E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Inženýrské sítě | JDTM | správa sítí

MDP GEO 01Již několikrát se na stránkách IT Systems vyskytl článek pojednávající o implementaci GIS (geografické informační systémy) do informačních struktur podniků, nechyběly též přehledy nejrůznějších funkčností, které nabízí takto pojatý datový model sítě. Na druhé straně poněkud menší prostor byl vyhrazen pro praktické využití GIS a informací uložených v centrálním datovém skladu při každodenním chodu podniku či firmy. Právě tuto mezeru se pokusí zaplnit následující článek, který navíc přiblíží změny, jež do využití GIS přinesl stále více populárnější cloud computing.

Celý článek...

Tags: BDN | Bentley | Konference | vývojáři

BDN EMEA 01Ve dnech 9. a 10. října 2012 uspořádala společnost Bentley Systems konferenci určenou pro vývojáře registrované v programu BDN. Jaká byla tato akce, jejíž pořádání bylo příjemným překvapením, očima účastníka? A čím může být zajímavá i pro běžné uživatele Bentley produktů?

Celý článek...

Tags: dějepis | Vzdělávání | web map service

GIS-Tragicke bitvy250Geografické informační systémy rychle pronikají do všech odvětví činnosti. V praxi už zdaleka nejsou spojovány pouze s geografií. Jednou z oblastí, kam zatím užití nástrojů GIS nezasáhlo, je výuka a studium historie. Právě v tomto zdánlivě čistě humanitním oboru se překvapivě nabízí široké možnosti, jak prostřednictvím GIS zatraktivnit prezentaci historických témat na jedné straně a poskytnout studentům možnost tvůrčího přístupu na straně druhé.

Celý článek...

Tags: fuzzy | mapová algebra | množiny | Zabaged

fuzzy mnozinyGeografické informační technologie (GIT) modelují geografický prostor kolem nás. Využívají stávající schopnosti informačních a komunikačních technologií. K ukládání a zpracování dat vychází z klasické teorie množin, která pracuje s dvouhodnotovou logikou (1, 0). Neumí zachytit stavy mezi tím, nezná neurčitost. K zachycení neurčitosti, která je běžně obsažena v lidské řeči, vznikla teorie fuzzy množin. Slovo fuzzy lze přeložit jako neostrý, neurčitý, nejasný či vágní. Je možné se při překladu setkat i s pojmem „mlhavá logika".

Celý článek...

Tags: Atlas | Atlas DMR | Gepro | KOKEŠ | Konference | MISYS

Gepro-Atlas-setkaniNepříliš pěkné počasí, vytrvalý déšť a nové kongresové prostory olomouckého hotelu Flora a pořadatelské firmy uvítaly téměř dvě stovky účastníků již 18. setkání firem Gepro a Atlas. Hlavní organizátor Ivo Lindovský zahájil konferenci rýmem olomouckého barda Karla Plíhala „Pozoruju telescopem jedno krásný tele s copem".

Celý článek...

Tags: ArcGIS | biologie | GPS | Mapování

GIS-neofyty01

GIS v biologických oborech

Geografické informační systémy jsou často v kombinaci se systémem GPS a obecně geoinformačními technologiemi využívány v celé řadě technických i netechnických oborů. Čím dál větší použití můžeme v posledních letech sledovat i v biologických oborech. Zde se využívají např. pro monitoring pohybu zvířat (od klíšťat po šelmy) či mapování pozorovaných druhů. Posun lze sledovat i v řadách uživatelů. Nejedná se pouze o státní instituce a univerzitní pracoviště. GIS začínají využívat i neziskové organizace či jednotlivci. Na to reagují i výrobci softwaru a např. společnost ESRI poskytuje pro tyto účely neziskovým organizacím speciální zvýhodněnou licenci softwaru ArcGIS. Změny můžeme sledovat i v rozsahu využití technologií GIS a GPS. Zatímco před pár lety nejčastější úkon spočíval v prostém zaznamenání polohy sledovaného druhu do monochromatického přístroje GPS, dnes se běžně výsledky měření (a to často od řady různých uživatelů) ukládají a zpracovávají v GIS. Nad daty se provádějí analýzy, výsledky jsou dostupné formou tematických map či on-line pomocí mapového serveru a jsou uchovávány v prostorových geodatabázích.

Celý článek...

Tags: Analýzy | HSI | RÚIAN

RUIAN-01Zájmem každého správce jakékoliv sítě (plyn, elektro, vodovod, telekomunikace, atd.) je popsat veškerá svá zařízení, tato data evidovat, chránit je a dále tyto informace co nejlépe využívat jak pro potřeby svých zákazníků, tak i pro optimální zajištění rozvoje a provozu společnosti. V rámci poskytování svých služeb spravují vlastníci technické infrastruktury v ČR více než 1 milión km liniových staveb sítě a desítky miliónů koncových bodů služeb či propojovacích bodů. Zároveň spolupracují také se státní správou či samosprávou např. v oblasti poskytování údajů o území, tvorbě digitálních technických map či poskytování dat pro účely krizového řízení.

Celý článek...

Tags: geoportály | Geopro | Obce | pasporty

Gepro 01Na internetu je možné najít takřka vše. Jen v oblasti geografických informací existuje nepřeberné množství poskytovatelů těchto informací na všech úrovních. Známé geoportály, např. Mapy.cz nebo Google Maps, poskytují globální data typu ortofotomapy, topografické mapy, případně turistické mapy s navazujícími inzertními nebo obchodními kanály spojenými s lokalitou.

Celý článek...

Tags: BI analýzy | geospatioal | OLAP

BI analyzy-0Termín Business Intelligence (BI) poprvé v roce 1989 definoval Howard Dresner ze společnosti Gartner Group takto: Business Intelligence je množina konceptů a metodik, které zlepšují rozhodovací proces za použití metrik nebo systémů založených na metrikách. Účelem procesu je konvertovat velké objemy dat na poznatky, které jsou potřebné pro koncové uživatele. Tyto poznatky se mohou pak efektivně využít například v procesu rozhodování.

Celý článek...

Tags: Geodis | Mapování | Mobile Monster | Panorama GIS

Geodis 01„Číslo 5 žije" je poněkud legendární věta z neméně legendárního či kultovního filmu Short Circuit natočeného v roce 1986. O skutečnosti, že Číslo 5 skutečně žije, se začínají přesvědčovat také lidé v České republice. Domnělým robotem ale není ten známý filmový, nýbrž nově vyvinutý mobilní mapovací systém firmy GEODIS, který dostal jméno „Mobile Monster".

Celý článek...

Tags: družicový radar | Interferometrie | terénní změny

Radar-sentinelDálkový průzkum Země plní v dnešní době roli nezaměnitelného pomocníka především v oborech rozhodujících spíše pro vývoj globálních problémů, jako je hodnocení vlivu odlesňování a zdrojů znečištění na globální kvalitu ovzduší či oteplování Země a s tím související úbytek ledovců; pomocí speciálních snímačů umístěných na družicích je možno sledovat meteorologické jevy nebo například zaznamenat změny v gravitačním poli Země. Lokálně dnes již nacházejí družicové snímky uplatnění obdobné snímání leteckému – vyhodnocuje se charakteristika oblastí pro územní plány, je možno sledovat kvalitu lesního pokryvu, stupeň znečištění vody anebo si jen nalézt vlastní dům na družicové „fotografii" na internetových mapových serverech.

Celý článek...

Tags: Dokumentace komunikací | Geodis | GIS | Seminář

dkk-01Pod tímto názvem proběhl 12. dubna v hotelu Atlantis v Rozdrojovicích u Brna seminář společnosti Geodis, která zde představila hojnému počtu účastníků z řad zástupců správ údržby silnic z celé republiky nové možnosti sledování stavu komunikací. Těžiště spočívalo v představení využití mobilního mapování, však také všechny přítomné hned u vchodu do hotelu zaujaly automobily vybavené patřičnou technikou. Je škoda, že počasí ten den nepřálo a lilo doslova jako z konve, takže o dopředu avizované představení systému v terénu ani nebyl příliš zájem. Podobně dopadla i praktická ukázka zařízení na diagnostiku vozovek, kterou měla připravenou hostující společnost Consultest.

Celý článek...

Tags: Autorské právo | Geodis | GIS | Mapy

geodis-01K rozhovoru o mapách zveřejněných na internetu a zákonných opatřeních proti jejich nelegálnímu užití mě přivedlo stále se zvyšující procento „krádeží", které avizovala společnost GEODIS. Proto jsem se setkal s jejími zástupci, Ing. Zdeňkem Hotařem (ZH) a právním zástupcem JUDr. Michalem Ptáčkem (MP) ze společnosti Advokátní kancelář Jansta, Kostka, spol. s r.o., abychom čtenářům InGISu trochu vysvětlili tuto problematiku a ukázali, co je a co není v této problematice legální.

Celý článek...

Strana 10 z 21

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>