Dassault - SolidWorks
Siemens
Google překladač: English Deutsch
Bentley
SIEMENS - PLM automation
Hannover Messe
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Ultimaker Cura integruje skenovací software HP

ultimaker cura-1812Výrobce 3D tiskáren Ultimaker nově integruje skenovací software HP do Ultimaker Cura, což zjednodušuje 3D tisk skenů z produktů Sprout a 3D Structured Light Scanner Pro S3 od HP. V současné době Ultimaker Cura podporují i další 3D aplikace jako Siemens NX nebo Solidworks. HP spolupracuje s prodejci softwaru na integraci řešení pro výrobu 3D tištěných částí, a to od návrhu až po výrobu samotnou. Navíc s možností kombinace skenování a 3D tisku za účelem nahrazení zastaralých dílů nebo při výuce.

Construsoft
 

EMA nabízí zdarma 14 milionů komponent

ultra librarian-1812Společnost EMA Design Automation, která nabízí EDA řešení pro au­to­ma­ti­za­ci elektronických návrhů, uvolnila zdarma svou knihovnu 14 mi­li­ónů elektronických komponent a kolekcí ověřených symbolů, kom­pakt­ních ploch nebo modelů 3D STEP, a to na www.ultralibrarian.com. Za méně než dva roky tak EMA zvýšila počet prvků ze sedmi milionů na dvojnásobek. Tým Ultra Librarian toho dosáhl i tím, že využívá desktopový software Ultra Librarian Desktop, jenž nabízí so­fi­sti­ko­va­nou kombinaci šablon, extrakce PDF nebo ověřovacích algoritmů.

Celý článek...
 

EPLAN na veletrhu AMPER 2018 v Brně

DSC06366Na veletrhu AMPER 2018 představí EPLAN software Syngineer pro­po­ju­jí­cí prostřednictvím mechatronické struktury systémy MCAD, ECAD a software pro PLC. Usnadnění komunikace a změnového řízení na­příč různými obory a urychlení konstrukčního a vývojového procesu v oblastech mechanického, řídicího a softwarového inženýrství budou hlavním tématem našeho stánku. Propojením činností v pro­cesu do­chá­zí ke zjednodušení vedení projektu. Aktuální přehled o všech čin­no­s­tech na  projektu snižuje administrativu a chybovost při vedení pro­je­k­tu. Dalším nosným tématem bude Průmysl 4.0. EPLAN představí společně s Rittalem možnost vývoje výrobků od návrhu až po výrobu.

Celý článek...
 

CAD Software Solutions nabízí High Speed WebGL

SPPT-3-1811High Speed WebGL je určeno pro velké sestavy a komplexní CAD ná­vr­hy, kde již nestačí běžné HTML s využitím WebGL a Threejs. Je sou­čá­stí doplňku Spare Parts Place Toolkit pro Inventor a nabízí mo­di­fi­ko­va­nou verzi Threejs pro přímé načítání a vykreslování nativního formátu softwarových CAD řešení. Pro rychlost načítání a vykreslování je podstatná geometrie návrhu a velikost souboru, proto technologie SparePartsPlace zjednodušuje, optimalizuje a strukturuje velké CAD sestavy i geometrie pro snadnou manipulaci s nimi.

Celý článek...
 

Unreal Engine – kompletní sada pro CAD vizualizace

Nicom obrazek-01-350-1811O vizualizační aplikaci Unreal Engine jsme již informovali v před­cho­zích článcích, ve kterých jsme uvedli důvody, proč pro CAD vizualizace použít tuto apku. Vývojáři UE však jedou dál na plné obrátky a dnes Unreal Studio obsahuje nástroje a služby pro urychlení vašich fi­rem­ních pracovních postupů s Unreal Engine.

Celý článek...
EPLAN
 

Soft8Soft vydal Verge3D 2.2 pro 3ds Max

Verge3D smoothing-groups-1811Po měsíci od prvního vydání vychází nová verze Verge3D, jež zahrnuje přepracovaný systém fyzických materiálů, podporu pro editované nor­má­ly a skupiny vyhlazených ploch, stíny a průhlednost, další puzzle s příkazy a nechybějí ani opravy chyb. Barvy vrcholů lze nyní využít mí­s­to textur a ušetřit šířku pásma pomocí mapy Vertex Color a mo­di­fi­ká­to­ru VertexPaint. Průhlednost je možné nastavit u standardních i fy­zi­c­kých materiálů, a to v pěti typech: Opaque (neprůhlednost), Blend (prolínání), Add (přidání), Mask (maska) a Auto (automaticky). Nově podporovány jsou stíny pro různé světelné zdroje s nabídkou vybrat velikost a rozsah.

Celý článek...
 

STYLY Gallery pro virtuální realitu

web Styly Gallery-1811Cloudová služba STYLY s využitím internetového prohlížeče nabízí ob­sah pro virtuální realitu a nově také Styly Gallery. Uživatelé zde mohou sdílet své práce s druhými. V nabídce je přes 1 000 VR scén ve formě hudebních videí, uměleckých a módních výstav nebo vizuálního vy­prá­vě­ní, které lze nejen zažít, ale také využít pro svou vlastní tvorbu. Postup je jednoduchý – stačí se přihlásit do Styly Gallery, kliknout na VR scé­nu podle svého výběru, kliknout na ikonu rozhraní HMD vpravo dole a pak už jen využít VR. Potřeba bude ještě stáhnout Styly VR Viewer. Novinkami jsou i VR funkce fotoaparátu a WebView.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

Den otevřených dveří PRIMA

Pondělí, 12 Březen 2018 11:45

Pozvanka DOD-2018-1811Společnost PRIMA Bilavčík zve obchodní přátele a fanoušky měřicí techniky na tradiční Den otevřených dveří PRIMA, který se uskuteční 11. dubna 2018 v prostorách firmy v Uherském Brodě. Účastníci se mo­hou těšit na prohlídku firmy, jejíž součástí jsou měřicí a školicí la­bo­ra­to­ře, prezentace měřicích programů, diskusi s firemními spe­cia­li­sty a další doprovodný program. Akce začíná v 9 hodin přivítáním hostů a prohlídkou prostor firmy. V 11 hodin je naplánován přesun k pro­hlí­d­ce školicího centra (300 m) a ve 13 hodin zakončení a roz­lou­če­ní s účastníky akce.

Autor článku: Karel Heinige

Tags: Den otevřených dveří | Měření | PRIMA Bilavčík | Vzdělávání

 

Na HANNOVER MESSE s elektronickou vstupenkou zdarma

Úterý, 20 Únor 2018 08:31

DSC08117-1808Prestižní mezinárodní veletrh Hannover Messe (23.– 27. 4. 2018) je téměř za dveřmi a díky veletržní správě Deutsche Messe mohou naši čtenáři navštívit tuto akci prostřednictvím permanentních elek­tro­ni­c­kých vstupenek (eTickets) zdarma. Kliknutím na odkaz se dostanete přímo k registračnímu formuláři, přes který si elektronické vstupenky (eTickets) zaregistrujte/aktivujete. Po zaregistrování/aktivaci obdržíte e-mail s přílohou osobní vstupenky na své jméno v podobě pdf souboru, kterou si vytisknete ve formátu A4 na tiskárně počítače a předložíte ji při vstupu na výstaviště.

Autor článku: Deutsche Messe

Tags: eTickets | Hannover | Hannover Messe | Veletrh | Vstupenky

 

Seminář o CFD simulacích v automobilovém průmyslu

Čtvrtek, 15 Únor 2018 14:19

SLT STS 3D-Simulation-Designers tcm47-1807Aerodynamické simulace, eDrive, bateriové systémy. To jsou hlavní témata, kterým se bude věnovat seminář pořádaný společností Sie­mens pod názvem Trendy a výzvy v Automotive z oblasti CFD simulací. Je určen OEM firmám a vývojářům pro automobilový průmysl. Seminář se koná 13. března v Hotelu Occidental v Praze a 14. března 2018 v Re­sor­tu Maximus v Brně. Svět kolem nás se vyvíjí a inovace již nejsou takové, jak jsme je doposud znali. Změny probíhají rychleji než kdy dřív a mají jinou formu, od IoT až k disruptivním inovacím.

Autor článku: Siemens PLM Software

Tags: Aerodynamika | Bateriové systémy | CFD | eDrive | Seminář | Siemens | Simulace | Vzdělávání

 

Nový fenomén – propojená stavba

Pátek, 04 Listopad 2016 00:00

propojena stavba ilustracniObzvlášť v dnešní době, kdy hospodářská krize velmi ovlivnila stavební průmysl, musí dodavatelé staveb o to více přemýšlet, jakým způsobem zefektivnit prováděné stavební práce tak, aby přinesly kýžený zisk. Po přečtení této první věty si každý řekne: „To víme všichni, ale dají se ještě v této situaci najít nějaké úspory?“ Jakkoli to zní nelogicky, moje odpověď na tuto otázku zní: „Investujte do nových technologií!“

Autor článku: Pavel Dostál

Tags: Caterpillar | Connected Community | GIS | Propojená stavba | Sitech | TBC

 

Výzvy digitalizace – Průmysl 4.0

Pondělí, 28 Listopad 2016 00:00

digitalizce ilustracniHistorie pamatuje řadu průmyslových revolucí, které zároveň otřásly i celou společností. Tyto průmyslové revoluce byly kromě změn ve způsobu výroby provázeny i změnami ve společnosti vedoucími i k turbulentním jevům ve společnosti a sociálním změnám. Nová průmyslová revoluce ve formě DIGITALIZACE už začala a jako vždy mnozí na ni nejsou připraveni a nevěří tomu, že to bude mít vliv na jejich způsob vydělávání. Mýlí se, a jako v dějinách často, ti nepřipravení naprosto zmizí z tohoto trhu bez ohledu na to, jak úspěšní jsou dnes. Industrial Technology Systems pomocí řešení společnosti Siemens PLM Software umí připravit firmy na novou dobu DIGITALIZACE – Průmyslu 4.0.

Autor článku: Tihomir Erdeljac

Tags: Digitalizace | IPA | PLM | Průmysl 4.0 | Siemens

 

Bremar Automotion využívá program Altair RADIOSS

Úterý, 29 Listopad 2016 00:00

bremar ilustracniBremar Automotion sídlící v Austrálii je engineeringová konstrukční firma specializující se na simulace, testování, validace a optimalizace konstrukcí s využitím počítačové techniky (Computer Aided Engineering – CAE), a to v celé řadě průmyslových odvětví, jako je automobilový průmysl, nákladní automobily a přívěsy, hornictví, průmyslové zařízení a v neposlední řadě také motorsport. Nedávno CAMS a FIA udělily firmě Bremar Automotion povolení k udílení certifikací na motorsportové ochranné rámy navrhované pomocí konečněprvkových analýz (MKP). Toto prestižní povolení k certifikaci se uděluje pouze schváleným subjektům. Tato certifikace zmocňuje firmu Bremar k nezávislým homologacím motorsportových ochranných rámů pomocí MKP, a to nejen v Austrálii, ale také jinde ve světě.

Autor článku: Případová studie

Tags: Altair | Bremar | FIA | MKP | RADIOSS

 

Automatizace CNC programování v Autodesk FeatureCAM

Pátek, 06 Leden 2017 00:00

cnc programovani ilustracniPříprava výroby může být často zdlouhavým procesem, který nepřiměřeně zatěžuje nákladovou stránku celého životního cyklu. Jedním z faktorů, který můžeme zásadně ovlivnit, je technologická část přípravy výroby, konkrétně CNC programování drah nástrojů pro obráběcí stroje. Na trhu existuje několik dobrých profesionálních řešení a každé je silné v některé oblasti. Z hlediska automatizace je předním řešením CAD/CAM systém pro frézování, soustružení a drátové řezání Autodesk FeatureCAM.

Autor článku: Pavel Šimonek

Tags: Autodesk | CAD | CAM | CNC | FeatureCAM

 

Automatizovaný přenos kusovníků z CAD do TPV2000

Středa, 11 Leden 2017 00:00

kusovnik ilustracniNa základě vzrůstajících požadavků uživatelů ERP systémů byly vytvořeny aplikace, které umožňují strojově přenášet kusovníky s 3D CAD systémů. V rámci implementace TPV2000 se také obvykle řeší návaznost na CAD prostředí – automatizace přenosu kusovníku z CAD přímo do TPV2000 bez nutnosti cokoliv manuálně znovu přepisovat.

Autor článku: Petr Rýpar

Tags: CAD | CAD2TPV | PLM | SE2TPV | Solid Edge | TPV

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci