Exinda
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch
IT Systems - předplatné
Předplatné časopisu CAD

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo msv

Celkem nalezeno výsledků : 45.

1. VŠB-TU Ostrava s novým bionickým designem koloběžky na MSV v Brně
(Matching tags: AM 500E,Koloběžka,Bionický design,VŠB-TU,Aditivní výroba,Ostrava,MSV,Brno,3D tisk)
Pro­to­typ ko­loběž­ky s uni­kát­ním rámem z 3D tis­kár­ny, která byla jako první na světě v roce 2018 vy­tiš­tě­na na Vy­so­ké škole báňské – Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě Os­t­ra­va, pře­šel ...
Čtvrtek, 10 Říjen 2019
2. 3Dconnexion zve na svůj stánek během MSV 2019
(Matching tags: Tombola,MSV,3Dconnexion,3D myši,CAD/CAM)
Na­vštiv­te stá­nek 3D­con­nexi­on během Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně a vy­zkou­šej­te er­go­no­mic­ké ná­stro­je pro prá­ci s CAD/ CAM. Na stán­ku na vás če­ká ...
Pondělí, 07 Říjen 2019
3. MiR představí na MSV 2019 logistické aplikace se svými roboty
(Matching tags: Mi­R200,Mi­R100,MiR1000,MiR500,MiR,Mobile Industrial Robots,Logistika,Roboty,MSV)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) bu­de na le­toš­ním ve­letr­hu MSV 2019 v Brně pre­zen­to­vat ino­va­ce v ob­las­ti lo­gis­ti­ky pro­střed­nic­tvím de­mon­stra­ce řa­dy lo­gis­tic­kých apli­ka­cí, ...
Pátek, 27 Září 2019
4. ELVIRA bude vystavovat na MSV 2019
(Matching tags: Abc3D,Elvira,Materiály,MSV,3D skenování,3D tisk)
Jako jeden z nej­vět­ších do­da­va­te­lů 3D tech­no­lo­gií pro CZ/SK trh bude vy­sta­vo­vat spo­leč­nost El­vi­ra nej­no­věj­ší 3D tech­no­lo­gie na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně ...
Středa, 25 Září 2019
5. Digitální budoucnost průmyslu představí na MSV Siemens
(Matching tags: MindSphere,Průmysl,MSV,Brno,Digitalizace,Siemens,CNC)
Ex­po­zi­ce no­vi­nek a ře­še­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu (pavilón P, stá­nek 16) již po jed­na­še­de­sá­té uká­že směr dal­ší­ho vý­vo­je ne­jen v obo­ru ...
Pondělí, 23 Září 2019
6. Conrad Electronic poprvé na MSV v Brně
(Matching tags: 3DWOX 1,Sindoh,Fluke,Electronic,Conrad,Měření,MSV,Brno,3D tisk)
Letos po­pr­vé bude Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně (7. až 11. října) i s účas­tí Con­rad Elec­tro­nic. Na svém stán­ku bude mít k pro­hléd­nu­tí i vy­zkou­še­ní ...
Pondělí, 23 Září 2019
7. Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by 2019 na MSV v Brně
(Matching tags: Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by,Aditivní výroba,MSV,Brno,3D tisk)
... za­jí­má­te o vy­u­ži­tí po­kro­ko­vých tech­no­lo­gií pro pro­duk­tiv­něj­ší vý­ro­bu pro­to­ty­pů, ná­stro­jů nebo kon­co­vých vý­rob­ků. Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by na MSV 2019 v Brně na­bíd­ne ...
Pátek, 20 Září 2019
8. MCAE zve na 61. strojírenský veletrh v Brně
(Matching tags: Forum aditivní výroby,Masaryk,MCAE Systems,MSV,Stratasys,Brno,CAD/CAM,Tebis)
Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně se po­ma­lu blíží a MCAE Sys­tems tam jako dlou­ho­le­tý do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií ne­mů­že chy­bět. Ná­vštěv­ní­kům ukáže všech­ny své no­vin­ky ...
Pátek, 20 Září 2019
9. Renishaw na MSV v Brně předvede továrny budoucnosti
(Matching tags: APCS-45,OPTiMUM,Metrologie,MSV,Brno,Renishaw,Technologie,3D tisk)
Spo­leč­nost Re­nishaw na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně před­sta­ví své tech­no­lo­gie, jež stá­va­jí­cí vý­rob­ní pro­vo­zy mění na to­vár­ny bu­douc­nos­ti. V její ex­po­zi­ci ...
Pátek, 13 Září 2019
10. Sto průmyslových legend nabídne na MSV výstava 100RIES
(Matching tags: Czech Innovation Expo,TGM,100RIES,2018,MCAE Systems,MSV,Brno,Výstavy,Veletrh)
... století. Mezi ústřední patří příběh sochy TGM, která zdobila rotundu pa­vi­lo­nu A v roce 1928 při zahájení provozu výstaviště. Její jednu repliku vy­tvo­ří během MSV přímo před zraky diváků ...
Čtvrtek, 16 Srpen 2018
11. Busta a socha T. G. Masaryka pro Veletrhy Brno pomocí 3D technologií
(Matching tags: KUKA,MCAE Systems,Robot,Veletrhy,MSV,3D skenování,Brno,Tebis,Obrábění)
Citlivým rukám sochaře zdatně sekundoval robot s obráběcí hlavou, který podle dat získaných 3D skenováním pomohl vytvořit dvě po­do­bi­z­ny prvního prezidenta Československa. Nejmodernější strojírenské ...
Pondělí, 13 Srpen 2018
12. Inovativní 3D technologie 3D tisku a 3D měření na MSV 2017
(Matching tags: MSV 2017,3D měření,3D technologie,MCAE Systems,MSV,3D tisk)
Ve dvou expozicích, na 450m2, letos představí na MSV v Brně (9. – 13. 10. 2017) prvotřídní 3D technologie jako spolehlivé nástroje výroby společnost MCAE Systems. V pavilonu Z na stánku ...
Pátek, 15 Září 2017
13. SolidVision je nově dodavatelem CAM softwaru CAMWorks
(Matching tags: CAMWorks,SolidDays,Distribuce,MSV,SolidVision,SolidWorks,CAM)
Společnost SolidVision je od května 2017 autorizovaným distributorem CAMWorks pro Českou republiku a Slovensko a zúčastní se setkání prodejců software CAMWorks 24.–.26. července 2017 ...
Úterý, 13 Červen 2017
14. MSV 2017 v Nitře ve velkém stylu
(Matching tags: 2017,Nitra,MSV,Výstavy,Veletrh,Strojírenství)
Mezinárodní strojírenský veletrh se v Nitře letos dočkal už 24. ročníku a opět bude pro návštěvníky připraveno obrovské množství expozic s nejnovějšími stroji či technologiemi ze světa ...
Pátek, 19 Květen 2017
15. Výherce veletržní soutěže firmy Nexnet na MSV 2016 v Brně
(Matching tags: Perplexus,2016,MSV,Nexnet,SpaceClaim,Brno,Soutěž,CAM,CAD)
... v předchozích letech se jí na MSV v Brně mohl zúčastnit každý z návštěvníků, který zavítal na stánek Nexnetu, oproti minulým ročníkům však byla letošní výhra zaměřena na software ...
Čtvrtek, 24 Listopad 2016
16. Letoun z ČVUT získal na MSV v Brně zlatou medaili
(Matching tags: Zlatá medaile,Exponáty,Ultralight,Fakulta strojní,ČVUT,MSV,Praha,Ocenění,Strojírenství)
... natolik, že v kategorii Inovace v transportu a logistice získal Zlatou medaili MSV 2016. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz českého průmyslu a obchodu a Vysoké učení technické ...
Středa, 05 Říjen 2016
17. ČVUT představí na MSV letoun, kolo a mikroelektrárnu
(Matching tags: Exponáty,Ultralight,Fakulta strojní,ČVUT,MSV,Praha,Strojírenství)
3. do 7. října se České vysoké učení technické v Praze představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Univerzitu bude zastupovat zejména Fakulta strojní, která přiveze ...
Pátek, 30 Září 2016
18. Dvě technologické konference na MSV 2016
(Matching tags: Digitální výroba,MSV,Robotika,Konference,3D tisk,Trendy)
Témata automatizace výroby s pomocí tzv. kooperativních robotů a rozmach digitální výroby prostřednictvím 3D tisku pokryjí konference „Robot a člověk v jednom týmu“ a „3D tisk ...
Pátek, 30 Září 2016
19. Společnost Zálesí používá ZW3D CAD/CAM
(Matching tags: Zálesí,2016,Konstrukce,CADservis,MSV,ZW3D,Brno,Elektrody,Plasty,CAD/CAM)
Akciová společnost Zálesí, závod Plasty – nástrojárna v Luhačovicích se rozhodla pro ZW3D už v roce 2014. Firma se zabývá výrobou forem pro plastikářský průmysl, vstřikování termoplastů. Vyrábí ...
Úterý, 23 Srpen 2016
20. Nástroje pro digitální výrobu představí v Nitře MCAE Systems
(Matching tags: KUKA,MakerBot,3D technologie,3D skenery,2016,MCAE,MSV,Systems,Výroba,GOM,ATOS,Nitra,Digitální)
Nejvyspělejší světové 3D technologie používané při vývoji výrobků, představí na 23. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře ve dnech 24.–27. května česká společnost MCAE Systems. Digitální ...
Pondělí, 23 Květen 2016
21. Brněnské VUT již tradičně vystavuje na MSV
(Matching tags: Veletrh,Brno,MSV,CEITEC,VUT,2015,FSI,FEKT,FIT,Stánek,Pavilon A)
První v Evropě a jeden z prvních na světě. Takový je záchranný systém Galaxy GBS 10, který vyvinuli vědci z Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství (FSI) VUT v Brně ...
Pátek, 11 Září 2015
22. MCAE 3D expo představí na MSV v Brně unikátní exponáty
(Matching tags: Tebis,MCAE,Brno,Výstava,MSV,Systems,MakerBot,3D technologie,3D expo,Voxeljet)
V návaznosti na ohromný úspěch výstavy „Svět 3D technologií“, kterou společnost MCAE Systems uspořádala vloni ve spolupráci se svými partnery na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, se ...
Úterý, 08 Září 2015
23. Ohlédnutí za MSV 2014 v Brně
(Matching tags: CAD,CAM,3D tisk,Obrábění,Robotika,Výstavy,Brno,MSV,2014)
Jak jsem slíbil v minulém čísle, vracíme se tímto k dění na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. MSV je prestižní akcí a Veletrhy Brno přiznávají, že z tohoto veletrhu mají plnou jednu ...
Sobota, 20 Prosinec 2014
24. Siemens představí na MSV Solid Edge ST 7
(Matching tags: PLM,3D CAD,Software,Siemens,Brno,MSV,Edge,ST7,Solid)
Součástí prezentace Siemens PLM Softwaru na MSV v Brně bude oficiální představení novinky pro konstruktéry – Solid Edge se synchronní technologií 7, které se uskuteční ve středu 1. října v sále 102 ...
Úterý, 30 Září 2014
25. Navštivte nás na MSV 2014 v Brně
(Matching tags: Brno,MSV,2014,CAD magazín,Technika a trh,CCB,Pavilón P,Stánek 134)
Už od pátku je stánek časopisů CAD magazín a Technika a trh vydavatelství CCB připraven k návštěvám našich příznivců, kteří dorazí od pondělí 29. září 9:00 hodin do pátku 3. října 17:00 hodin na brněnský ...
Pondělí, 29 Září 2014
26. Navštivte NEXNET na MSV a vyhrajte CAD/CAM software za více než 100 000 Kč!
(Matching tags: CAD,CAM,Strojírenství,Brno,Nexnet,MSV,VISI,Radan,Pozvánka,VERO)
Je to jednoduché. Stačí vyplnit slosovací formulář soutěže přímo na stánku č. 068 pavilon P, nebo na www.nexnet.cz/msv2014/ a mít kousek štěstí, že budete vylosováni! V takovém případě budete ...
Pátek, 26 Září 2014
27. Nová generace robotů Universal Robots na MSV v Brně
(Matching tags: Universal,Robots,UR5,UR10,Robotika,Brno,MSV)
Universal Robots, dánský výrobce lehkých průmyslových robotů, představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně novou generaci svých robotů UR5 a UR10. Roboty budou umístěny na třech místech ...
Úterý, 23 Září 2014
28. Komiks Smart and Synchronized v Technodat PLM e-zinu
(Matching tags: Září 2014,Smart and Synchronized,PLM,Technodat,MSV,e-zin,3DEXPERIENCE)
... ostatně už od letošního Hannover Messe úspěšně prezentuje spolu se společností Konštrukta – Industry na různých akcích, včetně vlastní uživatelské konference Technodat PLM Forum a MSV 2014.  ...
Pondělí, 22 Září 2014
29. Konference o 3D tisku s výstavou na MSV 2014
(Matching tags: Trendy,3D tisk,Konference,Brno,MSV,Zkušenosti,Příležitosti)
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně letos doprovodí celodenní konference věnovaná problematice profesionálního využití technologií 3D tisku ve strojírenských oborech. Tyto metody takzvané aditivní ...
Pondělí, 08 Září 2014
30. Webinář Catia V5-6 a další informace od Technodatu
(Matching tags: PLM,CATIA,Webinar,Technodat,MSV,e-zin,Magazín,Srpen 2014)
... akce, jako MSV 2014 v Brně, 3DExperience Forum 2014 v polské Karpaczi a Catia Creative Design and ICEM Day ve Stuttgartu.  ...
Středa, 20 Srpen 2014
31. Siemens nebude chybět ani na MSV 2014
(Matching tags: ST7,NX CAM,Geolus,PLM,Software,Výstavy,Siemens,Solid Edge,MSV)
Společnost Siemens, která se zúčastnila všech dosud konaných ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, nebude na této významné veletržní události chybět ani letos. Na stánku číslo 17 v pavilonu ...
Úterý, 12 Srpen 2014
32. Jaký byl Mezinárodní strojírenský veletrh 2013
(Matching tags: Reportáž,MCAE,MSV)
... nazvané jako předběžné a ty konečné nebo závěrečné prostě nebyly. Letošní 55. ročník je tedy výjimkou. MSV 2013 se zúčastnilo 1482 vystavujících firem z 28 zemí, zahraničních vystavovatelů bylo ...
Neděle, 01 Prosinec 2013
33. MCAE Systems v Nitře s 3D skenováním a optickým měřením
(Matching tags: Strojírenství,Veletrh,Výstavy,MSV,Nitra,2014)
Společnost MCAE Systems představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře nejmodernější technologie pro prostorovou digitalizaci v průmyslu i v medicíně. 3D skenování je dynamicky se rozvíjející ...
Pondělí, 19 Květen 2014
34. MSV v Nitře slibuje zážitky z budoucnosti již dnes
(Matching tags: Strojírenství,Veletrh,Výstavy,MSV,Nitra)
Jedinečný význam Mezinárodního strojírenského veletrhu pro svět techniky přichází v podobě již 21. ročníku. Znamená také prostor a čas, kde se budou letos již jednadvacáté prezentovat inovace, ...
Pátek, 09 Květen 2014
35. Ohlédnutí za soutěží „GibbsCAM za vizitku“ na MSV 2013
(Matching tags: technology-support,GibbsCAM,Brno,MSV,Profika)
V rámci letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně zorganizovala firma Profika ve spolupráci se společností Technology-support soutěž nazvanou „GibbsCAM za vizitku“. Této soutěže se bylo ...
Čtvrtek, 05 Prosinec 2013
36. Konference Vize v automatizaci - Digitální továrna 2013 na MSV
(Matching tags: Sdělovací technika,Digitální továrna,Vize v automatizaci,Konference,MSV)
Konference se bude konat 9. října 2013 od 10:00 hod jako součást oficiálního doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, kde téma automatizace jako nástroj optimalizace výroby a ...
Úterý, 01 Říjen 2013
37. Solidworks na veletrhu MSV 2013
(Matching tags: Solidworsk,Schier Technik,SolidVision,3E Praha Engineering,MSV,Newsletter)
V zářijovém vydání Solidworks Express Newsletteru najdete pozvánku na Mezinárodní strojírenský veletrh, který se koná v Brně ve dnech 7. až 11. října. Novou verzi softwaru Solidworks 2014 zde ...
Pondělí, 23 Září 2013
38. Windchill Mobile v expozici AV Engineering na MSV (P/003)
(Matching tags: PTC,Windchill,iPhone,iPad,AV Engineering,MSV,Mobile)
Ať jste na poradě s vašimi spolupracovníky nebo jednáte s odběrateli, cestujete, jste na služební cestě nebo řešíte problém na dílně, všude máte možnost mít s sebou veškeré potřebné informace o vašem výrobku. ...
Úterý, 11 Září 2012
39. Technodat na MSV 2012
(Matching tags: PLM,Veletrh,Technodat,2012,Brno,MSV,3DEXPERIENCE)
Navštivte expozici společnosti Technodat v Brně ve dnech 10. až 14. září 2012 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v hale P, stánek 001. Nenechte si ujít létající kolo F-bike, kompletně navržené na Dassault ...
Čtvrtek, 16 Srpen 2012
40. JobFair MSV představí možnosti zaměstnání ve strojírenství
(Matching tags: Strojírenství,MSV,Zaměstnání)
Příležitost zorientovat se na trhu pracovních příležitostí ve strojírenství nabídne na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně veletrh JobFair MSV. Akce, které se v minulém roce účastnilo 18 ...
Čtvrtek, 09 Srpen 2012
41. Ohlédnutí za nitranským MSV 2012
(Matching tags: Strojírenství,Výstavy,MSV,Nitra)
... zákazníky. Nitranské elektronické noviny Ohlas (jako jedny z mála) okomentovaly ukončený 19. MSV těmito slovy: „MSV v Nitře si nadále udržuje svou pozici odborně a kvalitně připraveného strojírenského ...
Pátek, 08 Červen 2012
42. Prezentace SolidVision na MSV 2011 na videu
(Matching tags: SolidWorks,SolidCAM,SolidVision,MSV)
Na stánku společnosti SolidVision čekala na návštěvníky letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu spousta novinek – nová verze SolidWorks 2012, modul SolidWorks Simulation nebo systém produktové ...
Středa, 26 Říjen 2011
43. Vysoce výkonné hrubování VoluMill
(Matching tags: t-support,GibbsCAM,MSV,VoluMill)
Na stánku společnosti technology-support na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně bude představeno vysoce výkonné hrubování nástrojové oceli mat. 1.2085, 13 % chromu při použití produktu GibbsCAM ...
Neděle, 02 Říjen 2011
44. Vyhrajte exkluzivního šachového koně SolidCAM
(Matching tags: SolidCAM,Soutěž,MSV,Hermle)
Získejte zdarma exkluzivního šachového koně SolidCAM. Jak na to ? Je to jednoduché. Navštivte na Mezinárodním strojírenském veletrhu společný stánek SolidCAM a Hermle AG v pavilónu P, číslo 006 a 060A. ...
Čtvrtek, 29 Září 2011
45. Autodesk na MSV 2011 v Brně
(Matching tags: Autodesk,Výstavy,Design Suite,MSV)
Autodesk bude na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně ve dnech 3. – 7. října prezentovat možnosti, které nabízejí sady aplikací Autodesk Design Suite 2012, a zároveň představí nové ...
Pondělí, 05 Září 2011