Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo tablety

Celkem nalezeno výsledků : 17.

1. TTC apki distributorem značky ecom v ČR a SR
(Matching tags: ecom,TTC apki,Mobilní telefony,Distribuce,Tablety,Hardware)
TTC apki, do­da­va­tel ře­še­ní pro di­gi­ta­li­za­ci a bez­peč­nost pra­cov­ní­ho pro­stře­dí, se stala ofi­ci­ál­ním dis­tri­bu­to­rem odol­ných mo­bil­ních za­ří­ze­ní ecom pro Čes­kou re­pub­li­ku ...
Čtvrtek, 23 Květen 2024
2. WEROCK představuje odolný tablet Rocktab L210
(Matching tags: L210,Odolné,Robustní,Rocktab,WEROCK,Tablety,Windows,Hardware)
WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je Rocktab L210, vý­kon­ný a mi­mo­řád­ně odol­ný prů­mys­lo­vý tablet s mi­mo­řád­ně vel­kou ba­te­rií. Nyní doplňuje stá­va­jí­cí port­fo­lio o nový ...
Úterý, 07 Únor 2023
3. Tablety WEROCK Rocktab S512 s procesory Intel 12. generace
(Matching tags: Hardware,Tablety,Průmyslové,WEROCK,Rocktab,Robustní,Odolné,S512)
Spo­leč­nost Werock Tech­no­lo­gies vý­raz­ně roz­ši­řu­je mož­nos­ti kon­fi­gu­ra­ce odol­né­ho table­tu Rocktab S512. Kromě před­cho­zích kon­fi­gu­ra­cí je nyní kom­pakt­ní po­čí­tač k dis­po­zi­ci ...
Čtvrtek, 03 Listopad 2022
4. Nové grafické tablety EVOLVEO řady Grafico
(Matching tags: Grafika,Android,Windows,Tablety,USB,Evolveo,MacOS,Grafico)
Evolveo uvádí na trh řadu gra­fic­kých table­tů, které se vy­zna­ču­jí rych­lou ode­zvou, vy­so­kou cit­li­vos­tí a roz­li­še­ním sní­ma­cí vrst­vy. Za­ru­ču­jí tak ply­nu­lost a přes­nost tahů. ...
Úterý, 18 Říjen 2022
5. Odolný tablet Samsung Galaxy Tab Active4 Pro pro práci v terénu
(Matching tags: Active4,Galaxy Tab,Samsung,Tablety,Android,Hardware)
Sam­sung Electro­nics před­sta­vil 31. srpna nový uni­ver­zál­ní tablet Ga­la­xy Tab Acti­ve4 Pro, který zda­le­ka ne­pat­ří jen do kan­ce­lá­ře. Vy­zna­ču­je se špič­ko­vou odol­nos­tí, velmi dobrou funkč­ní ...
Čtvrtek, 01 Září 2022
6. Tři nové odolné průmyslové tablety WEROCK
(Matching tags: Hardware,Tablety,Průmyslové,WEROCK,Rocktab,Robustní,Odolné,S500)
Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je novou řadu plně odol­ných table­tů „Rocktab S500“ ve třech ve­li­kos­tech ob­ra­zov­ky a s pro­ce­so­ry Intel ge­ne­ra­ce Jasper Lake. Jsou ...
Úterý, 05 Červenec 2022
7. Nový 8" odolný tablet Rocktab s Androidem 11
(Matching tags: WEROCK Tech­no­lo­gies,S208,Rocktab,Tablety,Android,Hardware)
WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nový tablet Rocktab S208 pro práci v ná­roč­ných pro­voz­ních pod­mín­kách. Díky jas­né­mu dis­ple­ji odol­né­mu proti po­škrá­bá­ní, odol­nos­ti vůči vo­jen­ské­mu ...
Úterý, 01 Únor 2022
8. WEROCK aktualizuje řadu tabletů Rocktab Ultra
(Matching tags: Bluetooth 5.2,Wi-Fi 6E WLAN,U214,U212,Rocktab,WEROCK,Tablety,Hardware)
Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies ak­tu­a­li­zu­je své odol­né table­ty Rocktab U212 a Rocktab U214 z řady Rocktab Ultra. Za­ří­ze­ní jsou nyní do­dá­vá­na s Wi-Fi 6E WLAN a Blu­e­to­o­th ...
Čtvrtek, 02 Prosinec 2021
9. WEROCK představuje plně odolný tablet Rocktab U210
(Matching tags: Windows 11,U210,Rocktab,WEROCK,Ultra,Tablety,Hardware)
Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je Rocktab U210, vý­kon­ný, ul­tra­kom­pakt­ní a zá­ro­veň plně odol­ný tablet pro mo­bil­ní po­u­ži­tí ve vý­ro­bě, au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu a do­pra­vě ...
Úterý, 17 Srpen 2021
10. Panasonic uvádí nový odolný tablet TOUGHBOOK S1
(Matching tags: TOUGHBOOK S1,Panasonic,Tablety,Android,Stavebnictví,Hardware)
Spo­leč­nost Pa­na­so­nic před­sta­vi­la 18. květ­na 2021 nový Tou­ghbook S1 – ma­xi­mál­ně odol­ný tablet se sys­té­mem An­dro­id pro snad­nou mo­bi­li­tu při práci. Toto za­ří­ze­ní se 7pal­co­vým dis­ple­jem ...
Úterý, 18 Květen 2021
11. WEROCK představuje novou robustní průmyslovou řadu tabletů Rocktab Ultra
(Matching tags: U214,U212,U200,Rocktab,WEROCK,Ultra,Tablety,Hardware)
 WEROCK Tech­no­lo­gies GmbH, vý­rob­ce prů­mys­lo­vých IT a ko­mu­ni­kač­ních ře­še­ní, před­sta­vu­je řadu Rocktab Ultra U200, dva nové prů­mys­lo­vé table­ty pro vy­so­ké po­ža­dav­ky s dis­ple­ji ...
Čtvrtek, 04 Březen 2021
12. BIM 360 Project Management aktualizován
(Matching tags: Telefony,RFI,BIM 360,Project Management,iOS,Aktualizace,Tablety)
V prů­bě­hu lis­to­pa­du se ob­je­vi­ly no­vin­ky u 2D a 3D pro­jek­to­vé­ho a te­ch­­nic­ké­ho soft­wa­ru spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk. BIM 360 Pro­ject Ma­nage­ment ny­ní ve své iOS ...
Úterý, 26 Listopad 2019
13. VDC Research: Panasonic v čele dodavatelů odolných notebooků a tabletů
(Matching tags: Hardware,Tablety,Průzkum,Nejdůvěryhodnější dodavatel,Odolné notebooky,VDC Research,Panasonic)
Jak vyplývá z odpovědí respondentů nejnovějšího průzkumu provedeného společností VDC Research, která je specialistou na technologie na mezinárodním trhu, je společnost Panasonic nejdůvěryhodnějším ...
Čtvrtek, 28 Červen 2018
14. Tech Data distribuuje produkty TrekStor
(Matching tags: Windows 10,twin,11.6,TrekStor,SurfTab,Hardware,Společnost,Tablety,Wifi,Intel,Tech Data,Distribuce)
Tech Data Distribution oznámila na tiskové konferenci konané 15. listopadu 2016 v prostorách pražského multikina CineStar Anděl uzavření distribučního kontraktu s německou společností TrekStor, ...
Pátek, 18 Listopad 2016
15. MapFactor Navigator s TomTom mapami i pro Windows tablety
(Matching tags: GIS,Navigace,Mapy,GPS,TomTom,Navigator,Tablety,MapFactor,Windows)
... jak pro tablety s operačními systémy Windows 8.1 a 10, tak pro Windows Phone zařízení. Verze využívající data od OpenStreetMaps je zdarma a bez reklam. TomTom mapy lze dokoupit přímo ...
Čtvrtek, 29 Říjen 2015
16. CADENAS vydal mobilní aplikace pro výrobní průmysl
(Matching tags: Katalog,Tablety,PART,Produkty,Android,iPad,CADENAS)
Nové mobilní aplikace jak pro iPad, tak pro tablety Android nabízejí produktové katalogy, 3D CAD mobilní náhledy nebo možnosti stažení. Prodejci je tak mohou použít v terénu. Aplikace využívají mobilní ...
Pondělí, 29 Říjen 2012
17. Intel s partnery představil nové tablety s Windows 8
(Matching tags: Hardware,Intel.Atom,Tablety,Z2760)
Společnost Intel a její partneři z řad výrobců přístrojů představili první vlnu nových tabletů a konvertibilních zařízení postavených na procesorech Intel Core vPro, Intel Core a Intel Atom včetně nového ...
Pondělí, 01 Říjen 2012