAE Systems,GOM,Student,Formule,Stratasys,CAD/CAM,Tebis)
... mezinárodní soutěži technických univerzit. Společnost MCAE Systems (dále jen MCAE) je proto ráda, že za těch několik let se skoro v každém monopostu vyskytují díly z jejích 3D ...
Středa, 17 Duben 2019
14. Seminář Průmyslová 3D metrologie v plastikářských procesech
(Matching tags: Plastikářský průmysl,3D metrologie,MCAE Systems,GOM,Semináře,Vzdělávání)
Společnost MCAE Systems pořádá seminář Průmyslová 3D metrologie v plastikářských procesech, který se koná dne 10. dubna 2019 v sídle společnosti v Kuřimi. Účelem tohoto setkání je nabídnout ...
Pondělí, 08 Duben 2019
15. Tiskněte s MCAE ve velkém
(Matching tags: FDM Nylon 12CF,Ultem 9085,F900,MCAE Systems,FDM,GrabCAD,Stratasys,3D tisk)
MCAE Systems rozšířila portfolio svých 3D tiskáren o Stratasys F900, tedy nejvýkonnější výrobní systém pracující na bázi technologie FDM, který zaručuje maximální přesnost a vysokou návratnost ...
Pátek, 15 Březen 2019
16. Setkání uživatelů GOM na VUT v Brně
(Matching tags: Worlkshopy,VUT v Brně,ScanBox,MCAE Systems,Setkání,ATOS,GOM,Uživatelé)
Praktické využití 3D digitalizace, novinky, trendy a zkušenosti slibuje uživatelské setkání zaměřené na aplikace a výměnu zkušeností z oboru 3D metrologie. Zástupci významných společností ...
Pondělí, 21 Leden 2019
17. Stratasys rozšiřuje cloudovou globální výrobní síť
(Matching tags: formnext 2018,NCAMP,GMN,Síť,3D technologie,MCAE Systems,Stratasys,Cloud,Partneři)
... - AICS). Firma MCAE Systems je GMN partner od roku 2016 a působí hlavně na území České republiky a Slovenska.  ...
Čtvrtek, 15 Listopad 2018
18. Sto průmyslových legend nabídne na MSV výstava 100RIES
(Matching tags: Czech Innovation Expo,TGM,100RIES,2018,MCAE Systems,MSV,Brno,Výstavy,Veletrh)
Letošní mezinárodní strojírenský veletrh slaví kulaté 60. jubileum. Akci doprovodí unikátní výstava nazvaná 100RIES, která návštěvníkům při­blí­ží 100 příběhů československých průmyslových legend uplynulého ...
Čtvrtek, 16 Srpen 2018
19. Busta a socha T. G. Masaryka pro Veletrhy Brno pomocí 3D technologií
(Matching tags: KUKA,MCAE Systems,Robot,Veletrhy,MSV,3D skenování,Brno,Tebis,Obrábění)
... technologie od kuřimské společnosti MCAE Systems tak pomohly vytvořit rovnou dvě unikátní díla, která mohou obdivovat návštěvníci 60. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Podkladem pro ...
Pondělí, 13 Srpen 2018
20. Student brněnského VUT navrhl a vyrobil protézu oka 3D tiskem
(Matching tags: Oční protéza,J750,MCAE Systems,PolyJet,Studenti,Stratasys,3D tisk)
... Zrakově postižený stu­dent VUT v Brně, Ondřej Vocílka, letos přišel s revolučním nápadem vyrobit oční protézu pomocí 3D tisku. U MCAE Systems našel vho­d­nou 3D tiskárnu – Stratasys J750 s technologií ...
Pátek, 10 Srpen 2018
21. K modelu Masarykovy věže samostatnosti přispěl 3D tisk z MCAE
(Matching tags: Z18,Masarykova věž samostatnosti,Model,MakerBot,MCAE Systems,Replicator,PLA,Studenti,3D tisk)
Rozhledna Masarykova věž samostatnosti, umístěná přímo nad mě­s­tem na hřebeni Hořického chlumu ve výšce 408 m n. m., je zda­le­ka viditelnou dominantou města Hořice. Její základní kámen ...
Úterý, 26 Červen 2018
22. Tebis V4.0 Release 5 je rychlejší
(Matching tags: Release 5,v4.0,MCAE Systems,Tebis,CAD)
Společnost Tebis prostřednictvím MCAE Systems pro Českou a Slo­ven­skou republiku představila nejnovější verzi Tebis V4.0 R5. V této verzi se stalo NC programování až o 40 % rychlejší (v závislosti na ...
Pátek, 23 Březen 2018
23. Seminář 3D metrologie v procesech slévárenství
(Matching tags: Mezinárodní semináře,3D metrologie,MCAE Systems,GOM,Slévárenství)
Společnost MCAE Systems zve zájemce na seminář „3D metrologie v procesech slévárenství“, který pořádá ve spolupráci s dlouholetým partnerem GOM dne 21. března 2018 v Kuřimi. Na semináři ...
Pondělí, 05 Březen 2018
24. Jak uplatnit 3D skener a získat konkurenční výhodu
(Matching tags: ATOS Core,MCAE Systems,GOM,3D skener,CAD)
S ohledem na rostoucí komplexnost tvarů a funkcí mají úkoly skenování, analýzy a inspekce malých dílů rychle rostoucí tendenci. To je jedním z hlavních důvodů, proč moderní společnosti využívají 3D optické ...
Pondělí, 21 Srpen 2017
25. Série mezinárodních seminářů GOM „3D metrologie ve slévárenství“
(Matching tags: Mezinárodní semináře,3D metrologie,MCAE Systems,GOM,Slévárenství)
... je také česká společnost MCAE Systems. Globální síť partnerů GOM vytvořila tuto sérii eventů, aby podpořila sdílení poznatků a procesních znalostí konstruktérům, modelářům, výrobcům lisovacích a tvářecích ...
Čtvrtek, 21 Prosinec 2017
26. MCAE a Desktop Metal uvádí u nás kancelářský 3D tisk z kovu
(Matching tags: Studio System,Desktop Metal,DM Studio,Kov,MCAE Systems,Hardware,3D tisk)
Česká společnost MCAE Systems podepsala partnerskou smlouvu s americkou společností Desktop Metal o zastoupení jejích produktů pro český a slovenský trh. Přináší tak změnu způsobu výroby ...
Úterý, 14 Listopad 2017
27. Inovativní 3D technologie 3D tisku a 3D měření na MSV 2017
(Matching tags: MSV 2017,3D měření,3D technologie,MCAE Systems,MSV,3D tisk)
Ve dvou expozicích, na 450m2, letos představí na MSV v Brně (9. – 13. 10. 2017) prvotřídní 3D technologie jako spolehlivé nástroje výroby společnost MCAE Systems. V pavilonu Z na stánku ...
Pátek, 15 Září 2017
28. Nový 3D skener ATOS Capsule v nabídce MCAE
(Matching tags: Capsule,ScanBox,GD&T,MCAE Systems,ATOS,GOM,3D skener,Hardware)
Německá společnost GOM prostřednictvím svého distributora pro Českou republiku – firmy MCAE Systems - rozšiřuje svou řadu ATOS o nový 3D skener založený na technologii plošné projekce pruhů světla. ...
Pátek, 20 Leden 2017
29. MCAE Systems servisním partnerem Stratasys Direct Manufacturing
(Matching tags: Manufacturing,Stratasys,MCAE Systems,Direct,Smlouva,Divize,Podpis,MDM)
Společnost MCAE Systems ve středu 22. června ve Strahovském klášteře v Praze oficiálně podepsala smlouvu se Stratasys Direct Manufacturing a stala se tak devátým členem globální ...
Pátek, 24 Červen 2016
30. MCAE Open House
(Matching tags: MCAE Systems,Open House,Reportáž,Konference)
Ve dnech 15. až 16. října uspořádala společnost MCAE Systems akci nazvanou MCAE Open House, na které oslavila 20leté výročí založení firmy. Zatímco laická veřejnost začala téma 3D digitálních technologií ...
Středa, 11 Listopad 2015
31. Stratasys J750 zvládá plnobarevný i multi-materiálový tisk
(Matching tags: MCAE Systems,Connex,J750,Hardware,Prototypy,Stratasys,Objet,3D tiskárny)
Společnost Stratasys představila další revoluční 3D tiskárnu ve svém oboru, Stratasys J750, kterou na český a slovenský trh přináší společnost MCAE Systems. Tento nový systém boří omezující ...
Čtvrtek, 07 Duben 2016
32. Zápisky z GOM 3D Metrology Conference 2015
(Matching tags: MCAE,GOM,MCAE Systems,3D Metrology)
... společnost MCAE Systems, s jejímiž pracovníky jsem se na konferenci dostal.  ...
Středa, 23 Září 2015
33. Uživatelé GOM v sídle MCAE Systems
(Matching tags: Skener,MCAE Systems,Konstantin Galanulis,3D skenování,GOM,ATOS)
Měřicí systémy společnosti GOM poskytují cenná data a výsledky pro řízení kvality v celém řetězci výrobních procesů moderního vývoje produktů. MCAE Systems je oficiálním distributorem značky GOM pro český ...
Pátek, 10 Červenec 2015
34. Kovovýroba Hoffmann a Erko 21. století
(Matching tags: MCAE Systems,Auto,Kovovýroba,3D tisk,3D skenování,ATOS)
O automobilech Škoda 110 R Coupé a R130, sporťácích z let sedmdesátých, snili tehdejší zapálení motoristé, bohužel jen málokomu se jejich sen splnil. Před asi dvěma roky se setkal Marek Hoffmann z firmy ...
Čtvrtek, 09 Červenec 2015
35. 3D technologie budoucnosti na For Industry
(Matching tags: MCAE Systems,3D technologie,ABF,Bibus,For Industry,For Logistic)
3D technologie jsou hlavním tématem letošního ročníku For Industry. Mezi vystavenými exponáty budou k vidění 3D tiskárny společnosti MCAE Systems, které např. vytváří plnobarevné fotorealistické modely ...
Úterý, 18 Březen 2014
36. MCAE Systems zve na Roadshow Tebis
(Matching tags: MCAE Systems,TOS Kuřim,Vzdělávání,Tebis,Roadshow)
Každá firma, která chce zůstat úspěšnou a konkurenceschopnou na současném technickém trhu, musí plně využít svůj potenciál. Flexibilní a vysoce kvalitní výroba při co nejnižších nákladech, odborně ...
Pátek, 28 Únor 2014
37. Centrum 3D digitálních technologií MCAE Systems
(Matching tags: Strojírenství,MCAE Systems,servisní středisko,Plazy)
Ve středu 5. června 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření nového prezentačního a servisního střediska MCAE Systems – Centrum 3D digitálních technologií v katastru obce Plazy u Mladé Boleslavi. ...
Pátek, 30 Srpen 2013
38. Dny otevřených dveří DMG / Mori Seiki Czech
(Matching tags: DMG,Den otevřených dveří,Mori Seiki,MCAE Systems)
Navštivte ve dnech 8. až 12. dubna 2013 Dny otevřených dveří v Brně a seznamte se s jedinečnými inovacemi pro ekonomický úspěch. Vedle obráběcího centra MILLTAP 700, prvního výsledku společného ...
Středa, 03 Duben 2013