Amper 2019
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
Předplatné časopisu CAD

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tipy a triky

Autor článku: Jan Šlegr   

Tags: Bentley | Microstation | Systems | Tipy&Triky

TAC-01V rubrice Tipy a triky přinášíme další zajímavá řešení a návody pro produkty společnosti Bentley Systems, konkrétně pro software MicroStation v různých verzích. Věříme, že přijdou vhod jak zkušeným uživatelům, tak i nováčkům, kteří se s programem teprve seznamují.

Jaké verze formátu DWG MicroStation podporuje?

Pro MicroStation V8i (SELECTseries 1) a novější verze

Implementace formátu DWG v MicroStationu byla vždy cílena na podporu pokud možno všech používaných verzí DWG včetně nejnovějších. Verze V8i (SELECTseries 1) přinesla velmi významnou novinku, neboť od této verze se pro práci s formátem DWG nepoužívá proprietární technologie Bentley, ale standardní licencované knihovny RealDWG společnosti Autodesk. To mimo jiné znamená, že v MicroStationu vytvořený DWG výkres je Autocadem vyhodnocen jako originální DWG výkres, který není vytvořen v jiné aplikaci.

Jaké verze DWG konkrétní instalace MicroStationu podporuje, lze nejjednodušeji zjistit v nastavení exportu do DWG:

 1. Zvolit funkci Uložit jako… (nabídka Soubor > Uložit jako…).
 2. Nastavit volbu Uložit jako typ na Autodesk® DWG soubory.
 3. Klepnutím na tlačítko Varianty otevřít dialog Varianty uložení do DWG/DXF.
 4. Ve skupině Základní ověřit, jaké možnosti obsahuje položka DWG verze.


Poznámka: Aktuální verze MicroStationu V8i (SELECTseries 3) obsahuje instalaci knihoven Autodesk RealDWG 2012, a nabízí proto podporu i pro nejnovější DWG 2012.

02-TAC-jake_verze_formatu-01Seznam podporovaných verzí formátu DWG.

Oprava prvku s nesprávnou informací o rozsahu

Pro většinu verzí MicroStationu

U některých výkresů se stává, že nástroj Celek, který by měl v pohledu zobrazit v maximálním zvětšení všechny prvky ze zapnutých vrstev, nastaví pohled špatně takovým způsobem, že prvky jsou zobrazeny malé a většinu pohledu tvoří prázdná plocha.

Toto chování může být důsledkem chyby některého z prvků ve výkresu: Každý prvek má uveden tzv. range block, neboli souřadnice „obálky prvku“, která se používá pro rychlé zjištění hranice výkresu. Pokud je tento range block u některého z prvků chybný, výkres se bude v pohledu zobrazovat podle těchto špatně zaznamenaných hranic.

Náprava chyby je jednoduchá: Do příkazového řádku (nabídka Pomůcky > Příkazy) je potřeba zadat příkaz mdl load fixrange. Tento příkaz zavede aplikaci fixrange, která se automaticky spustí a u všech prvků přepočítá jejich hranice a uloží aktualizovaný range block.

Jak zjistit, zda není výkres DGN V8 poškozený?

Pro MicroStation V8 a novější verze

Přestože formát DGN V8 je díky své struktuře poměrně odolný proti poškození a ztráta dat je často důsledkem chyby hardwaru než softwaru, je možné se občas setkat s výkresem, který se nechová standardně. V takovém případě je vhodné zkontrolovat, zda nejde o důsledek ve struktuře nebo zaznamenaných datech.

Postup kontroly je následující:

 1. Do příkazového řádku (nabídka Pomůcky > Příkazy) zadejte příkaz mdl load verifydgn;verifydgn verify. Tento příkaz zavede aplikaci verifydgn a následně spustí kontrolu souboru.
 2. Výsledek kontroly se zobrazí v dialogu Přehled zpráv.

Nalezená chyba, přestože nemusí nutně znamenat okamžitou ztrátu dat, by měla být důvodem pro rozhodnutí, jakým způsobem s daným výkresem dál pracovat a jaké kroky podniknout pro odstranění chyby.

02-TAC-Jak_je_mozne_opravit_poskozeny-01Zobrazení výsledku kontroly a nalezených chyb v Přehledu zpráv

Jak zjistit, které sdílené buňky výkres obsahuje?

Pro MicroStation V8i a novější verze


MicroStation rozeznává dva způsoby umístění buněk do výkresu: běžné (nesdílené) a sdílené. V případě umístění buňky jako sdílené se její definice uloží do výkresu, kde zůstane i v případě, že uživatel buňku (její výskyty) z výkresu smaže. Výhodou v některých situacích může být, že pro nové umístění smazané buňky není potřeba původní knihovna, ze které buňka pochází. Jak ale zjistit, které definice sdílených buněk výkres obsahuje?

MicroStation (a také ostatní odvozené produkty jako MicroStation PowerDraft nebo Bentley Map) nabízí dva způsoby:

První možností (funkční i ve starších verzích) je použití dialogu Buňky (nabídka Prvek > Buňky). Pokud není připojena žádná knihovna buněk a je zapnutý přepínač Sdílené buňky, zobrazuje se seznam sdílených buněk ve výkresu.

Druhou možností (novější), je dialog Informace o prvku (nabídka Prvek > Informace). Na záložce Soubor se zobrazuje obsah otevřeného souboru a mimo jiné také sdílené buňky.

Toto zobrazení je podrobnější a poskytuje více informací, například:

 • Je zobrazen i obsah buněk.
 • Barva určuje, zda je buňka ve výkresu použita (černá),  nebo jde pouze o definice bez výskytu ve výkresu (šedá).
 • Nabídka na pravém tlačítku myši umožňuje buňku umístit nebo definici z výkresu odstranit.

02-TAC-Jak_zjistit_ktere_sdilene_bunky-01Zobrazení sdílených buněk v dialogu Buňky

02-TAC-Jak_zjistit_ktere_sdilene_bunky-02Zobrazení sdílených buněk v dialogu Informace o prvku

Jak vytvořit PDF s vrstvami?

Pro MicroStation V8 2004 Edition a novější verze

Přímý tisk do PDF pomocí licencovaných knihoven společnosti Adobe je v MicroStationu a ostatních odvozených produktech, bez nutnosti používat externí software, podporován od verze V8 2004 Edition. Výkres ve formátu PDF může volitelně obsahovat vrstvy, v takovém případě také automaticky obsahuje i úplnou strukturu výkresu včetně připojených referencí a rastrů.

U starších verzí, které používají ovladače tisku s příponou plt, je potřeba ručně zapnout v souboru nastavení parametru FileOptionalContent.

U novějších verzí s ovladači pltcfg je úprava konfigurace jednodušší:

 1. Otevřít dialog Tisk (nabídka Soubor > Tisk).
 2. Zvolit ovladač tisku pdf.pltcfg.
 3. Otevřít dialog Konfigurace ovladače tisku (dialog Tisk, nabídka Soubor > Editovat ovladač tisku).
 4. V kategorii Vlastnosti ovladače nastavit vlastnost Volitelný obsah na Zap.
 5. Zavřít dialog a uložit změny v souboru.
 6. Znovu zavést ovladač tisku, aby se změny projevily (dialog Tisk, nabídka Soubor > Znovu zavést ovladač tisku).
 7. Výkres vytisknout do souboru PDF.

Poznámka: Starší verze programu Acrobat Reader vrstvy v PDF nepodporují, nejvhodnější je proto použít nejnovější verzi Adobe Reader.

02-TAC-Jak_vytvorit_pdf_s_vrstvami-01Úprava konfigurace ovladače tisku

02-TAC-Jak_vytvorit_pdf_s_vrstvami-02Otevřený výkres ve formátu PDF s vrstvami Adobe Readeru

Jak vytisknout více výkresů do jednoho PDF najednou?

Pro MicroStation V8i a novější verze

Uživatelé často z MicroStationu tisknou do formátu PDF více výkresů najednou a pak je předávají dál buď jako balíček více nezávislých výkresů, nebo je spojují do jednoho souboru pomocí jiných aplikací. MicroStation ale umožňuje vytvořit jedno PDF s více výkresy automaticky.

Řešení spočívá v použití nástroje Organizátor tisku (nabídka Soubor > Organizátor tisku), postup je následující:

 1. Nejprve se nadefinuje tisková dávka, tj. určí se, které soubory nebo celé složky se budou tisknout. To lze učinit pomocí ikon Přidat složky do sady a Přidat soubory do sady.
 2. V nastavení tiskárny (dialog Organizátor tisku > Soubor > Nastavení tiskárny) se vybere ovladač pdf.pltcfg.
 3. Spustí se tisk a v dialogu Tisknout se parametr Předat jako nastaví na Jedna tisková úloha.

Poznámka: Možnosti nástroje Organizátor tisku jsou mnohem rozsáhlejší, je možné nastavit velké množství parametrů, jakým způsobem bude tisk probíhat, jejich popis je ale mimo rozsah této rubriky.

02-TAC-Jak_vytisknout_najednou_vice_vykresu-01Spuštění tisku více výkresů jako jedné tiskové úlohy

Jak na síťový rendering?

Pro MicroStation V8i (SELECTseries 1) a novější verze.

Od verze MicroStation V8i (SELECTseries 1) obsahuje MicroStation profesionální stínovací jádro Luxology (vyvíjené pro program modo), které nahradilo dříve používané proprietární renderovací technologie Bentley. V porovnání s nimi nabízí Luxology kromě mnoha nových funkcí a kvalitnějších výstupů také automatické využívání více jader a více procesorů pro výpočet vizualizací a animací, což proces zpracování výrazně urychluje. Ani to ale nemusí stačit v případě složitých modelů s výpočetně náročnými materiály, jako je sklo nebo vodní plocha, nebo zpracování animace s desítkami tisíc snímků, které mohou vyžadovat desítky hodin práce počítače.

Naštěstí MicroStation ve standardní instalaci nabízí funkci síťového renderingu, kdy je výpočet (i v případě jediného obrázku) automaticky distribuován mezi více počítačů v síti. Podmínkou využívání síťového renderingu je samozřejmě funkční instalace MicroStationu stejné verze včetně platné licence na každém z využívaných počítačů.

Nastavení a spuštění renderingu je toto:

 1. Na jakémkoliv počítači, na kterém nemusí být nainstalovaný MicroStation, vytvořte složku, která bude přístupná ostatním počítačům, a přístupová práva nastavte i pro zápis. Tato složka slouží jako centrální skladiště všech souborů.
 2. Na počítačích, které chcete pro rendering využít, vyberte v nabídce Start > Všechny programy > Bentley > MicroStation položku Řídící proces pro distribuovaný rendering. Úspěšné spuštění této aplikace, která běží na pozadí, je signalizováno ikonou na hlavním panelu. Při prvním spuštění je potřeba určit umístění sdílené složky (např. \\hlavni\Luxology).
 3. Na počítači, který jste si vybrali jako řídící, otevřete v MicroStationu dialog Luxology (nabídka Pomůcky > Rendering > Luxology) a klepněte na ikonu Začít síťový rendering. Pokud chcete, aby byl i právě spuštěný MicroStation začleněn do výpočtů, zatrhněte přepínač Včetně aktuálního sezení.
 4. Pro sledování průběhu zpracování slouží dialog Správce akcí, který lze otevřít z nabídky ikony řídícího procesu na hlavním panelu.

 

02-TAC-Jak_na_sitovy_rendering-01Ikona spuštění síťového renderingu

02-TAC-Jak_na_sitovy_rendering-02Informace o stavu distribuovaného zpracování

Je potřeba vždy před umístěním buňky připojit knihovnu buněk?

Pro MicroStation V8 a novější verze

Ve starších verzích MicroStationu byl standardní postup při umísťování buněk takový, že nejprve se připojila knihovna buněk, ve které se daná buňka nacházela, a následně se buňka vybrala ze seznamu buněk. Mnoho uživatelů tímto způsobem pracuje i v novějších verzích, kde připojení knihovny již není vyžadováno, a zbytečně si tak komplikují práci.

02-TAC-Je_potreba_vzdy_pred_umistenim-01Nastavení proměnné MS_CELLLIST v dialogu Konfigurační proměnné

MicroStation (a samozřejmě také odvozené produkty jako MicroStation PowerDraft nebo Bentley Map) umožňuje nastavit konfigurační proměnnou MS_CELLLIST. Ta určuje, ve kterých knihovnách se bude buňka hledat, pokud uživatel při umísťování buňky zadá její název. Proměnná může ukazovat na jeden konkrétní soubor, na více souborů nebo na celou složku.

02-TAC-Je_potreba_vzdy_pred_umistenim-02Zobrazení seznamu buněk, na které ukazuje proměnná MS_CELLLIST

Konfigurační proměnnou je možné nastavit v dialogu Konfigurační proměnné (nabídka Prostředí > Konfiurace…). Všechny buňky odpovídající aktuálnímu nastavení proměnné MS_CELLLIST se zobrazují v dialogu Buňky (nabídka Prvek > Buňky), musí být zapnutý přepínač Zobrazit všechny buňky.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit