Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo elektro

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Projekt elektro formule AF­‑23
(Matching tags: AF-23,Žďár nad Sá­za­vou,VOŠ a SPŠ,Formule,Projekty,Elektro,FEM,PLM)
Ve výuce na­jde­me řadu za­jí­ma­vých témat, ale ně­kte­rá jsou svým roz­sa­hem nad rámec běž­ných roč­ní­ko­vých a ma­tu­rit­ních pro­jek­tů. V našem člán­ku se po­dí­vej­me blíže na ak­ti­vi­tu, ...
Neděle, 08 Říjen 2023
2. Projektové dny 2021 – setkání zástupců všech českých energetik
(Matching tags: Přenos,Digitální dvojčata,Projektování,Distribuce,Technodat,Elektro,BIM)
Tech­no­dat Elek­tro uspo­řá­dal v pro­stře­dí kon­fe­renč­ní­ho sálu a te­ra­sy spo­leč­nos­ti NWT ve Zlíně ve čtvr­tek 3. červ­na první osob­ní se­tká­ní se zá­stup­ci všech čes­kých ener­ge­tik ...
Středa, 16 Červen 2021
3. Dotace na projekt „Vývoj SW ve firmě Technodat Elektro“
(Matching tags: Projekt,Technodat,Vývoj,Elektro,Software)
Spo­leč­nost Tech­no­dat Elek­tro po­sky­tu­je pod­po­ru v na­sa­ze­ní sys­té­mů pro zpra­co­vá­ní da­ta­bá­zo­vé do­ku­men­ta­ce přes různé ob­las­ti prů­mys­lu, ener­ge­ti­ky a do­prav­ní tech­ni­ky. ...
Úterý, 27 Duben 2021
4. Navrhujte rychle a efektivně s CADprofi
(Matching tags: CADprofi,TZB,Architektura,Elektro,HVAC,Strojírenství,Stavebnictví,BIM)
CAD­pro­fi je kom­plex­ní CAD apli­ka­ce, která vý­raz­ně usnadňuje pro­jek­to­vou čin­nost v mnoha obo­rech. Ši­ro­ký výběr do­stup­ných funk­cí umožňuje vy­ko­ná­vat vaši pro­fe­si mno­hem rych­le­ji. ...
Neděle, 28 Únor 2021
5. Technodat pomáhá mladým sportovcům
(Matching tags: Stolní tenisté,Dresy,TJ Slávia Kroměříž,Technodat,Elektro,Společnost)
Přes všech­na ome­ze­ní v sou­čas­né době se jed­no­ho dne ote­vřou dveře tě­lo­cvi­čen a spor­to­višť, a mladí spor­tov­ci z od­dí­lu TJ Sla­via Kro­mě­říž budou při­pra­ve­ni. Tech­no­dat ...
Pondělí, 11 Leden 2021
6. Zuken čelí rostoucí složitosti softwarem E³.series 2018
(Matching tags: Schémata,ECAD,Elektro,Fluidní,2018,Topologie,E³.series,Zuken)
E³.series je řešení pro elektrotechnické a fluidní inženýrství. V nové verzi přichází s vylepšeními v oblastech plánováni topologie (podpora načítání a připojení instalačních prostor ...
Čtvrtek, 26 Červenec 2018
7. Siemens vydává Solid Edge 2019
(Matching tags: 2019,Wiring Design,PCB,Siemens,Elektro,Solid Edge,P&ID)
Software Solid Edge nabízí nástroje pro všechny aspekty vývojového procesu produktu, včetně mechanického a elektrického návrhu, simulací, výroby, technické dokumentace a správy dat. Verze Solid ...
Pátek, 08 Červen 2018
8. Webinář na téma pit-CAD 2017: modul Elektro
(Matching tags: pit-CAD,pit Software,2017,Elektro,Webinar,Vzdělávání)
Společnost pit Software zve na další živě vysílaný webinář: pit-CAD 2017: modul Elektro dne 15. 11. 2016. V  online semináři ukáže základní kreslení elektroinstalací ve 2D a názorné modelování ve ...
Pátek, 11 Listopad 2016
9. Mechanické a elektrokonstrukce propojí EPLAN – Vault Connector
(Matching tags: Konektor,Propojení,Aplikace,Vault,Studio,Eplan,ERP,Autodesk,CAD,Elektro)
Společnosti CAD Studio a EPLAN vyvinuly novou podnikovou aplikaci propojující elektroprojekční systém EPLAN s řešením Autodesk Vault a ERP systémy. Integrační nástroj EPLAN – Vault Connector ...
Středa, 20 Duben 2016
10. Zuken USA kupuje CAETEK
(Matching tags: USA,CAETEK,Builder,Zuken,E3.series,Harness,Kabely,Svazky,ECAD,Elektro,Akvizice)
Společnost Zuken USA, jež nabízí software pro elektrické a elektronické navrhování, oznámila akvizici firmy Caetek. Ta byla založena v roce 1976 a vyvíjí software a je prodejním partnerem ...
Pondělí, 14 Prosinec 2015
11. EPLAN Experience
(Matching tags: Elektro,Design,Projektování,Experience,ECAD)
Společnost EPLAN představila na veletrhu SPS IPC Drives nový koncept EPLAN Experience: nový mezinárodní koncept, jehož cílem je zvýšit efektivitu projektování. Větší efektivita postupů projektování ...
Sobota, 25 Duben 2015
12. Řídící jednotky v SOLIDWORKS Electrical
(Matching tags: ECAD,Electrical,3D CAD,SolidWorks,Elektro,řídicí jednotky)
... elektroinstalaci v budovách. Časy, kdy jste museli dělat složitá stykačová a reléová zapojení, jsou dávno pryč a nahradili jsme je řídícími jednotkami, které obsahují množství logických ...
Pondělí, 20 Duben 2015
13. 3D tiskárna ElectroUV3D tiskne funkční elektronické obvody
(Matching tags: ChemCubed,Direct COlor Systems,UV LED,Elektro,3D tisk,3D tiskárna)
... a izolační materiály. Díky jemnému povlaku vodivých kapalin, možnosti tisknout přímo na desky plošných spojů a slínování při nízkých teplotách lze tisknout jednoduché i vícevrstvé elektronické ...
Pondělí, 09 Listopad 2015
14. Technodat Elektro na ELO SYS v Trenčíně
(Matching tags: Technodat,Elektro,Veletrh,ECAD,ELO SYS,P-10)
Od úterka 13. do pátku 16. října se otevírají brány trenčínského areálu Expo Center pro 21. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizace, osvětlení a telekomunikací ...
Pondělí, 12 Říjen 2015
15. O polovinu kratší čas na konstrukční práce na rozváděčích
(Matching tags: Nasazení,GreyLogix,Elektro,EEC One,ECAD,Rozvaděče,Studie,Eplan)
Jak mohou výrobci složitých rozváděčů pro řídicí systémy dosáhnout výhod oproti konkurenci? Automatizací svých procesů. Společnost Bilfinger GreyLogix se sídlem ve Flensburgu (Německo) začala využívat ...
Úterý, 23 Červen 2015
16. Technodat Elektro na Dnech kolejové dopravy
(Matching tags: Aucotec,Czech,Raildays,Base,Elektro,CAE,Technodat,Engineering,ECAD)
Společnost Technodat Elektro se letos účastní Dnů kolejové dopravy (16. až 18. června 2015), kde ji můžete navštívit na stánku č. A2 - 05. Společnost Aucotec, jejíž produkty Technodat Elektro distribuuje, ...
Pondělí, 15 Červen 2015
17. Intergraph vydal SmartPlant Electrical 2015
(Matching tags: Elektro,Intergraph,SmartPlant,Rozvody,Schémata,ECAD,Electrical,2015)
Společnost Intergraph vydává SmartPlant Electrical 2015, vylepšenou verzi svého integrovaného řešení pro schémata rozvodů elektrické energie a životního cyklu elektráren, a to od konceptu přes ...
Pondělí, 11 Květen 2015
18. Nové verze Aveva Electrical a Instrumentation
(Matching tags: Electrical,Aplikace,ECAD,AVEVA,Everything3D,E3D,Instrumentation,Technika,Přístroje,Elektro)
Společnost Aveva aktualizovala verze svých produktů Aveva Electrical a Aveva Instrumentation, obsahující mnohé softwarové aplikace pro navrhování elektro- a přístrojové techniky, a také ...
Pátek, 17 Duben 2015
19. CAD pro stavební elektro
(Matching tags: Elektro,SkiJo,ECAD,dwg,ZWCAD)
Potřebujete řešit elektroprojekty pro stavbu, zabezpečení objektu, požární bezpečnost, počítačové sítě, rozvaděče a další...? Řešením je ZWCAD+ a SkiJo – Elektro. Základem řešení je špičkový ...
Neděle, 15 Červen 2014
20. Dva červnové e-ziny Technodatu
(Matching tags: e-zin,2014,Červen,Elektro,PLM,Technodat)
Hned dva elektronické magazíny připravili v červnu pracovníci společnosti Technodat. Prvním je pravidelně měsíčně vycházející Technodat PLM e-zin a druhým Technodat Elektro e-zin, občasník vycházející ...
Čtvrtek, 26 Červen 2014
21. Zuken vydává CADSTAR 15
(Matching tags: Design,Elektro,ECAD,Plošné spoje,CADSTAR,Zuken)
CADSTAR 15 je software určený pro design plošných spojů. Jeho implementace byla zjednodušena, takže je možné jej použít v podstatě kdekoliv. P.R.Editor nyní podporuje vyvážené směrování impedance, ...
Pátek, 18 Duben 2014
22. EEC One automatizuje tvorbu a správu dokumentace
(Matching tags: Správa,Eplan,EEC One,Elektro,Dokumentace,Tvorba)
Na trh byla uvedena nová verze systému Eplan Engineering Center One (EEC One). Tento univerzální nástroj umožňuje výrazně zkrátit dobu potřebnou pro návrh detailů konstrukce, a tím také celkovou dobu ...
Čtvrtek, 27 Únor 2014
23. Xerox se pouští do tisku součástek pro výzkum NASA
(Matching tags: Xerox,3D tisk,Elektro,NASA,Tisk,Elektronika,PARC,Součástky)
PARC (Palo Alto Research Center), výzkumné centrum společnosti Xerox, pracuje na nové technologii, která umožní tisknout elektronické součástky pro vesmírný výzkum NASA. Tým odborníků pracuje na vývoji ...
Čtvrtek, 13 Únor 2014
24. Detekce vodičů a porušení tolerancí v návrhu kabelových svazků
(Matching tags: Kabely,ECAD,Vodiče,Kabelové svazky,Webnář,Zuken,Elektro,Vzdělávání)
Pod tímto názvem pořádá firma Zuken webinář, ve kterém se bude mluvit o tom, jak se vyhnout nákladným stažením výrobků z trhu a jejich selhání v terénu. Chyby v návrhu v důsledku ...
Čtvrtek, 13 Únor 2014
25. EPLAN Data Portal obsahuje přes 350 000 komponent
(Matching tags: 3D modely,Eplan,Portal,56 výrobců,3D makra,2D makra,Elektro,Data)
... komponenty od firem Omron a Murrelektronik (např. provozní rozbočovače) a kabely od výrobců Schweiger, Sigmatec, Stego a TKD Kabel. Efektivita konstrukčních prací začíná u těch nejmenších ...
Čtvrtek, 09 Leden 2014
26. Nové systémy v Encompass programu Rockwell Automation
(Matching tags: Eplan,Harness,Automation,PPE,Fluid,Rockwell,proD,Electric E8,ProPanel,Elektro)
Společnost Eplan jako Global Encompass Partner společnosti Rockwell Automation zařadila do nabídky Encompass produktů nové systémy Eplan Fluid a Eplan Harness proD. Se systémy Eplan mohou uživatelé ...
Středa, 11 Prosinec 2013
27. Zuken oznámila EDM systém pro elektrické a fluidní návrhy
(Matching tags: EDM,Zuken,Fluid,E3.EDM,E3.series,Elektro,Správa dat)
Společnost Zuken představila řešení specificky určené pro správu dat E3.series a jejich nativních formátů. E3.EDM (Engineering Data Management) je prvním řešením, které umožňuje správu nativních dat ...
Středa, 04 Prosinec 2013
28. Altium Designer Roadshow 2013 pokračuje
(Matching tags: Elektro,Designer 14,Roadshow,Altium,Retry,Plošné spoje)
Společnost Retry - EDA tools and systems zve zájemce na druhé letošní setkání v rámci Altium Designer Roadshow 2013. Na tomto setkání bude představen Altium Designer 14, který přinesl především možnost ...
Čtvrtek, 07 Listopad 2013
29. EPLAN 2.3 pro předběžný návrh technického řešení
(Matching tags: Elektro,Konstrukce,Eplan,Verze 2.3)
Fáze předběžného návrhu technického řešení a fáze detailní konstrukce zařízení spolu úzce souvisejí, ale tradičně jsou zpracovávány pomocí různých softwarových konstrukčních systémů. Nyní jsou již začleněny ...
Pátek, 11 Říjen 2013
30. Dostupná nová verze platformy EPLAN 2.3
(Matching tags: CAE,Makra,Elektro,ECAD,Eplan,Standard,2.3)
Na trh byla uvedena nová verze platformy EPLAN, která přináší mnoho významných změn. Verze 2.3 se soustředí na standardizaci a automatizaci konstrukčních prací, a otevírá tak uživatelům nové ...
Středa, 11 Září 2013
31. SolidWorks App pro Altium Designer
(Matching tags: ECAD,Altium,Designer,Desktop EDA,3D PCB,SolidWorks,Elektro,MCAD)
... vývojářů třetích stran. Díky unifikovaným datům modelů platformy DXP je možné vyvářet aplikace jako doplňky s přístupem do všech elektronických designových systémů.  ...
Středa, 04 Září 2013
32. Zuken míří na východní Evropu i ČR
(Matching tags: Software,Elektro,Pobočka,Zuken,Polsko,Krakov,Z. Durda,A. Bury)
Německo-americká firma Zuken nabízí od roku 1976 návrhový software a konzultační servis pro elektrická a elektronická zařízení. Nyní nově otevírá pobočku v polském Krakově, kde na úvod zaměstná deset ...
Pondělí, 26 Srpen 2013
33. Nové CAE pro dokumentaci kabelových svazků
(Matching tags: Kabeláž,ECAD,Elektro)
Společnost Technodat Elektro reaguje na rozmach dopravního průmyslu v České a Slovenské republice rozšířením svého CAD/CAE portfolia o softwarový nástroj pro vytváření dokumentace kabelových ...
Čtvrtek, 13 Červen 2013
34. Nová aplikace EPLAN Data Portal app pro iPhone/iPad
(Matching tags: PDM,Elektro,iPhone,iPad,Data Portal,Eplan,App)
Jednoduchý výběr správného náhradního dílu v případě poruchy či údržby přímo u daného stroje? S novou aplikací EPLAN Data Portal app to jde naprosto snadno. Aplikace umožňuje uživateli z mobilního zařízení ...
Čtvrtek, 30 Květen 2013
35. Pozvánka na Altium Designer Roadshow 2013
(Matching tags: Altium,Designer,Plošné spoje,Roadshow,Elektro)
Letošní vydání Altium Designeru 2013 přineslo mnoho novinek a zájemcům budou představeny na sérii seminářů Altium Designer Roadshow 2013. Altium Designer 2013 klade důraz na nové technologie Vaultů, ...
Úterý, 14 Květen 2013
36. Nová verze Eplan EEC One s novými jazyky
(Matching tags: Eplan,EEC,Engineering Center One,Schémata,Elektro)
Nová verze prostředí Eplan Engineering Center One (EEC One) není jen kombinací nástrojů specializovaných pro jednotlivé oblasti, ale je komplexním řešením založeným na mottu „Integrace v průmyslu“. Prostředí ...
Pátek, 10 Květen 2013
37. EPLAN Data Portal má již více než 43 000 uživatelů
(Matching tags: Portal,Komponenty,Eplan,Elektro,Uživatelé,Data)
Eplan Data Portal od svého uvedení na trh v roce 2008 intenzivně roste. Počet výrobců se rozrostl na současných 48 - mezi novými jsou výrobci komponent Sick a Saia-Burgess. Uživatelé mohou do svých projektů ...
Pondělí, 25 Březen 2013
38. Poznejte Altium Designer 2013
(Matching tags: AMPER,Plošné spoje,Altium,Designer,CAD,Elektro)
První živé seznámení s aktualizovaným systémem nabídne veletrh Amper 2013 (19. až 22. března 2013) při prezentacích na stánku V-129 v hale V, a to ve středu 20. 3. 2013 v 10:00 a 14:00 a ve čtvrtek 21. ...
Středa, 13 Březen 2013
39. EPLAN zrychluje návrhy strojů pro navíjení cívek a vinutí
(Matching tags: 3D CAD,Elektro,Uživatelé,EPLAN Platform,Eplan)
Společnost Advanced Machine & Tool (AMT) z Fort Wayne v Indianě (USA) zjistila, že využití systému EPLAN jí přinese významné zlepšení produktivity, a proto opustila původně používaný produkt a přiklonila ...
Středa, 06 Únor 2013
40. Vítězové cen DesignVision 2013
(Matching tags: DesignCon,Čipy,Tištěné spoje,Elektronické systémy,DesignVision,Elektro)
V kalifornské Santa Claře, na konferenci DesignCon, byli vyhlášeni vítězové DesignVision. Soutěž oceňuje inovativní návrhové nástroje pro design čipů, desek a systémů. V kategorii Nástroje pro design integrovaných ...
Čtvrtek, 31 Leden 2013
41. Dva tisíce maker přístrojů Festo pro uživatele EPLANu
(Matching tags: Elektro,Makra,Software,Eplan,EPLAN Platform,Festo)
Partneři Festo a EPLAN pokračují v cestě propojování světů elektrických a pneumatických přístrojů. Společnost Festo vyvinula speciálně pro uživatele systémů EPLAN balíčky softwaru s makry pro více než ...
Pondělí, 03 Prosinec 2012
42. EPLAN Platform ve verzi 2.2
(Matching tags: EPLAN Platform,2.2,Svorky,Kabeláž,Eplan,Software,Elektro)
Společnost EPLAN představuje na veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku novou verzi softwaru EPLAN Platform 2.2. Mnoha funkčními rozšířeními a přídavnými moduly, např. pro návrh kabeláže v provozu, ...
Úterý, 13 Listopad 2012
43. Eplan přidal do svého portfolia software Harness Expert
(Matching tags: Harness,Expert,Kabely,Svazky,Eplan,Elektro,CAE,CAD)
Společnost Eplan, dodavatel CAE řešení, převzala vývoj a prodej zavedeného softwaru pro 2D/3D návrh kabelových svazků Harness Expert. Smlouva mezi firmou Linius Technologies, vyvíjející software, a společností ...
Středa, 22 Srpen 2012
44. Centrum Louvre des Entreprises využívá systém PcVue
(Matching tags: ARC INFORMATIQUE,BMS,Řídicí,Systémy,PcVue,Elektro)
Společnost SFL (Lyon Property Company), vlastník budovy, v níž se nachází komerční centrum Louvre des Entreprises, provedla rozsáhlou rekonstrukci s cílem přizpůsobit horní patra budovy zejména pro kancelářské ...
Středa, 06 Červen 2012
45. Altium Designer 12 a 18. aktualizace verze 10
(Matching tags: ECAD,Altium,Designer,Retry,Roadshow,Software,Elektro)
Před více jak rokem byl představen Altium Designer 10, software pro navrhování elektronických výrobků. Společnost Altium počátkem května 2012 připravila pro svoje uživatele 18. aktualizaci, která uzavírá ...
Úterý, 15 Květen 2012
46. ProfiCAD – jednoduchý elektroCAD software
(Matching tags: CAD,Elektro,Rozvody,Schémata)
... software pak již má databázi značek, ze kterých si jen vybíráte, a obvykle má i další práci zrychlující prvky. V případě programů pro kreslení a návrh elektroschémat a elektrických rozvodů pak obvykle ...
Čtvrtek, 05 Duben 2012
47. Ruský nanoCAD SCS dospěl k verzi 4.1
(Matching tags: Nanosoft,nanoCAD,Kabeláž,Software,Elektro)
Společnost Nanosoft oznámila aktualizaci softwaru nanoCAD SCS na verzi 4.1. Program je určen pro automatizaci návrhu strukturovaných kabelážních systémů, telefonních objektů a také kabelových nosných systémů. ...
Pondělí, 12 Březen 2012
48. Výrobky FCI ve více než 25 CAD formátech on-line
(Matching tags: FCI,Konektory,TraceParts,3D CAD,Elektro)
Společnost FCI, přední vývojář a výrobce konektorů a propojovacích systémů, oznámila, že její internetové stránky, www.fciconnect.com, nyní nabízí ke stažení 3D modely a 3D prohlížeč, aby  ušetřila ...
Středa, 01 Únor 2012
49. Uplatnění EPLAN Platform v energetice
(Matching tags: Platform,Electric,Eplan,PLM,CAD,Elektro)
... které nevyžadují lidskou obsluhu. Základní důvod, proč se společnost rozhodla pro EPLAN, je to, že tento konstrukční nástroj je společnou platformou pro návrh elektrotechnické části, řídicího systému i ...
Pátek, 13 Leden 2012
50. ESI vydala novou verzi PAM-CEM Simulation Suite
(Matching tags: Elektro,Simulace,ESI,Group,PAM,CEM)
ESI Group oznámila vydání nejnovější verze produktu PAM-CEM Simulation Suite. Softwarový balíček PAM-CEM, věnovaný všem inženýrům zapojeným do navrhování bezpečných elektromagnetických výrobků, systémů ...
Středa, 28 Prosinec 2011