Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
Infor 2

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

RhinoCAM 2.0 – obráběcí nadstavba pro Rhinoceros

Tags: CAD | CAM | Obrábění

RhinoCAM 2.0 je obráběcí zásuvný modul pro 3D modelovací program Rhinoceros. Spolu s Rhinem tak tvoří komplexní CAD/CAM prostředí, ve kterém můžete nejen generovat dráhy nástroje, ale i tvořit, importovat, upravovat a analyzovat geometrii. Při jakékoliv změně tvaru modelu nebo parametrů obrábění lze dráhy nástroje ihned přegenerovat. Odpadá tedy zdlouhavý a potenciálně chybný export do externí CAM aplikace.

 

Podle ceny RhinoCAMu (od 26 tisíc Kč podle verze) by se mohlo zdát, že jde jenom o jednoduchý nástroj s nemnoha funkcemi. Opak je ale pravdou – heslem vývojářů je nabídnout zákazníkům většinu funkcí velkých systémů za zlomek jejich ceny. O erudici programátorů RhinoCAMu svědčí mimo jiné fakt, že před založením vlastní firmy Mecsoft Corporation pracovali několik let ve společnosti Unigraphics Solutions.

Obr. 1 Pracovní plocha obráběcího modulu RhinoCAM

Obr. 1 Pracovní plocha obráběcího modulu RhinoCAM

RhinoCAM se dodává ve třech variantách, které jsou odstupňované podle funkčnosti. Základní varianta Standard obsahuje kompletní 2,5osé operace a základní 3osé operace. Dále je možné zakoupit nadstavbu pro obrábění ve 4. ose a konečně nejvyšší verze Pro v sobě obsahuje oba výše zmíněné moduly a navíc je rozšířena o množství pokročilých 3osých operací. Všechny verze přitom obsahují vrtání, rozsáhlou knihovnu postprocesorů a také generátor, kde můžete postprocesory upravovat či vytvářet nové.

Postup práce

Okno Prohlížeče s rozvinutým stromem obráběcích operací

Obr. 2 Okno Prohlížeče s rozvinutým stromem obráběcích operací

 
Jak už bylo řečeno, RhinoCAM je obráběcí zásuvný modul pro 3D modelovací program Rhinoceros. Integrace je dokonalá, prostředí Rhina zůstává beze změn, pouze přibyla okna Nástroj a Prohlížeč. V okně Nástroj vybíráte a definujete nástroje, které můžete pro usnadnění práce ukládat do knihovny. Prohlížeč je hlavní pracovní okno RhinoCAMu a obsahuje tři záložky, které provedou uživatele intuitivně celým procesem programování dráhy nástroje. První záložka se jmenuje Nastavení a můžete zde definovat typ stroje, postprocesor (v základní nabídce je přes 180 hotových postprocesorů) a další nastavení RhinoCAMu a obrábění. Rovněž zde můžete vzájemně polohovat obrobek a součást, definovat model obrobku a umístit počátek obráběcího souřadného systému.
Ve druhé záložce s názvem Vytvořit se nachází definice vlastních obráběcích operací. Operace můžete sdružovat do tzv. Sad obráběcích operací, a dokonce je můžete uložit na disk v podobě tzv. Báze znalostí a poté je můžete kdykoliv znovu otevřít. To se hodí v případě, kdy máte obrobit několik různých součástí, které se tvarově příliš neliší a budou se navíc obrábět stejným technologickým postupem. Po otevření součásti pak jenom nahrajete bázi znalostí a objeví se všechny operace s již nadefinovanými parametry. Pak už jen stačí nechat vygenerovat dráhy nástroje pro aktuální geometrii.
Každá obráběcí operace si s sebou nese sadu parametrů a vlastností, které ji definují. Tyto parametry lze rozbalit kliknutím na znaménko + nalevo od názvu obráběcí operace (obr. 2).
Jedná se zejména o definici obráběcích regionů, nástroje, otáček a posuvů, bezpečné roviny, obrobku a vlastních parametrů obráběcí operace. Jakýkoliv z těchto parametrů lze kdykoliv změnit (například použitý nástroj, region nebo třeba přídavek či toleranci vlastní obráběcí operace). Pokud k takové změně dojde, objeví se u složky obráběcí operace červená hvězdička na znamení toho, že se něco změnilo a operaci je nutné regenerovat. Totéž se stane po změně geometrie modelu. Pak stačí kliknout na danou operaci pravým tlačítkem myši a v menu zvolit položku Regenerovat.

Dialogová okna nabízí srozumitelné parametry, které jsou většinou doprovázeny ilustračními obrázky s popisky. Obsah jednotlivých záložek (Parametry, Úrovně obrábění, Nájezd/výjezd atd.) je navíc ve většině operací totožný, což také přispívá k rychlejšímu ovládnutí programu (obr. 3).

Obr. 3 Typická dialogová okna pro definici parametrů obráběcích operací
Obr. 3 Typická dialogová okna pro definici parametrů obráběcích operací

Při obrábění často potřebujete obráběnou oblast nějak ohraničit či naopak určitá místa z obrábění vyloučit. RhinoCAM pracuje s konceptem regionů, což jsou vlastně křivky (mohou být i 3D a nemusí ani ležet na ploše, jejich průmět na plochu se vytvoří automaticky), které omezují pohyb nástroje. Protože regiony jsou součástí definice každé obráběcí operace, je změna regionu hračkou – stačí vybrat jiný region, regenerovat operaci a dráha nástroje se přizpůsobí novému regionu. Na obr. 4 vidíte příklad ohraničení operace Paralelní dokončování pomocí regionů – nápis je tvořen rovinnými křivkami a leží nad plochou volného tvaru. Automaticky dojde k promítnutí nápisu na plochu a obrobení plochy pouze uvnitř těchto regionů.
 
Obr. 4 Ohraničení obráběné oblasti pomocí regionů
Obr. 4 Ohraničení obráběné oblasti pomocí regionů

Regiony do sebe lze zanořovat, a to i opakovaně, zanořením jednoho regionu do druhého vznikne prázdný ostrůvek, další region zanořený do ostrůvku bude zase plný a tak dále. Křivky regionů musí být vždy uzavřené a nesmí se navzájem protínat. Regiony jsou součástí všech verzí RhinoCAMu a díky kvalitním nástrojům Rhina pro práci s křivkami lze na regionech pohodlně provádět jakékoliv úpravy a editace včetně importu ve formátech, jako je DXF, DWG nebo AI. V Rhinu lze také pomocí funkce Duplikace hranice jednoduše přeměnit hranici libovolné plochy na křivky. Pokud tyto křivky vyberete jako obráběcí region, budete vlastně obrábět pouze plochu, která je tímto regionem ohraničena.

Poslední záložka Simulovat nabízí simulaci obrábění (obr. 5). Na výběr jsou dva druhy simulačního modelu, voxelový a polygonový. Kvalitu simulace a viditelnost jejích komponent (dráha, obrobek, model, nástroj, držák nástroje) lze řídit mnoha parametry. Kolize obrobku s držákem nástroje jsou detekovány automaticky. Užitečná je funkce Porovnání součásti a obrobku, která obarví obrobek podle tloušťky zbytkového materiálu.

Obr. 5 Simulace obrábění se zobrazením obrobku, dráhy a nástroje
Obr. 5 Simulace obrábění se zobrazením obrobku, dráhy a nástroje

Typy obráběcích operací

V oblasti 2,5osého obrábění nabízí všechny verze RhinoCAMu (tedy i základní Standard) stejné funkce – kapsování, profilování, gravírování, čelní frézování, v-carving, v-carve hrubování, frézování děr a závitů a sražení hrany. RhinoCAM Pro navíc umí 2,5osé zbytkové obrábění (nalezne a obrobí pouze ta místa, kam se předchozí větší nástroj nevešel).

Základní verze Standard také nabízí funkce 3osého obrábění, které zcela uspokojí požadavky na nenáročné 3D frézování a rapid prototyping – horizontální hrubování, paralelní dokončování, horizontální dokončování, obrábění po spirále a radiální obrábění.

Verze Pro obsahuje další velice silné 3D algoritmy včetně zbytkového obrábění, mimo jiné například hrubování a dohrubování zapichováním, horizontální dohrubování, projekční kapsování, 3D ofsetové profilování, 3D ofsetové kapsování, tužkový cyklus (i s rovnou frézou), přefrézování vnitřních rádiusů, automatické nalezení a obrobení rovin nebo strmých oblastí, obrábění po křivce a obrábění mezi dvěma křivkami.

Modul pro 4osé obrábění nabízí indexované i kontinuální frézování – 4osé kapsování, profilování, gravírování, hrubování, dokončování a vrtání.

Verze Pro zvládá také indexované 5osé obrábění. Modul pro kontinuální 5osé obrábění je již téměř hotov a v nejbližších týdnech bude zahájeno jeho beta testování.

Česká lokalizace

RhinoCAM je lokalizován do českého jazyka stejně jako jeho hostitelský program Rhinoceros. K dispozici je 450stránkový český manuál a doprovodné ukázkové modely.
Pokud nemáte či nechcete pořizovat modelář Rhinoceros, mám pro vás dobrou zprávu – RhinoCAM lze zakoupit také jako samostatně spustitelný program pod názvem VisualMill. Opět existuje ve verzích Standard, 4osý doplněk a Pro. Z hlediska ceny a funkce jsou tyto verze shodné s odpovídajícími verzemi RhinoCAMu. Výhodou je, že neplatíte za program Rhinoceros, nevýhodou zase slabší CADová část – přece jenom modelovací funkce v CAM programu se s plnokrevným CADem srovnávat nedají.

A na závěr jedna horká novinka – výrobce před pár týdny představil VisualMill jako zásuvný modul pro Solidworks. Uživatelé tohoto modeláře se tak mohou těšit na cenově i funkčně atraktivní CAM nadstavbu.
Autor pracuje ve společnosti Dimensio.
www.rhinocam.com


Orientační ceny bez DPH:
Rhinoceros 4.0: 26 000 Kč
RhinoCAM 2.0 Standard: 26 000 Kč
RhinoCAM 2.0 4osy: 26 000 Kč
RhinoCAM 2.0 Pro: 103 000 Kč

 


Mohlo by vás zajímat: