Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Shining 3D EinScan H2 – ruční skener za zaváděcí cenu

Autor článku: Redakce   
Pátek, 04 Srpen 2023 10:18

Tags: 3D skenery | 3Dwiser | EinScan H2 | Shining 3D

Shining 3D-EinScan H2-23313Dwi­ser, dis­tri­bu­tor vý­rob­ků Shi­ning 3D, před­sta­vu­je 2. ge­ne­ra­ci ruč­ní­ho 3D ske­ne­ru pro sní­má­ní ba­rev­ných tex­tur s vy­so­kým roz­li­še­ním, který na­bí­zí prak­tic­ké spo­je­ní dvou zdro­jů svět­la – in­fra­čer­ve­né­ho a LED. Ein­S­can H2 oce­ní­te třeba při pl­no­ba­rev­ném sní­má­ní lid­ské­ho těla, včet­ně ob­li­če­je a vlasů. Ske­no­vá­ní tváře je bez sil­né­ho svět­la do očí velmi kom­fort­ní.

No­vin­ka si po­ra­dí se sní­má­ním ma­lých i vel­kých scén, ob­jek­tů v úzkém i ši­ro­kém pro­sto­ru.

Detailní představení skeneru EinScan H2

 


Mohlo by vás zajímat: