Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kam míří trh s IoT ­– BOOTIQ se svou laboratoří vytváří zdravé kanceláře a domácnosti, pomáhá i startupům v čele s Actijoy

Autor článku: Redakce   

Tags: Actijoy | BOOTIQ | IoT

vimronČes­ká tech­no­lo­gic­ká sku­pi­na BOOTIQ, kte­rá vyt­vá­ří komp­lex­ní IT pro­jek­ty pro zná­mé kor­po­ra­ce i za­čí­na­jí­cí start­upy, před­sta­vu­je vlast­ní IoT la­bo­ra­toř, po­mo­cí kte­ré vyt­vá­ří zdra­vé kan­ce­lá­ře a do­mác­nos­ti. K to­mu po­u­ží­vá sa­du sen­zo­rů a dal­ších za­ří­ze­ní, kte­ré na­sa­dí pro kon­krét­ní­ho kli­en­ta. Ana­ly­zu­je tak uži­va­tels­kou zku­še­nost, je­jí pří­no­sy a ce­lý sys­tém dá­le roz­ví­jí. Ten pak na­bí­zí kli­en­to­vi ja­ko pří­pad uži­tí a umož­ňu­je mu upra­vit si jej dle vlast­ní pot­ře­by. Tým BOOTIQ se za­mě­řu­je na ma­xi­mál­ní vy­tě­že­ní mož­nos­tí jed­no­du­chých sen­zo­rů a mě­ři­čů tep­lo­ty, vzdu­chu a dal­ších ve­li­čin. Na seg­ment zdra­ví se dí­vá ho­lis­tic­ky, spo­lu­pra­co­val na­přík­lad na vý­vo­ji ap­li­ka­ce start­upu Acti­joy, kte­rý se za­mě­řu­je na sle­do­vá­ní zdra­ví psů, za vy­u­ži­tí svých dvou IoT za­ří­ze­ní.

„V BOOTIQ jsme se rozhodli jít cestou sledování kvality života a zdraví. Tyto věci však nelze vymýšlet od stolu, ale je třeba sledovat konkrétní příklady z terénu. Typicky přijde klient, který chce měřit kvalitu prostředí v kanceláři, včetně vlhkosti vzduchu, teploty či hladiny kyslíku. My do jeho kanceláře vybraná zařízení přineseme a necháme je klienta pár měsíců testovat. Jedině na základě zpětné vazby zjistíme, zda mu nasazení systému přináší očekávaný efekt. Pokud ano, můžeme svoje poznatky dále rozvíjet. Neděláme však produkt pro koncového zákazníka, ale baví nás hledat podobná řešení a nabízet je jako use case, který si daný klient dle potřeby upraví. Samotné technologie jsou totiž dostupné a známé, objevují se však stále nové a překvapivé možnosti jejich využití a vzájemného kombinování,“ říká Marcel Červený, CEO technologické skupiny BOOTIQ.

BOOTIQ se tak staví do role průkopníka, který zkoumá využití různých zařízení a jejich zapojení do funkčních ekosystémů. Zároveň řeší jejich kompatibilitu. Typicky to jsou meteostanice, měřiče teploty, vlhkosti vzduchu či hladiny kyslíku. Dále to jsou pohybové senzory, světelná čidla, měřiče vody či chytré zásuvky. Tým BOOTIQ během testování sleduje, zda si uživatel dělá správný návyk a technologii používá přirozeně. To vše umí změřit a soustředí se pak na ty věci, které se osvědčily.

BOOTIQ pomohl s vývojem aplikace startupu Actijoy

Zakladatelé startupu Actijoy přišli s aplikací, která dokáže monitorovat zdravý životní styl jejich psa. Jejich řešení se skládá ze setu chytrých misek zaznamenávajících příjem vody a jídla a chytrého obojku monitorujícího aktivitu a odpočinek psa. Zařízení odesílají do aplikace, s jejímž vývojem tým BOOTIQ pomohl, pravidelně data, která jsou následně zpracována a vyhodnocena. Výsledek lze sdílet jak s veterinářem či psím trenérem, tak s ostatními uživateli. Pokud jsou v některých datech výkyvy, aplikace uživatele upozorní, že něco není v pořádku.


„Jsme rádi, že se BOOTIQ připojil k našemu týmu a pomohl s vývojem aplikace, především s trenérem psí kondice, jehož nedílnou součástí je i využití dat z hardwarových zařízení. Zpočátku jsme se zabývali zejména zdravím, postupem času jsme však přidali i další funkce, které dokážou péči o psa zpříjemnit. Naše ambice jdou ale ještě dál – chceme udržet chovatele aktivní a motivované také v dlouhodobém horizontu. Aplikace proto obsahuje různé výzvy a soutěžní motivace. Rovněž se snažíme, aby lidé sdíleli data nejen s veterináři, ale také mezi sebou navzájem. Díky tomu dokážou poskytnout svým psům daleko přehlednější a kvalitnější péči,“ říká Robert Hašek, spoluzakladatel a CEO Actijoy.

IoT zavádí ve velkém automobilky i stavitelé kanceláří

Obrovský zlom nastane v okamžiku, kdy sami výrobci budou vyrábět věci, které se připojí k internetu. A postupně se dostanou i do domácností a kanceláří. Dobrým příkladem je společnost HB Reavis, která chytré kanceláře staví. Ta velmi pečlivě sleduje, jaký má pracovní prostor vliv na produktivitu zaměstnanců. Pomyslnou pyramidou, jejíž základy představuje péče o zdraví a efektivitu zaměstnanců přes lákání nových talentů a jejich nadšení do práce až po rychlejší inovace, se inspirovali i v BOOTIQ.

Princip IoT využívají i automobilky, které představují vlastní řešení. Velmi snadno lze na dálku zamknout celé auto. Řada z nich dodává při koupi vozu i vlastní aplikaci a k tomu související produkty, například trackování vozu a či knihu jízd. „Zařízení jsou zatím jednoduchá, proto je dobré začít od toho nejjednoduššího. Stále kvalitnější jsou například i produkty operátorů, se kterými se běžně setkáváme. Například O2 nabízí Smart Box, který funguje jako vstupní brána a lze k němu připojit řadu zařízení, od různých čidel a měřidel až po chytré zásuvky či hlavice topení. Může nastat situace, kdy uživatel jede na chalupu a není si jistý, zda nechal rychlovarnou konvici v zásuvce, nebo vypnul topení. Pomocí aplikace si to může snadno zkontrolovat a nemusí volat přátelům či se vracet v polovině cesty zpět domů,“ popisuje Marcel Červený.

Více o BOOTIQ

BOOTIQ je vývojářská společnost, která vytváří komplexní IT projekty pro známé korporace i začínající startupy. Početná skupina profesionálních vývojářů, analytiků, testerů, architektů a adminů společně pracuje na projektech, při kterých vzniká chytrý software či webové aplikace, a poradí si i se specifickým zadáním, jako je výstavba velkých databází nebo zpracování a vizualizace velkých dat. Sehranou partu více než 300 technologických odborníků, kteří i přes svoji velikost nadále věří v myšlenku „Smart Software Garage“, najdete v Plzni, Praze, Jihlavě, ve Zlíně, v Olomouci, Brně či v Bratislavě a Popradě. Služeb BOOTIQ využívají firmy T-Mobile, Plzeňský Prazdroj, GTS Alive – ISIC, Škoda Auto, Unipetrol, Zoot a více než stovka dalších klientů.

https://www.bootiq.io/


Mohlo by vás zajímat: