E LINKX
Google překladač: English Deutsch
Siemens

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Komerční produkty s obousměrným sdílením dat podle ISO 15926

Pátek, 27 Květen 2011 08:37

Tags: Bentley | FIATECH | ISO 15926

Bentley1121Společnost Bentley Systems oznámila, že na výstavě FIATECH 2011 předvedla první komerčně dostupné produkty umožňující obousměrnou spolupráci a sdílení dat podle ISO 15926. Bentley předvedli živou prezentaci ukazující, jak snadno mohou být data o komponentách i další informace sdíleny mezi systémy používanými členy uživatelské komunity iRING jako Bechtel, Hatch a Emerson Process Management a na specifikaci ISO 15926 založenými Bentley produkty, jako jsou koncepční a návrhové aplikace AXSYS.Process V8i, OpenPlant PowerPID V8i a Instrumentation & Wiring V8i.

Všechny zápisy a čtení při výměně informací byly bez problémů realizovány pomocí jednoho rozhraní. Kromě toho tyto operace vyžadovaly pouze jednorázové zjednodušené mapování, což umožnilo jejich vícenásobné použití pro různé účely při zachování jednoznačnosti a jedinečnosti dat. Tento způsob výměny dat vede při použití v reálných projektech k menším administrativním nákladům, vyšší kvalitě dat, vyšší produktivitě a ke snížení projektových a obchodních rizik.
Bentley také oznámili, že senior softwarový inženýr Keith Willshaw obdržel v průběhu závěrečného večera cenu FIATECH Superior Technical Achievement Award (STAR). Willshaw byl oceněn za vedoucí úlohu při zlepšování interoperability založené na ISO 15926, což je jedním z hlavních cílů uživatelské komunity iRING zaměřené na sdílení dat a informací po dobu životního cyklu závodu v rámci organizace v reálném čase.
Ken Adamson, Bentley viceprezident Electrical, Piping a Plant, k prezentaci na FIATECH uvádí: „S našimi OpenPlant produkty, které nativně používají referenční data ISO 15926, jsme vždy byli schopni zlepšit obousměrnou výměnu dat mezi různými aplikacemi v reálném čase. Stejnou špičkovou úroveň jsme na výstavě FIATECH předvedli při výměně dat s ostatními návrhovými nástroji, stejně jako s našimi partnery z iRING komunity. Tento úspěch je potvrzením našeho rozhodnutí přijmout ISO 15926 standard – nejen z důvodu dosažení bezešvé interoperability mezi Bentley aplikacemi používanými našimi uživateli, ale také proto, abychom pomocí jednoho rozhraní umožnili spolupráci se softwarem a systémy ostatních dodavatelů. Současně můžeme našim uživatelům poskytnout plný a otevřený přístup k jejich datům o závodu bez nutnosti využívat specifickou softwarovou aplikaci.“
Z  interoperability založené na ISO 15926, která je k dispozici v produktech Bentley AXSYS.Process, Bentley Data Manager, Bentley Instrumentation & Wiring, OpenPlant PowerPID, OpenPlant Modeler a produktech OpenPlant ModelServer, mohou nyní díky bezchybnému získávání, zápisu a sdílení dat profitovat dodavatelé jako je Emerson Process Management. Ve výsledku například mohou importovat všechna data o zařízení z Bentley P&ID aplikací nebo naopak přidat a exportovat vlastní řídící systémová data, která pak mohou Bentley aplikace automaticky načíst.
Added Adamson doplňuje: „Tato úroveň spolupráce a sdílení znamená, že jakýkoliv dodavatel, EPC nebo jiná organizace provozující infrastrukturu, může být do projektu začleněn v jakékoliv jeho fázi a pokud budou mít jejich aplikace a systémy ISO 15926 rozhraní, mohou začít okamžitě sdílet informace s dalšími účastníky projekty, protože všechna data budou ve společném standardním formátu.

Podpora ISO 15926, kterou v současné době Bentley produkty nabízí, vyhovuje:
  • Část 4 – Základní referenční data –Jednoznačná definice termínů, díky které není vyžadována interpretace dat.
  • Část 7 – Šablony – Informační vzory vyjadřující strukturu dat s použitím částí informací vytvořených na základě jednoznačně definovaných termínů.
  • Část 8 – Web Ontology Language (OWL) Representation – Specifikace standardu pro reprezentaci informací ISO 15926.
Robin Benjamins, manažer podnikové inženýrské automatizace ve společnosti Bechtel, říká: „iRING komunita dosáhla významného pokroku, který celý zpracovatelský průmysl posouvá kupředu. Tento vývoj pak vidíme prezentovaný na akcích FIATECH a já se těším na pokračující budoucí spolupráci.“
Peter Blake, ředitel Project Delivery Group v globální EPCM společnosti Hatch , říká: „iRING komunita při pomoci uživatelům řešit výzvy související s interoperabilitou systémů ukázala skutečnou oddanost a spolupráci. Ve společnosti Hatch toto chápeme jako hodnotnou cestu, která nám pomáhá lépe sloužit našim klientům a spolupracovat na projektech, které realizujeme po celém světě, s našimi dodavateli a klienty.“

Duane Toavs, ředitel Emerson Process Management’s Human Centered Design Institute, říká: „Za posledních několik let, co v rámci iRING komunity spolupracujeme s Bentley a dalšími partnery, jsme v problematice dodávání kvalitních informací našim klientům prostřednictvím výměny a sdílení dat a informací udělali obrovský pokrok.“

Keith Willshaw obdržel FIATECH STAR
Keith Willshaw, senior softwarový inženýr ve společnosti Bentley, byl klíčovou osobou při dosažení vedoucího postavení v podpoře ISO 15926 v Bentley aplikacích. Willshaw je hrdým příjemcem FIATECH STAR 2010. Toto vyznamená bylo vytvořeno, jak uvádí FIATECH na svém webu, „jako vyjádření uznáním osobního přínosu členů FIATECH, kteří věnovali množství jejich vlastního času a energie, aby pomohli skupině FIATECH dosáhnout jejích vizí. FIATECH tyto jednotlivce každoročně oceňuje za jejich vůdcovství, oddanost, zapojení se a obětování vlastního času při dosahování cílů a příspěvek k základním průmyslovým projektům. Bez těchto lidí by FIATECH nebyl mezinárodně uznávanou a respektovanou organizací, jakou je dnes.“
Willshaw se výrazně podílel na iniciativách FIATECH/PCA a iRING User Group, především ve skupině ISO 15926 Modeling and Geometry Special Interest Group. Díky svým inženýrským zkušenostem a odbornosti poskytoval této skupině, přesahující různé oblasti průmyslu, hodnotnou zpětnou vazbu a pomohl vyřešit kritické otázky modelování. Všechno toto úsilí výrazně urychlilo implementaci ISO 15926 v reálných projektech.

Více informací o Bentley produktech podporujících ISO 15926 je k dispozici na adrese www.bentley.com/openplant.

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit