Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Virtuální Singapur vzniká ve spolupráci s Dassault Systèmes

Pátek, 24 Červenec 2015 07:09

Tags: 3D model | Dassault | Foundation | National | NRF | Research | Singapur | Systèmes | Virtual Singapore

Virtualni Singapur Foto 1-350-1530Společnost Dassault Systèmes spolupracuje s National Research Foundation (NRF) a Úřadem předsedy vlády Singapuru na rozvoji realistického 3D modelu s názvem Virtual Singapore, tedy Virtuální Singapur. Díky pokročilé informační a modelovací technologii budou do projektu Virtuálního Singapuru nahrána statická a dynamická data společně s důležitými informacemi o městě. Virtuální Singapur je platforma s bohatým datovým prostředím a vizualizačními technikami, určená pro obyvatele, firmy, vládu a vědce, kteří v ní budou moci vyvíjet nástroje a služby řešící nové a komplexní problémy, kterým Singapur čelí.

Tento projekt bude založen na 3DExperiencity od Dassault Systèmes a vytvoří dynamický 3D model Singapuru propojující všechny zúčastněné strany v rámci jednoho zabezpečeného a řízeného prostředí. Model bude využívat analytické údaje a simulovat modelování, díky čemuž bude možno testovat návrhy a služby, plánovat, rozhodovat, zkoumat technologie a navazovat spolupráci.

Virtualni Singapur Foto 1-640-1530

Geometrické, geoprostorové a topologické snímky, stejně jako starší demografická, pohybová nebo klimatická data včetně těch v reálném čase, umožní uživatelům Virtuálního Singapuru vytvořit rozmanité vizuální modely a rozsáhlé realistické simulace města. Uživatelé tak mohou prozkoumat vliv urbanizace na samotné město a vyvinout řešení, které optimalizuje logistiku, řízení a operace související se životním prostředím a zvládáním přírodních katastrof, infrastrukturou, bezpečností a komunitními službami.

Virtualni Singapur Foto 2-640-1530

Projekt 3DExperiencity od Dassault Systèmes je založený na platformě 3DExperience a poskytuje škálovatelný a jednotnou osu dění, pro reprezentaci, rozšíření a zlepšení reálného prostředí a pro správu dat, procesů a lidí v udržitelně rozvíjejících se městech. 3DExperiencity zahrnuje architekturu, infrastrukturu, plánování, zdroje a obyvatele prostřednictvím virtualizačních, simulačních a kooperačních nástrojů.

Výzkum, inovace a podnikání jsou klíčové pro rozvoj Singapuru, jakožto ekonomiky a společnosti založené na znalostech. Ty pomáhají poskytovat řešení ke zlepšení života, tvořit nové pracovní příležitosti a otevírat nové možnosti pro podnikání. Virtuální Singapur byl spuštěn v prosinci 2014 jako součást singapurského projektu Smart Nation. Do roku 2018 by měla být celá platforma kompletní.


Mohlo by vás zajímat: