Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
Infor

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BIM-Fórum 2016 bylo opět prakticky o BIMu

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: 3D model | BIM | Konference | Stavebnictví

BIM Forum 2016 ilustracniVe čtvrtek 21. ledna byla Fakulta stavební VUT v Brně dějištěm již čtvrtého ročníku uživatelské konference „BIM-Fórum: Revit v praxi“, kterou organizuje sdružení BIM-Fórum. Hlavním a stále žádaným zaměřením konference bylo sdílení praktických zkušeností uživatelů CAD/BIM aplikace Autodesk Revit i dalších aplikací BIM, včetně následného využití dat. Počet účastníků konference rok od roku roste, letos jejich počet překročil číslo 120.

Konferenci zahájil Peter Jirát, přivítal přítomné, kolegy organizátory, stejně jako partnery, bez kterých by se i přes vložné konference nemohla konat. Zmínil se také o změně skladby účastníků. V prvních ročnících to byli hlavně architekti, nyní nastal přesun k profesím TZB a navazujícím oborům, které mohou výhody BIM projektu využít pro svoji práci. Novinkou byla možnost kladení otázek přednášejícím prostřednictvím webu sli.do/BIM-Forum.

Patrik Minks, zástupce Autodesku, pak podle svých slov neměl prezentaci, ale spíš zdravici. Poděkoval především těm, kdo používají BIM produkty Autodesku, který na letošní rok naplánoval mnoho až dramatických změn. Ať už to jsou licenční podmínky nebo změny u stavebních produktů. Klíčovou změnou je například produktivita zdrojů, spotřeba energie, obslužnost objektu atd. Je vidět ovlivnění mobilními technologiemi, v realizacích staveb je zřejmá vyšší prefabrikace, 3D tisk, využití dronů apod. Vše provází BIM a nástroje k tomu poskytované Autodeskem, které se budou muset všichni učit.

BIM Forum 2016 1

BIM není CAD

Prvním ostrým přednášejícím byl Rudolf Vyhnálek, jako zástupce hlavního partnera konference – společnosti CAD Consulting, což je firma, kterou založil po odchodu z Autodesku, a také ji zde představil. Tématem jeho vystoupení bylo vysvětlení, co je implementace. Dá se říct, že jde o řízené nasazení systému do pracovního procesu s vymezením mnoha nutných podmínek. Patří k ním například podpora vedení firmy, které musí pochopit, že BIM není CAD, ale že jde o docela jinak koncipovaný software. Řízení se musí chopit někdo, kdo o BIMu něco ví. Je potřeba vzít reálný projekt, který má dostatek času na vytvoření a vybrat vhodný tým, ve kterém nezávisí na věku účastníků, jen je potřeba mít zaujetí pro věc.

Implementovat se dá v podstatě dvěma způsoby – vlastními silami nebo s firmami, které se implementacemi zabývají. V rámci analýzy by měla proběhnout hardwarová kontrola a měly by se zavést CAD standardy (písma, čáry apod). Pak provést školení týmu, které by mělo být jen základní. Je vhodné implementací navázat na školení do 14 dnů. Cílem BIM projektu není vytvoření dokumentace, ale 3D modelu, protože se vše dělá koncepčně.

Přechod na BIM vyžaduje implementaci.

Jen na málo přenášejících bylo vidět, že mají profesionální prezentační zkušenosti. Jestliže přednášející nepřednášejí do pléna a místo toho se dívají stále na to, co promítají na plátno, tak to není dobře. Jistě, je to dáno také dispozicí sálu a uspořádáním monitorů pro přednášející, pokud takové jsou vůbec použity./i>

BIM u výstavby čističky odpadních vod

Pokračováním programu byla přednáška firmy SWECO Hydroprojekt (dříve jen Hydroprojekt) o projektu výstavby čističky odpadních vod pro 1,6 miliónu ekvivalentních obyvatel (EO). Firma zvolila asi nejsložitější uspořádání a vlastní implementaci. V průběhu ní zjistili, že ani softwary jednoho producenta – Autodesku – mezi sebou nekomunikují a že je potřeba provádět poměrně rozsáhlé exporty a importy dat mezi nimi. Protože byla zvolena vlastní implementace, prošel realizační tým mnoha slepými uličkami, které jistě byly již předtím nalezeny. I v závěru zazněl názor, že na spolupráci vlastních softwarů by měl Autodesk zapracovat (například Revit a Civil 3D). Výsledné 3D modely, které byly prezentovány na vizualizacích, byly nicméně velmi působivé (a barevné). Přednáška byla zakončena ukázkou s průchodem výsledného 3D modelu, za což prezentující získali zasloužený potlesk. Bylo konstatováno, že do BIM nejde státní správa, hlavně proto, že nemusí.

Po obsáhlé prezentaci a zvídavých dotazech i fundovaných odpovědích nastala chvíle na krátká představení partnerských firem konference, které také měly své ministánky v předsálí. Byly jimi v této chvíli firmy di5, Gefos a Lumiartsoft.

BIM Forum 2016 2

BIM a data

Po krátké přestávce pokračovaly přednášky prezentací společnosti CAD Studio, kde tři kolegové z této firmy nejprve představili, a opravdu krátce, CAD Studio a plynule přešli do tématu BIM & data, konkrétně na případu: Dostal jsem BIM model od projektanta a co teď s ním? Mluvilo se o starších řešeních i těch cloudových, do kterých je možno vstupovat s opravdu lehkými klienty. Je zde mnoho plusů i minusů, ale řešení jsou schůdná. CAD Studio připravuje aplikací, která se jmenuje BIMForMe, která ještě není v produkční fázi, ale je možné ji zkoušet a dodávat tvůrcům zpětnou vazbu, aby věděli, jakým směrem mají vést dokončovací práce. K práci používají vývojáři Datenview API. Půjde zřejmě o zajímavou aplikaci, která bezesporu najde své uplatnění, a je zajímavé, že s tímto řešením přichází právě česká firma. Aplikace je dostupná ke zkoušení od půlky února 2016.
CAD Studio plánuje uživatelský katalog podpůrných činností a služeb, integrovanou DB poskytovatelů služeb, kompletní plugin BIMForMe pro Revit model, incident management atd.

BIM a zdravotní technika

Přednáškou před polední obědovou přestávkou, která nebývá příliš oblíbená právě z důvodu postupně hladovějících posluchačů, měl představitel společnosti Metroprojekt. Zabýval se projektováním zdravotní techniky v praxi.

Posluchárny vysokých škol, byť byly dokončeny poměrně nedávno, nejsou vybaveny zásuvkami pro dobíjení elektronických zařízení, které v současnosti většina studentů využívá./i>

Protože přednáška Metroprojektu byla poměrně krátká, zbyl ještě čas na dotazy nejen k této přednášce, ale i k předchozí prezentaci CAD Studia, která přidělený čas bezezbytku vyčerpala. A navíc ještě byl i čas pro dalšího z partnerů, BIM Project, který představil svůj internetový katalog BIM objektů – databázi stavebních prvků českých firem a doplňků pro jejich vytváření. Za jejich využití se neplatí, nastaveno je to tak, že za umístění produktů do katalogu platí výrobce.

BIM v diplomových pracích

Po obědové přestávce převzal roli průvodce konferencí Jiří Remeš a přišly na řadu přednášky vzešlé z diplomových prací. Prvním prezentujícím byl Jiří Horák, kterého znají čtenáři našeho časopisu jako autora článku o TZB z čísla 5/2015. Tématem byly tepelně technické výpočty v Revitu. Na tyto záležitosti je v Revitu kouzelné tlačítko, které udělá vše za vás. Tedy teoreticky. Z hlediska našich norem i z principu je vše poněkud jinak. Při úpravách a přizpůsobeních pro naše normy je potřeba například ručně editovat některé XML soubory generované Revitem. Rozdílné je i používání rozměrů místnosti. Podle české normy lze používat rozměry vnitřní nebo vnější, Revit bere rozměry na osu zdí. Rozdílné je i počítání výšek jednotlivých podlaží. Z toho plynou poměrně velké rozdíly výsledků tepelných ztrát místností. Revit také nepočítá ztráty z prostupů tepla do zeminy, je zde nutno vymodeloval fiktivní podlaží s potřebnými parametry, atd.

Výroční cenu BIM-Fóra za přínos v oblasti BIM letos získal Ing. Michal Káčerik – za podnětné a hodně komentované příspěvky na blogu bim-forum.blogspot.cz. Jeho články poskytují praktické návody, jak spolupracovat v BIM a to nejen v týmovém projektu./i>

Radka Bečvářovská z firmy Svižn se pak věnovala definici BIM z pohledu výkazů výměr na konkrétním projektu bytového domu Vráž. Věnovala se konkrétním konstrukčním odchylkám, díky kterým Revit posléze vykazuje chyby ve výpočtech. Drobné odchylky lze zanedbat, stanovit chybový koeficient a problémové položky přepočítat, upravit principy výpočtu nebo doplnit potřebné nástroje do softwaru tak, aby výsledné výkazy odpovídaly skutečnosti.

Diskuse u „kulatého“ stolu

Již v minulém ročníku se osvědčilo diskutování u „kulatého“ stolu. Letos se před auditorium posadilo sedm předchozích přednášejících odborníků. Odpovídali na dotazy ze všech oblastí a pomohli zájemcům udělat si objektivní názor na řadu BIM témat.

Po diskusním stolu následovalo losování tomboly, kdy kromě věcných cen si výherci odnesli i poukázky na školení Revitu věnované firmou Computer-Agency.

Závěrečné workshopy

Komu nestačily hodiny předchozích přednášek, zůstal po čtvrté odpolední hodině ještě na hodinové workshopy, které se zabývaly aplikacemi pro Revit a praxi (BIM & Rozšíření) a lehkým tvořením vizualizací v Lumionu (BIM & Vizualizace). Jen škoda, že byly souběžné.

V účastnické anketě opět převažovala spokojenost, někteří účastníci by si přáli akci dvoudenní a více přednášek s TZB zaměřením.

Další informace o konferenci a jiných aktivitách sdružení BIM-Fórum najdete na webu www.bim-forum.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/bimforumcz.

www.bim-forum.cz

info@bim-forum.cz

 


Mohlo by vás zajímat: