Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Seminář Moderní řešení pro TZB

Pondělí, 22 Leden 2018 14:37

Tags: Budovy | Navrhování | Seminář | Stavebnictví | TZB | Vzdělávání

moderni reseni pro tzbFirmy Honeywell, Reflex CZ, Stiebel Eltron a Wilo CS zvou na tradiční odborné semináře zaměřené na podporu projekční činnosti v oblasti technických zařízení budov. Do programu seminářů bude zařazena odborná přednáška „Nové aspekty spolupráce architekta a specialisty TZB při navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie“. Efek­ti­v­ní navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie vyžaduje spo­lu­prá­ci mezi všemi zúčastněnými již od počátku procesu.

Přednáška je zaměřena na vzájemné vazby vytápění, větrání, chlazení a přípravy TV s využitím obnovitelných zdrojů energie, přesuny tepla a chladu a jejich vliv na energetickou bilanci. Účast na seminářích je bezplatná.
V programu seminářů je počítáno s přestávkou na občerstvení. Pořadí přednášek se bude na jednotlivých místech konání seminářů měnit. V průběhu seminářů bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádajících firem. Na závěr programu budou vylosovány věcné ceny, semináře budou zakončeny obědem.

Semináře jsou zařazeny do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Program semináře

8:30    Prezence účastníků
9.00 Zahájení semináře


9.05

Odborná přednáška – prof. Karel Kabele a kolektiv Nové aspekty spolupráce architekta a specialisty TZB při navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie

Honeywell
Chytrá domácnost

Reflex CZ
Udržování tlaku, odplyňování, doplňování a kvalita vody v soustavách vytápění a chlazení, novinky
ve výrobním programu

Stiebel Eltron
Novinky v sortimentu tepelných čerpadel, el. ohřevu vody a ErP přístrojů pro el. vytápění

Wilo CS
Čerpadla Wilo – chytrá řešení v TZB

13.00 Diskuse, vylosování věcných cen, závěr semináře, oběd

Datum a místo konání
30. 1. 2018   Hradec Králové – Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40
31. 1. 2018   Zlín – Hotel Moskva, Nám. Práce 2512
01. 2. 2018   Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
06. 2. 2018   Ústí nad Labem – Hotel Vladimír, Masarykova 36
07. 2. 2018   Karlovy Vary – Spa hotel Thermal, I. P. Pavlova 11
08. 2. 2018   Plzeň – Techmania Science Center, U Planetária 1
13. 2. 2018   Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6
14. 2. 2018   Olomouc – Hotel Flora, Krapkova 34
15. 2. 2018   Ostrava – Dolní oblast Vítkovice, Multifunkční aula GONG
20. 2. 2018   České Budějovice – Hotel Budweis, Mlýnská 6
21. 2. 2018   Liberec – iQLANDIA, Nitranská 10

Závaznou přihlášku můžete vyplnit a odeslat na tomto odkazu.


Mohlo by vás zajímat: