E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Společnosti GEPRO a ATLAS již více než 18 let působí v oblasti vývoje softwaru pro geodézii, geografické informační systémy, dopravní systémy a projektování. Mnozí geodeti aktivně využívají grafický systém KOKEŠ. Uživatelé nejen z oblasti veřejné správy často používají geografický informační systém MISYS, mezi jehož silné stránky patří např. efektivní práce s daty katastru nemovitostí. Uživatelé, kteří se zabývají zpracováním pozemkových úprav (geodeti, projektanti, pracovníci pozemkových úřadů a další), mají k dispozici aplikaci PROLAND, která zahrnuje i funkce systémů KOKEŠ a MISYS. Mohou tak řešit geodetické úlohy, editovat grafická data včetně vektorů i rastrů a zároveň pracovat s grafickými i popisnými daty katastru nemovitostí. PROLAND navíc obsahuje sadu funkcí, které jsou určeny přímo pro automatizované zpracování pozemkových úprav. Pomocí modulů Atlas DMT přidají třetí rozměr.

Celý článek...

Tags: BIM

V dnešní době je v mnoha sektorech nezbytným základem pro efektivní vývoj projektů přímý tok informací a výměna dat. Ale například to, co je dlouho běžnou praxí v automobilovém průmyslu, často působí problémy v oboru stavebnictví. Důvody jsou zřejmé: projekty jsou v dnešní době velice komplexní, každá budova je unikátním objektem s vlastním základním konceptem, který je následně rozpracován a zrealizován.

Celý článek...

Tags: CAD | GIS | Sítě

SiteFlow je otevřený kompletní nástroj pro navrhování, posuzování, projektování a vykreslování vodovodů a kanalizací. Software SiteFlow je vyvíjen firmou Aquion, s.r.o. více než 10 let. Produkt se dynamicky rozvíjí podle potřeb projektantů a provozovatelů. Tým programátorů je řízen odborníky z oboru vodního hospodářství a vytváří tak tento software přímo na míru pro potřeby tohoto oboru. V tomto článku jsou popsány hlavní funkce softwaru SiteFlow, jeho možnosti využití pro spravování a projektování vodovodů a kanalizací a praktický příklad využití softwaru pro simulační výpočet.

Celý článek...

Správa majetku, dlouhodobé snižování provozních nákladů, efektivní získávání informací pro podporu řízení provozu nebo plánování a alokace zdrojů pro plnění podpůrných procesů. To jsou úkoly, s nimiž se správci majetku setkávají ve své každodenní profesi. Tyto a mnohé další činnosti mají jeden společný cíl – podpořit hlavní podnikání firmy zefektivněním vedlejších procesů, které hrají taktéž významnou roli v životě subjektu. Pro tyto účely se vyčleňuje samostatný obor facility management, zahrnující mimo jiné požadavky na informační a komunikační systémy. V následujícím textu si přiblížíme klíčové oblasti IS, jejichž úlohou je pokrytí, optimalizace a částečná automatizace vedlejších činností podniku. Pro tento účel uvedeme příklad úspěšné implementace takového systému pro Veletrhy Brno a.s.

Celý článek...

Tags: AEC | CAD

Oblíbenost dřevostaveb a jejich podíl na celkovém počtu nových domů v České republice jde v posledních letech výrazně nahoru. Situace se tedy oproti letům devadesátým, kdy byl markantní rozdíl mezi podílem dřevostaveb u nás a třeba v sousedním Německu, výrazně změnila. Naši projektanti patrně potřebovali delší čas, než našli k těmto konstrukcím cestu a odklonili se tak od silné cihelné tradice.

Celý článek...

Tags: CAD

O softwarovém produktu pro stavební projektování ARCHline.XP jsme v poslední době mnoho nepsali. Takže možná nebude naškodu trochu si zopakovat základní údaje a historii vzniku tohoto CAD softwaru.

Celý článek...

Tags: CAD

Firma Atcon systems představila v tomto roce novou verzi projekčního programu TechCON Brilliance 2008, pro návrh ústředního vytápění. Program prošel vícerými úpravami. Kromě nového grafického rozhraní ve stylu Windows XP a Vista přibylo i množství nových a zautomatizovaných funkcí.

Celý článek...

Tags: BIM | CAD

V dnešní době je v projekční praxi stavebních objektů elektronická dokumentace běžným standardem. Největší část elektronické dokumentace tvoří grafická dokumentace. Nejužívanějším formátem je bezesporu DWG. K jeho vytvoření se využívá celá škála programů. Tyto programy pracují buď přímo ve formátu DWG nebo jej dodatečně vytvoří konverzí (zde však může docházet k disproporcím a ne vždy získáme ideální koncový produkt). Vývoj softwarových nástrojů však změnil dost zásadně možnosti při vytváření grafické dokumentace stavebních objektů.

Celý článek...

Tags: CAD | SolidWorks

Během září 2008 představila společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corp. nejnovější verzi 3D CAD softwaru SolidWorks 2009 Premium a řešení pro správu dat SolidWorks Enterprise PDM 2009. Jako první byli s novými verzemi oficiálně seznámeni odborní novináři na setkání v Barceloně ve dnech 17. až 19. září, asi o týden později pak byly vydány oficiální zprávy o uvedení nových verzí uvedených softwarů v celosvětovém tisku.

Celý článek...

Tags: CAD

Současná projekční praxe je stále ještě založená na 2D kreslení, ale zvyšující se nároky na rychlost předání dokumentace způsobují, že současné 2D nástroje pro tuto práci určené, narazily na své výkonnostní limity. Proto se celá řada projektantů a architektů poohlíží po řešení, pomocí kterých je možné za stejný časový interval vytvořit mnohem více práce. Jedinou možnou cestou je automatizace co největšího množství rutinních procesů a přechod na práci ve 3D.

Celý článek...

Tags: CAD | Vizualizace

koordinace rozsáhlých projektů
Autodesk NavisWorks představuje nové výkonné softwarové řešení pro řízení a koordinaci rozsáhlých projektů, založené na vytvoření jednotného informačního modelu. Pracuje přímo s formáty 3D dat běžných i méně běžných CAD systémů a díky revoluční technologii zobrazování umožňuje procházení celého projektu v reálném čase, efektivní 3D koordinaci, 4D simulace (v čase), ale i fotorealistickou vizualizaci společného modelu.

Celý článek...

Tags: BIM | CAD

Nejnovější verze ArchiCADu – „dvanáctka“ – přišla do Česka v plně lokalizované verzi v září 2008. Ikonou novinky je Centrála ING v Budapešti architekta Gyorgyho Fazakase. Mohutná a přitom elegantní budova výrazného designu poutá pozornost svým pláštěm, zavěšenou fasádou, která ji otevírá pro její okolí. Celkem přesně tak vystihuje charakter dvanáctky. ArchiCAD 12 přináší vyladěné prostředí 3D BIM aplikace nabízející všechny výhody práce s technologií virtuální budovy (provázané dokumenty) a přitom stabilitu a vysoký výpočetní výkon (první BIM aplikace, která podporuje multiprocesorové počítače).

Celý článek...

Tags: BIM | CAD

Díky profesionálním vizualizacím lze dlouho před zahájením stavby mimo jiné posoudit i to, jak bude navrhovaný objekt zapadat do okolního prostředí. Vizualizace mohou být také významným a názorným pomocníkem při jednání s investory nebo silným prodejním argumentem. Ateliér Koschany + Zimmer Architekten KZA využil propojení CAD systému Allplan BIM 2008 a vizualizačního softwaru Cinema 4D nejen pro vytvoření realistických vizualizací, ale také pro komplexní zpracování návrhu autistického centra v Dubaji.

Celý článek...

Strana 14 z 15

<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 Další > Konec >>