Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo virtuální realita

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. VRgineers a NovBox představují VR balíček pro profesionály
(Matching tags: VR brýle,XTAL,NovBox,VRgineers,RTX,Nvidia,Virtuální realita)
Fran­couz­ský Nov­Box, na­bí­ze­jí­cí ši­ro­kou škálu spe­ci­a­li­zo­va­ných po­čí­ta­čů pro pro­fe­si­o­ná­ly z ob­las­ti vir­tu­ál­ní re­a­li­ty a fil­mo­vé pro­duk­ce, a VR­gi­neers, ...
Středa, 29 Červenec 2020
2. Webinář živě: Znovuobjevení VR a spolupráce v roce 2020
(Matching tags: PNY,COVID-19,HTC,Webináře,Spolupráce,Nvidia,Virtuální realita,AEC)
Při­poj­te se k živě vy­sí­la­né­mu webi­ná­ři a po­dí­vej­te se, jak NVI­DIA Quadro RTX a HTC spo­ju­jí lidi pro­střed­nic­tvím vir­tu­ál­ní re­a­li­ty (VR). Toto part­ner­ství umož­ňu­je ...
Čtvrtek, 25 Červen 2020
3. Nová náhlavní VR souprava HP Reverb G2
(Matching tags: HP Re­verb G2,Valve,HP Inc,Náhlavní soupravy,Virtuální realita,Microsoft,Hardware)
HP Inc. před­sta­vi­la svou nej­no­věj­ší ná­h­lav­ní soupra­vu pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu (VR) HP Re­verb G2, vy­vi­nu­tou ve spo­lu­prá­ci se špič­ka­mi v od­vět­ví, fir­ma­mi Valve a Micro­soft. ...
Pátek, 05 Červen 2020
4. Přesné digitální kopie zboží startupu Precismo pro použití ve virtuální realitě
(Matching tags: Virtuální realita,3D skenování,Precismo,Nation 1,Reklama,StartUp,Zboží)
Spo­leč­nost Pre­cismo síd­lí­cí po­blíž Prahy vy­vi­nu­la uni­kát­ní tech­no­lo­gii pro fo­to­re­a­lis­tic­ké 3D ske­no­vá­ní s vy­u­ži­tím au­to­nomní­ho ro­bo­ta. Kli­en­tům po­má­há pro­vo­zo­vat ...
Pátek, 15 Květen 2020
5. HTC nabízí v akci Half-Life: Alyx ke každému Vive Pro Full Kitu
(Matching tags: Virtuální realita,HTC,HTC Vive,Headsety,Half-Life: Alyx,Vive Pro,Full Kit,Wireless)
Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la, že od 11. květ­na do 25. květ­na bude k he­ad­se­tu HTC Vive Pro Full Kit při­klá­dat kód ke sta­že­ní žá­da­né­ho ti­tu­lu Half-Life: Alyx. Pří­z­niv­ci vir­tu­ál­ní ...
Úterý, 12 Květen 2020
6. Bezplatná HTC Vive Sync beta pro vzdálenou spolupráci s VR
(Matching tags: Virtuální realita,HTC,Vive,Sync)
Spo­leč­nost HTC na­bíd­la ce­lé­mu světu zdar­ma svou ko­o­pe­rač­ní apli­ka­ci HTC Vive Sync. Ta na­po­má­há s ře­še­ním si­tu­a­ce, kdy se part­ne­ři a za­měst­nan­ci ne­mo­hou vídat osob­ně ...
Čtvrtek, 30 Duben 2020
7. Prohlížeč virtuální reality (VR) vhodný pro průmysl
(Matching tags: CAD,Virtuální realita,FBX,i4 VIRTUAL REVIEW,3D modely,CAD Schröer,Prohlížeč)
Nová verze (2.0) i4 VIR­TU­AL RE­VIEW VR Viewer před­sta­vu­je ob­rov­ský skok vpřed v nové tech­no­lo­gii pro prů­mys­lo­vé apli­ka­ce. i4 Vir­tu­al Re­view je na trhu již více než rok a od ...
Čtvrtek, 23 Duben 2020
8. Rozšířená řada nových VR headsetů VIVE Cosmos od HTC
(Matching tags: Hardware,Virtuální realita,HTC,Vive,Headsety,Náhlavní soupravy,Cosmos)
Spo­leč­nost HTC před­sta­vi­la 20. února nové va­ri­an­ty ná­h­lav­ní soupra­vy HTC VIVE Cos­mos vy­u­ží­va­jí­cí její uni­kát­ní mo­du­la­ri­ty. Kromě no­vých souprav VIVE Cos­mos Elite, Cos­mos XR a Cos­mos ...
Čtvrtek, 20 Únor 2020
9. Virtuální továrna se stává realitou
(Matching tags: Virtuální realita,CAD Schröer,FBX,M4 VIRTUAL REVIEW,Virtuální továrna)
Vir­tu­ál­ní re­a­li­ta (VR) se stává běž­nou díky ros­tou­cí po­pu­la­ri­tě v her­ním prů­mys­lu. Také prů­mys­lo­vé spo­leč­nos­ti si nyní uvě­do­mu­jí vý­ho­dy této tech­no­lo­gie a za­čí­na­jí ...
Středa, 22 Leden 2020
10. HTC nabízí během Black Friday VR headsety výrazně levněji
(Matching tags: Alza,HTC,Vive,Black Friday,Nay,VR head set,Hardware,Virtuální realita)
Spo­leč­nost HTC zve­řej­ni­la své Black Fri­day sle­vy na VR he­ad­se­ty a pří­slu­šen­ství. Vý­rob­ce se ten­to­krát ne­spo­ko­jil s pou­hý­mi sle­va­mi na jed­not­li­vé se­ty vir­tu­ál­ní ...
Středa, 27 Listopad 2019
11. Před­sta­ve­ní plzeňské zóny pro prů­my­sl 4.0 ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě
(Matching tags: Průmysl 4.0,Panattoni Europe,Plzeň-Bory,Virtuplex,VRgineers,Virtuální realita)
Sta­vi­tel prů­mys­lo­vých zón Pa­natto­ni Eu­ro­pe před­sta­vil v praž­ské la­bo­ra­to­ři spo­leč­nos­ti Virtu­plex svůj nový pro­jekt na Bor­ských te­ra­sách v Plzni. Bez dlou­hé pre­zen­ta­ce ...
Středa, 14 Srpen 2019
12. Siemens přichází se Solid Edge 2020
(Matching tags: 2020,CAD,Simulace,Virtuální realita,Siemens,Solid Edge,3D modely,Validace)
... realitu, více možností validačních nástrojů, definice na základě modelu nebo 2D nesting. Návrh se dá pomocí Solid Edge 2020 sdílet a zobrazit jak v rozšířené, tak virtuální realitě. Integrovány byly ...
Středa, 12 Červen 2019
13. IrisVR vydává Prospect pro Oculus Quest
(Matching tags: Software,Virtuální realita,Facebook,IrisVR,Prospect,Oculus Quest)
Řešení IrisVR pro virtuální realitu nabízí nově software pro náhlavní sou­pra­vu Oculus Quest VR od společnosti Facebook, jenž původně měl být dostupný již před víc jak týdnem. Tato souprava je sa­mo­sta­t­ná, ...
Neděle, 02 Červen 2019
14. Systém virtuální reality HTC Vive Pro Eye jde do prodeje
(Matching tags: HTC Vive,Pro Eye,Advantage,SteamVR 2.0,Vive Wireles,Virtuální realita)
HTC oznámila 15. 5. zahájení prodeje profesionálního systému virtuální reality s integrovaným sledováním pohybu očí HTC Vive Pro Eye. Novinka nabízí možnost interakce pouhým pohledem a nová vstupní ...
Středa, 15 Květen 2019
15. Simulace technologických procesů pomocí virtuální reality
(Matching tags: PLM,BIM,Simulace,Virtuální realita)
... praxi globálně napříč odbornými týmy je o to složitější. Zobrazovací systémy vázané na principy virtuální reality mohou být v této oblasti výrazně nápomocny. Spojení rychlé komunikace s precizně ...
Úterý, 16 Leden 2018
16. Nové funkce CPQ, VR, AR v Powertraku V11 od Axonomu
(Matching tags: Verze 11,Konfigurace,CPQ,VR a AR,Powertrak,Axonom,Vizualizace,Virtuální realita)
Světový poskytovatel softwaru pro konfiguraci a virtuální zobrazení produktů, společnost Axonom, oznamuje vydání svého CPQ řešení Powertrak ve verzi 11. Jde o sadu 2D a 3D konfigurátorů ...
Středa, 09 Leden 2019
17. HTC Vive nabízí prémiovou řadu VR produktů
(Matching tags: HTC Vive,Qualcomm,Snapdragon,835,VR Platform,Hardware,Virtuální realita,Mobile)
Společnost HTC Vive nově pro virtuální realitu nabízí novou platformu Qualcomm Snapdragon 835 Mobile VR Platform, a také hardware i software pro komerční využití. V současné době produkty ...
Úterý, 04 Prosinec 2018
18. Black Friday zlevňuje HTC produkty virtuální reality
(Matching tags: HTC,Oculus Rift,HTC Vive,Black Friday,Virtuální realita,Slevy)
HTC představila slevy pro letošní Black Friday. Největší radost při­ne­sou fanouškům virtuální reality. Ti budou mít od 23. do 26. listopadu mož­nost získat náhlavní soupravu HTC Vive Pro se slevou ...
Pondělí, 19 Listopad 2018
19. WorldViz vydává VizMove VR 2.0
(Matching tags: Virtuální realita,Python,Vizard 6,Vizbox,WorldVi,VizMove VR 2.0)
... software a hard­wa­re. Pokud jde o software, jeden se jmenuje Vizible, je bez kódování a umožňuje tvorbu a spolupráci v oblasti virtuální reality for­mou „táhni a pusť“. ...
Čtvrtek, 11 Říjen 2018
20. CAD Schroer vydává M4 VIRTUAL REVIEW
(Matching tags: M4 VIRTUAL REVIEW VR-Viewer,CAD Schröer,Prohlížeč,Virtuální realita)
Prohlížeč virtuální reality M4 Virtual Review (VR-Viewer) od firmy CAD Schroer umožňuje nahrát 3D CAD data do prostředí virtuální reality, kde je lze „prohlédnout“ více smysly pomocí notebooku s Windows ...
Středa, 03 Říjen 2018
21. LISTA a Vidmar představují VR 3D Visual Planning
(Matching tags: IMTS 2018,LISTA,Vidmar,VR 3D Visual Planning,Software,Virtuální realita)
... 3D Visual Planning. Ten umožňuje uživatelům navržení a zobrazení uspořádání vlastního zařízení uživatele, a díky využití virtuální reality doslova pro­chá­zet návrhy a určit tak přesná řešení ...
Čtvrtek, 13 Září 2018
22. Aktualizace Gravity Sketch na verzi 1.5
(Matching tags: Virtuální realita,Verze 1.5,Gravity Sketch,VRFocus,Aktualizace)
VRFocus vydává ve verzi 1.5 svůj nástroj pro 3D navrhování s využitím virtuální reality, Gravity Sketch. Aktualizace obsahuje nové rýsovací ná­s­tro­je, např. Draw with Normals, kdy při kreslení ...
Úterý, 11 Září 2018
23. SOFTconsult nabízí SimLab Composer 9 v češtině
(Matching tags: SimLab Composer 9,Vizualizace,Simulace,Virtuální realita,Animace,SOFTconsult,Lokalizace,Čeština)
SOFTconsult – prodejce (oficiálně Reseller) softwaru Sim­Lab Com­­po­ser společnosti Sim­Lab Soft, uvedl novou verzi 9 v českém jazyce. Sim­Lab Composer poskytuje nástroje virtuální reality, simulace, ...
Pondělí, 27 Srpen 2018
24. HTC Vive bez kabelů – přichází Vive Wireless Adapter
(Matching tags: Hardware,Virtuální realita,Předobjednávky,HTC Vive,Vive Wireless Adapter)
Společnost HTC Vive oznámila v rámci veletrhu Gamescom zahájení předobjednávek bezdrátového modulu Vive Wireless Adapter. Uživatelé virtuální reality tak získají možnost zbavit se kabelu, který ...
Úterý, 21 Srpen 2018
25. StarVR představuje náhlavní soupravu StarVR One
(Matching tags: Hardware,Virtuální realita,StarVR,Náhlavní souprava,StarVR One)
Nová souprava StarVR One nabízí nejmodernější optiku, zobrazení optimalizované pro virtuální realitu ve 100% rozsahu lidského vidění (konkrétně 210° horizontálně a 130° vertikálně), integrované ...
Neděle, 19 Srpen 2018
26. Prospect verze 2.3 od IrisVR s podporou Navisworks
(Matching tags: Navisworks,Verze 2.3,BIM,Autodesk,Virtuální realita,IrisVR,Prospect)
... do virtuální reality a zde jej dále zkoumat a hledat chyby nebo jej sdílet. Není tedy již nutné exportovat FBX soubory z Navisworks a importovat je do Prospectu. Ve virtuální ...
Čtvrtek, 16 Srpen 2018
27. WorldViz spouští Vizard 6
(Matching tags: Virtuální realita,Python,WorldViz,Vizard 6,VizConnect,Vizbox)
Vizard 6 je novou verzí vývojářské VR platformy, založené na jazyce a knihovnách Python. Zaměřuje se na tři oblasti: podporu nových VR náhlavních souprav a periferií třetích stran, ...
Úterý, 14 Srpen 2018
28. Centric představuje mobilní aplikaci 3D Sample Review
(Matching tags: Centric,Vzorky,3D Sample Review,mobilní aplikace,Oděvní průmysl,PLM,Virtuální realita)
... díky využití 3D technologií a nástrojů virtuální a rozšířené reality.  ...
Čtvrtek, 02 Srpen 2018
29. Enscape vychází ve verzi 2.3
(Matching tags: Vykreslování,Enscape,ArchiCAD,Verze 2.3,Design,Virtuální realita,Architektura)
... v reálném čase a pro virtuální realitu. Materiály, světla apod. jsou rozpoznány a automaticky aktualizovány, když se změní. Při tvorbě videa je možné vložit a editovat klíčové ...
Úterý, 10 Červenec 2018
30. Tobii Pro přichází s nástrojem Tobii Pro VR Analytics
(Matching tags: Virtuální realita,Interakce,Unity,Tobii Pro,VR Analytics,Pohyb očí)
Nástroj Tobii Pro VR Analytics umožňuje studovat pohyby očí a za­pra­co­vat výsledky do prostředí 3D virtuální reality Unity. Je založen na ana­ly­ti­c­kém nástroji, který firma získala ...
Pátek, 01 Červen 2018
31. Byl zahájen Czech VR Fest 2018
(Matching tags: Virtuální realita,2018,VR/AR,Czech VR Fest,AVRAR,Cleverlance)
Ve čtvrtek 10. 5. ráno proběhlo v pražských Dejvicích slavnostní za­há­je­ní druhého ročníku festivalu virtuální a rozšířené reality Czech VR Fest 2018. Návštěvníci tam mohou vyrazit až do neděle. ...
Pátek, 11 Květen 2018
32. AMC Bridge aktualizuje VR-Architecture pro Android
(Matching tags: Aktualizace,AMC Bridge,Stavebnictví,Virtuální realita,Android,VR-Architecture)
Výzkumný program společnosti AMC Bridge se soustředí na pro­zkou­má­ní a prototypy potenciálního využití mobilních zařízení a virtuální reality v AEC aplikacích. Nejnovějším příkladem ...
Středa, 09 Květen 2018
33. Kompletní profesionální balení HTC Vive Pro
(Matching tags: Pro,Simulace,Virtuální realita,HTC,Vive,2.0 Kit,Výcvik,Headset,Vive Enterprise Advantage)
HTC Vive představilo 23. dubna kompletní sadu profesionální virtuální reality HTC Vive Pro 2.0 Kit, určené především pro použití ve firemní sféře. Sada nabídne nejen vylepšené rozlišení, audio a bez­kon­ku­ren­ční ...
Středa, 25 Duben 2018
34. Virtalis představí Visionary Render 2 na Hannover Messe
(Matching tags: Hannover Messe,Virtalis,Visionary,Render 2,VR modely,Virtuální realita,MCAD)
Koncem dubna na veletrhu Hannover Messe 2018 v hale Digital Factory Hall předvede společnost Virtalis po čtyřech letech novou verzi svého produktu pro virtuální realitu Visionary Render ...
Čtvrtek, 12 Duben 2018
35. Do Evropy přichází investiční program Vive X
(Matching tags: Virtuální realita,Evropa,HTC,Vive X,Investiční program,Dave Haynes)
HTC Vive oznámilo rozšíření programu pro podporu začínajících společností v oblasti virtuální reality Vive X. Londýnské pracoviště, které bude řídit Dave Haynes, zprostředkuje evropským startupům ...
Úterý, 03 Duben 2018
36. Digital Domain kupuje 3Glasses
(Matching tags: Virtuální realita,Akvizice,Digital Domain,3Glasses,VR Technology Holdings,3Box)
Společnost Digital Domain Holdings, nabízející zařízení pro vizuální efekty a virtuální realitu, koupila 60 % VR Technology Holdings ze Shenzhenu (známější jako 3Glasses). Rozšíří tím své portfolio ...
Úterý, 27 Březen 2018
37. STYLY Gallery pro virtuální realitu
(Matching tags: Virtuální realita,Gallery,HMD,Styly,STYLY VR VIEWER,WebView)
Cloudová služba STYLY s využitím internetového prohlížeče nabízí ob­sah pro virtuální realitu a nově také Styly Gallery. Uživatelé zde mohou sdílet své práce s druhými. V nabídce je ...
Čtvrtek, 15 Březen 2018
38. Analýza místa činu s FARO Zone 3D 2018
(Matching tags: Místo činu,Zone 3D,Bezpečnostní složky,Forenze,Virtuální realita,Faro)
Platforma FARO Zone 3D je určena vyšetřovatelům a bezpečnostním pracovníkům pro zajištění místa činu, dokumentaci, rekonstrukci a analýzy. FARO Zone 3D 2018 jako první využívá virtuální realitu ...
Pátek, 02 Březen 2018
39. IR Architects vydává Architectural Virtual Reality Studio
(Matching tags: Stavebnictví,Virtuální realita,Interiéry,IR Architects,AVR Studio)
Architectural Virtual Reality Studio (AVR) od IR Architects se zaměřuje na oblast architektury a designu interiérů, a to již ve fázi konceptu. Pomocí náhlavní soupravy pro virtuální ...
Neděle, 25 Únor 2018
40. HP nabízí Device as a Service i pro Apple
(Matching tags: Virtuální realita,Mac,iPhone,iPad,Apple,HP Inc.,Device as a Service,DaaS)
... byla i řešení virtuální reality nebo prediktivních analytických možností formou služby na zařízeních Win­dows, Android, iOS a macOS. Zatím je nabídka pro Apple určena pro USA, do dalších ...
Úterý, 20 Únor 2018
41. Interaktivní digitální centrum EON Reality ve Viborgu
(Matching tags: Virtuální realita,AVR,EON Reality,Interaktivní digitální centrum,Viborg,Dánsko)
... centrum (Interactive Digital Center – IDC) právě v dánském Viborgu. Základem centra je dosa­vad­ní místní herní a animační komunita, cílem pak nabídnout místo pro vývoj AVR (rozšířené a virtuální ...
Čtvrtek, 28 Prosinec 2017
42. Nové projekty v programu HTC Vive X
(Matching tags: Program,HTC,Vive X,Projekty,Rozšířená realita,Virtuální realita)
Společnost HTC zveřejnila seznam dalších firem, kte­ré získají pod­poru globálního leadera v oblasti virtuální reality HTC Vive. Program Vive X tentokrát přijal 26 společností z celého světa, ...
Čtvrtek, 30 Listopad 2017
43. DIRTT spouští VR aplikaci ICEreality
(Matching tags: Interiéry,DIRTT,VR aplikace,ICEreality,Stavebnictví,Virtuální realita,Architektura)
Společnost DIRTT je předním výrobcem interiérových konstrukcí. Nově přichází s aplikací pro virtuální realitu, jež umožňuje fázi návrhu sta­veb­ního projektu přenést do přenosných zařízení a sdílet ...
Čtvrtek, 16 Listopad 2017
44. FARO přichází se SCENE ve verzi 7.1
(Matching tags: Faro,SCENE,Verze 7.1,Software,Virtuální realita)
... projekt, tedy kompletní rozsah skenů, v plné 3D virtuální realitě, a to s pomocí VR náhlavní soupravy. Lze tak nasimulovat a porovnat s realitou doku­men­taci skutečného stavu, ...
Pondělí, 13 Listopad 2017
45. Strata vydává Spaces VR pro návrháře
(Matching tags: Virtuální realita,Licence,Strata,Spaces VR,Návrháři,Designéři)
Sada pro virtuální realitu Spaces VR je určena návrhářům, kteří mohou pracovat a svůj návrh následně prezentovat ve virtuálních „prostorách“. Tyto prostory lze sdílet se členy projektu, ...
Pondělí, 06 Listopad 2017
46. Náhlavní souprava Oculus Go pro VR za 199 dolarů
(Matching tags: Brýle,Oculus,Mark,Zuckerberg,Hardware,Virtuální realita,Google)
Začátkem roku 2018 se na trhu objeví samostatná náhlavní souprava pro virtuální realitu Oculus Go za cenu 199 dolarů. Oznámil to 11. října na tiskové konferenci Oculus Connect majitel Facebooku Mark Zuckerberg. ...
Pátek, 13 Říjen 2017
47. Virtuální realita s Nvidia Holodeck
(Matching tags: Nvidia,Platforma,Holodeck,Virtuální realita)
Nvidia Holodeck je inteligentní platforma pro virtuální realitu, určená jak designérům, tak vývojářům. Rovněž zákazníci se mohou připojit a podívat se na vysoce fotorealistické simulované VR prostředí. ...
Čtvrtek, 12 Říjen 2017
48. Objevování světa s novou verzí aplikace Sygic VR Travel
(Matching tags: Aplikace,Sygic,360°,Cestování,Travel VR,Navigace,Virtuální realita)
Tvůrce navigací Sygic vyslal svého profesionálního cestovatele Michala na jednoroční cestu kolem světa s cílem vytvořit rozsáhlý soubor snímků VR z nejpůsobivějších destinací. Natočená videa ...
Čtvrtek, 28 Září 2017
49. WorldViz vydává Vizible pro virtuální realitu
(Matching tags: 3D Design,Virtuální realita,Vizible,3D navrhování,WorldViz)
Nové možnosti sdílení virtuální reality, např. ve formě telekonferencí nebo konzultací na dálku ohledně 3D navrhování, nabídne firma WorldViz. Před několika měsíci na veletrhu Siggraph 2017 ...
Středa, 27 Září 2017
50. EyeSim Advanced Pupil Simulator pro VR
(Matching tags: Virtuální realita,EyeSim,Advanced Pupil Simulator,EON Reality,Oční lékařství,Simulator)
... Simulator (APS), který bude poprvé představen koncem září v Dubaji na 11. výročním celosvětovém setkání očních lékařů. EyeSim APS je aplikace pro virtuální realitu, jež umožňuje studentům lékařství ...
Středa, 13 Září 2017